Czy workation sprzyja pracy?

Informacja Prasowa - 07.07.2022
264

Workation, czyli praca na wakacjach to wspaniała koncepacja, ale czy można pracować produktywnie ?

Czy workation sprzyja pracy?

Od kwietnia do maja w Bluerank testowaliśmy workation. Z ponad 100 osobowego zespołu, możliwość pracy przez tydzień w Grecji, Hiszpanii, Maroko lub w Turcji otrzymali wszyscy pracownicy z wyjątkiem managerów (26 osób; dla nich przygotowano inną formę integracji). Na workation pojechało 49 Blueranków.
Wśród powodów nie wzięcia udziału, na które wskazywali specjaliści, najczęstsze to: brak możliwości zapewnienia odpowiedniej opieki nad małym dzieckiem, nieodpowiedni termin wyjazdu, kwestie zdrowotne i inne sytuacje losowe.

Po pracy zdalnej i hybrydowej, Bluerank testuje pracę na wakacjach. Cały, prawie 120 osobowy zespół otrzymał możliwość pracy przez tydzień w Grecji, Hiszpanii, Turcji bądź Maroko.

Bluerank

Po powrocie uczestnicy, współpracownicy z Bluerank, którzy zostali w Polsce oraz Partnerzy agencji (Klienci) odpowiedzieli na szereg pytań, dając obraz efektywności tego sposobu pracy.

Najważniejsze wnioski z ankiet:

  • Partnerzy (Klienci) Bluerank bardzo spójnie – wysoko ocenili pracę Zespołów Partnerskich w czasie workation, jednocześnie dając do zrozumienia, że jest ona na podobnym poziomie w innych okresach (nie zauważyli zmiany).
  • Współpracownicy również nie odnotowali zmiany jakości współpracy z osobami przebywającymi na workation, ale wskazują na ich mniejszą dostępność w czasie poświęcanym na podróż.
  • Uczestnicy workation wykazali duży poziom satysfakcji z uczestnictwa, a największe zalety to ich zdaniem: nowy wymiar integracji, oderwanie od rutyny i możliwość zwiedzania nowych miejsc.
  • Wśród problemów na miejscu uczestnicy wymieniają: słabszy internet, brak w pełni wyposażonych miejsc do pracy oraz konieczność przestawienia się na nieco inną organizację działań ze względu na długie podróże i różnice czasowe. 
Powyższe wnioski pochodzą z czterech rodzajów ankiet.
1. Ankieta dla uczestników workation składała się z 16 pytań. Zawierała pytania zamknięte, otwarte oraz skalę 5 stopniową.
W ogólnej ocenie najczęściej wskazywane były odpowiedzi: dobrze i bardzo dobrze.
W skali, gdzie 1 to nie odpowiadała, a 5 – spełniała oczekiwania, uczestnicy odpowiadali następująco:
  • W jakim stopniu praca w trakcie workation odpowiadała Twoim oczekiwaniom? – 4.49.
  • Na ile komfortowe były dla Ciebie warunki pracy w lokalizacji, w której przebywałeś/aś w trakcie wyjazdu? – 4.20.
  • Na ile prawdopodobne jest byś skorzytał/a z opcji workation raz jeszcze? – 4.91.
  • Jak oceniasz całość inicjatywy workation? – 4.96.
W pytaniach zamkniętych, 15% uczestników gorzej ocenia swoją efektywność w porównaniu z pracą w biurze, 70% tak samo, a 15% lepiej.

Źródło: Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników workation z Bluerank

Źródło: Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników workation z Bluerank

Tylko 11% ocenia swoją motywację do pracy podczas workation gorzej, niż podczas w pracy w biurze, 42% tak samo, a 46% lepiej.
Wszyscy uczestnicy (100%) uważają, że po powrocie są lepiej zintegrowani z resztą zespołu.
96% deklaruje, że z osobami, które nie pojechały na workaton współpracowało im się tak samo jak podczas pracy w biurze.
Wśród rzeczy, które najbardziej podobały się uczestnikom wyjazdu, najczęściej pojawiają się: integracja, miejsce pobytu, opcja all inclusive oraz okazja do oderwania od codzienności.
Największe korzyści z udziału z workation to: lepsza integracja (niż podczas tradycyjnych wyjazdów integracyjnych), oderwanie od rutyny możliwość zwiedzania nowych miejsc.
Ale nie wszystko było tak różowe. Uczestnikom doskwierało wolniejsze, niż w biurze, łącze internetowe i – mimo wyposażenia pokoi hotelowych w biurka – gorsze warunki do pracy (brak dedykowanej przestrzeni podobnej do tej w biurze). Wśród minusów pojawiły się również konieczność zmiany organizacji pracy, różnice czasowe i długi czas poświęcony na podróż.
2. Ankietą objęci zostali również menadżerowie, którzy nie pojechali na workation. 82% z nich nie widzi różnic we współpracy.

Źródło: Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród managerów Bluerank

Źródło: Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród managerów Bluerank

Bardzo cenna z perspektywy organizacji jest też ankieta wypełniona przez Partnerów (Klientów) agencji. Większość respondentów oceniła współpracę z zespołem projektowym w czasie workation zdecydowanie dobrze (73%) i raczej dobrze (7%) oraz na tym samym poziomie, bez zmian (20%).

Źródło: Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród Partnerów (Klientów) Bluerank

Źródło: Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród Partnerów (Klientów) Bluerank

W komentarzu wszystkie odpowiedzi wskazywały na brak różnicy w ocenie jakości pracy specjalistów Bluerank w czasie workation, dotyczy to aż 100% respondentów.

Pracą zdalną i w systemie hybrydowym oraz podczas workation, udowodniliśmy, że w parze z naszymi kompetencjami idą profesjonalizm i odpowiedzialność oraz samodzielność w planowaniu i realizacji zadań. To otwiera nas na dalsze eksperymenty i testowanie kolejnych metod pracy.

Maciej Gałecki, CEO Bluerank

4. Osoby nieuczestniczące też dostrzegają korzyści w workation, wymieniają m.in. korzyść wizerunkową dla firmy. Wśród minusów wskazują na słabszy internet i momentami trudniejszą dostępność uczestników (przede wszystkim podczas lotów).

Tak pracowaliśmy podczas workation:

Tak odpoczywaliśmy na workation:

Comments

comments

264
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...