Agencja
Dodany 07.05.2018
Katowice, śląskie Buszman Sp. z o.o. Komunikacja Doradztwo Badania Strategie
ul. Żelazna 17C, 40-851 323231750

Obszar działalności

komunikacja i promocja, doradztwo i szkolenia, badania i analizy, strategie i plany.

O nas

Firma Buszman. Komunikacja Doradztwo Badania Strategie powstała na bazie siedemnastoletnich doświadczeń dr Marii Buszman. Teraz, wspólnie z zaangażowanym zespołem realizuje projekty w zakresie komunikacji, promocji oraz rozwoju.

Firma wykorzystuje wiedzę, doświadczenie i energię, aby efektywnie i skutecznie doradzać, szkolić, wykonywać badania i analizy oraz strategie i plany. Klientami Buszman Sp. z o.o. są firmy, instytucje, organizacje pozarządowe oraz osoby. Misją i celem pracy Buszman. Komunikacja Doradztwo Badania Strategie jest Wspieranie w rozwoju.

Firma Buszman. Komunikacja Doradztwo Badania Strategie, opiera pracę o pięć wartości, które stanowią gwarancję korzyści dla Klientów:
1. Wiedza
2. Zaangażowanie
3. Energia
4. Efektywność
5. Skuteczność

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zrealizowaniu ponad 600 projektów i 4000 godzin szkoleniowych oraz codziennej pracy zaangażowanego zespołu, Buszman sp. z o.o. oferuje kompleksową i dopasowaną do potrzeb Klientów współpracę w obszarach:
- komunikacja i promocja,
- doradztwo i szkolenia,
- badania i analizy,
- strategie i plany.

Firma Buszman Sp. z o.o. zaprasza do współpracy, pomoże w określeniu potrzeb, przygotuje szczegółową, dedykowaną ofertę z pakietem korzyści. Tel. +48323231750 e-mail: kontakt@buszman.biz

Opinie, referencje o współpracy: https://www.linkedin.com/in/mariabuszman/

Dane kapitałowe

kapitał polski

Nagrody

Dr Maria Buszman za swoją pracę zawodową, społeczne zaangażowanie i wsparcie dla innych, została wielokrotnie doceniona. Odznaczona przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej, jest laureatką prestiżowej nagrody branży public relations „PRotona” (nagroda publiczności). Została uznana przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach najlepszym prowadzącym, otrzymując „Złote pióro” w kategorii wykładowca praktyk. Uhonorowana nagrodą Kobieta Sukcesu Śląska, a także wyróżniona w rankingu 50 najbardziej wpływowych kobiet województwa śląskiego („Dziennik Zachodni”). Jest jurorką w prestiżowym konkursie branży PR - „Złote Spinacze”, organizowanym przez Związek Firm Public Relations.

Najwięksi klienci

Doświadczenie dr Marii Buszman i Buszman. Komunikacja Doradztwo Badania Strategie to ponad
600 zrealizowanych projektów, 4000 godzin szkoleniowych dla takich instytucji, firm
i organizacji jak:

Instytucje i organizacje
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Miasta w Piekarach Śląskich, Urząd Miasta w Wodzisławiu Śląskim, Powiat Mikołowski, Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej, Urząd Miasta w Rybniku, KZK GOP, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowe Inspektoratu Pracy w Katowicach, Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski, Regionalna Izba Gospodarcza, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

Firmy
Tauron Wytwarzanie S.A., Fiat Auto Poland, Międzynarodowe Centrum Dystrybucji COTY Polska Sp. z o.o., Eu-Consult Sp. z o.o., Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., Unia Uzdrowisk Polskich, Grupa Open School, Business Link Katowice, Wolters Kluwer, Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB Akademia Sp. z o.o., Katowickie Wodociągi S.A., ITAMAR Sp. z o.o. (tlumaczenia.pl), Chmielowskie Sp. z o.o. (Osiedle Siewierz Jeziorna), Imgis Sp. z o.o. (ekolportaz.pl), Kancelaria Radcy Prawnego Agata Ibrom, PPUH \"PUH\" Sp. z o.o. (marka zdrowej żywności BartFan), Mysłowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o, OLK-MED Sp. z o.o., Future Processing, YAZAKI AUTOMOTIVE PRODUCTS POLAND Sp. z o. o., Żyj z chorobą Sp. z o.o. (portal www.zyjzchoroba.pl).

Branża edukacyjna
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku, OŚWIATA Spółka z o. o., Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli \"WOM\" w Bielsku-Białej, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, szkoły województwa śląskiego i małopolskiego.

Opinie, referencje o współpracy: https://www.linkedin.com/in/mariabuszman/

Informacje dodatkowe

Ramowa oferta Buszman. Komunikacja Doradztwo Badania Strategie

Komunikacja i promocja
- realizacja działań w zakresie budowania wizerunku, komunikacji, public relations (PR), promocji, marketingu, relacji z mediami, sprzedaży, rozwoju produktów i usług,
- przygotowanie i konsultacje tekstów reklamowych i PR,
- zarządzanie komunikacją w sytuacji kryzysowej,
- przygotowanie i prowadzenie kampanii reklamowych,
- dobór mediów, zakup i sprzedaż powierzchni reklamowych,
- zakładanie oraz prowadzenie profili w mediach społecznościowych,
- doradztwo w zakresie wizerunku osób (personal branding),
- reklama w Google i pozycjonowanie stron,
- strony www – przygotowanie stron (grafika, teksty, projekt, wykonanie),
- wyjazdy integracyjne i integracyjno-szkoleniowe, wydarzenia specjalne (np. jubileusze),
- specjalna oferta działań dla instytucji i samorządów.

Doradztwo i szkolenia
- doradztwo strategiczne i bieżące w zakresie rozwoju, budowania wizerunku, komuni-kacji, public relations, promocji, marketingu, sprzedaży, relacji z mediami,
- szkolenia, warsztaty grupowe oraz indywidualne dla pracowników i kadry zarządzają-cej w obszarach związanych z komunikacją, public relations, wizerunkiem i promocją, relacjami z mediami, wystąpieniami publicznymi, savoir – vivrem, personal brandin-giem, pisaniem tekstów perswazyjnych (reklamowych i PR), promocji
w mediach społecznościowych i Internecie,
- projekt Dla Edukacji - specjalna oferta szkoleń w zakresie rozwoju i promocji usług edukacyjnych (żłobki, przedszkola, szkoły oraz uczelnie).

Badania, analizy
- przygotowanie i przeprowadzanie badań ilościowych, takich jak: ankiety bezpośred-nie, ankiety internetowe, badania telefoniczne,
- przygotowanie i przeprowadzanie badań jakościowych, takich jak: badania fokusowe, badania tajemniczego klienta, audyty, obserwacje uczestniczące, wywiady pogłębio-ne,
- specjalizacja w badaniach: marketingowych, wizerunku i marki, komunikacji z otocze-niem, satysfakcji i jakości obsługi klienta, komunikacji i relacji z pracownikami,
- kompleksowa realizacja badań: zdefiniowanie celu badań i problemu badawczego, przygotowanie harmonogramu badań i narzędzia badawczego, dobór próbę do ba-dania, wykonie badania, dokonanie statystycznej analizy danych, interpretacja wyni-ków
i przygotowanie raportu z badań wraz z rekomendacjami wykorzystania wyników w obszarze decyzji zarządczych i wizerunkowych,
- wykonywanie analiz: desk research, SWOT, analizy otoczenia, kluczowych czynników sukcesu,
- specjalizacja w analizach w oparciu o dane pierwotne i wtórne, takich jak: analizy sku-teczności tekstów reklamowych, stron www, komunikacji w me-diach społecznościowych, skuteczności komunikacji z otoczeniem i promocji.

Strategie i plany
- przygotowanie planów i strategii w zakresie rozwoju, budowania wizerunku, komuni-kacji, public relations, promocji, marketingu, relacji z mediami, sprzedaży, rozwoju produktów i usług, wprowadzania produktów i usług na rynek, kampanii reklamo-wych, komunikacji w sytuacji kryzysowej,
- wdrażanie planów i strategii, monitoring, ewaluacja i modyfikacja dokumentów stra-tegicznych,
- preferowana warsztatowa metodyka pracy nad przygotowaniem strategii i planów, bazująca na potencjale Klientów i dopasowana do Ich potrzeb,
- specjalna oferta strategii i planów dla usług edukacyjnych, dla żłobków, przedszkoli, szkół oraz uczelni,
- specjalna oferta strategii i planów dla instytucji i samorządów.

Firma Buszman Sp. z o.o. zaprasza do współpracy, pomoże w określeniu potrzeb, przygotuje szczegółową, dedykowaną ofertę z pakietem korzyści. Tel. +48323231750 e-mail: kontakt@buszman.biz