Polaków lęk przed odłączeniem

Redakcja PR - 17.10.2018
73

16 proc. polskich internautów odczuwa lęk przed odłączeniem od Internetu

16 października 2018 r., w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbyła się prezentacja raportu pt. „FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem”. Dokument powstał we współpracy badaczy z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Wydziału Psychologii UW oraz panelu badawczego Ariadna, a opracowano go przy wsparciu Google Polska. Jego podstawą są reprezentatywne, ilościowe badania polskich internautów, którzy odpowiadali na pytania dotyczące syndromu Fear of Missing Out.

Fear of Missing Out to „wszechogarniający lęk, wynikający z przeczucia, że inne osoby w danym momencie przeżywają bardzo satysfakcjonujące doświadczenia, w których ja nie uczestniczę”, związany z „pragnieniem pozostawania w stałej łączności z innymi i wiedzy na temat tego, co robią”. Zjawisko to już od lat 90. XX w. budziło zainteresowanie naukowców i mediów z całego świata, ale jego skala i znaczenie zaczęły rosnąć wraz z wszechobecnością mediów społecznościowych. Obecnie FOMO niepodzielnie wiąże się z social mediami i w tym kontekście analizuje się je najczęściej.

Jak do tej pory, w swoich badaniach nad FOMO naukowcy koncentrowali się głównie na jakościowych (np. wywiady, obserwacje, eksperymenty) lub niereprezentatywnych ilościowych metodach badawczych. W 2018 r. polscy badacze przeprowadzili badania na reprezentatywnej grupie polskich internautów (od 15 roku życia, metoda: CAWI), które osadzono na bardzo rozbudowanej, naukowej podstawie. Efektem prac było nie tylko – jak dotąd unikatowe w kraju – wyliczenie wskaźnika FOMO w Polsce, ale również zapoznanie się ze skalą tego zjawiska. Badanie pozwoliło przyjrzeć się związkom np. między użytkowaniem mediów społecznościowych a autokreacją, komunikacją marketingową, samooceną czy zwyczajami korzystania z social media.

„Dzięki pozyskanym danym wiemy, że wysokie FOMO dotyczy 16% polskich internautów powyżej 15 roku życia. To liczna grupa, bo oznacza, że kilka milionów Polaków może mieć kłopot z odłączeniem się od Internetu i smartfona” – mówi dr Anna Jupowicz-Ginalska, inicjatorka i koordynatorka badania – „Jednak w raporcie chcemy nie tylko zwrócić uwagę na przykre konsekwencje nadmiernego użytkowania mediów cyfrowych. Pragniemy też zaproponować szereg rekomendacji, mogących pomóc w zwalczaniu tego niepokojącego zjawiska, które według nas jest już realnym problemem społecznym.”

Tłem dla wszystkich rozważań jest idea digital wellbeing, tj. cyfrowego dobrostanu: optymalnego stanu, będącego wynikiem zachowania zdrowych proporcji pomiędzy użytkowaniem mediów cyfrowych a aktywnością poza środowiskiem online (np. spotkania z przyjaciółmi, realizowanie pasji, uprawianie sportu). Użytkownikom mediów cyfrowych utrzymanie takiej równowagi przychodzi z coraz większym trudem: dotyczy to zwłaszcza młodych osób. Dlatego też digital wellbeing jest zagadnieniem istotnym nie tylko w perspektywie akademickiej, ale również biznesowej i edukacyjnej.

„Problem FOMO bezpośrednio wiąże się z kompetencjami cyfrowymi, których elementem jest nie tylko umiejętność korzystania z technologii cyfrowych, ale również bezproblemowe ich odstawienie” – dodaje dr Justyna Jasiewicz – „Ta umiejętność jest szczególnie ważna we współczesnym, tak silnie zmediatyzowanym świecie i społeczeństwie.”

Pełny raport do przeczytania tutaj: FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem

Comments

comments

73
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...