Zuzanna Lewandowska dołącza do Fundacji Wysokich Obcasów i Grupy Filantropijnej Wyborczej 

Informacja Prasowa - 23.10.2020
244

Zuzanna Lewandowska dołącza do Fundacji Wysokich Obcasów i Grupy Filantropijnej Wyborczej 

Zuzanna Lewandowska dołącza do Fundacji Wysokich Obcasów i Grupy Filantropijnej Wyborczej 

W październiku 2020 r. Zuzanna Lewandowska objęła stanowisko wiceprezeski Fundacji Wysokich Obcasów oraz dyrektorki programowej w Grupie Filantropijnej Wyborczej. Z jej pomocą Fundacja Wysokich Obcasów oraz Fundacja Gazety Wyborczej będą w szerszym stopniu realizować ogólnopolskie projekty, w tym działania na rzecz kobiet, a także rozwijać współpracę międzynarodową i obszar fundraisingu. Obecnie Fundacja Wysokich Obcasów prowadzi m.in. projekt „Kobiety wiedzą, co czytają”, a Fundacja Gazety Wyborczej wspiera m.in. tegoroczną edycję Nagrody im. Krzysztofa Millera za odwagę patrzenia – konkurs fotograficzny „Gazety Wyborczej”.

Fundacja Wysokich Obcasów i Fundacja Gazety Wyborczej zostały powołane przez Agorę w 2018 r. Zadaniem obu organizacji jest inicjowanie i prowadzenie projektów, które mają wzmacniać demokrację, wspierać rozwój społeczeństwa obywatelskiego w tym wolne media, a także promować przestrzeganie praw człowieka i równe traktowanie. Obie fundacje dodatkowo działają pod wspólną marką Grupy Filantropijnej Wyborczej, którą od początku działalności kieruje Joanna Krawczyk.

Zuzanna Lewandowska w ramach pracy w zarządzie Fundacji Wysokich Obcasów zajmie się organizacją ogólnopolskich projektów nakierowanych na rozwój kobiet, a także budową sieci kontaktów w zakresie strategicznego fundraisingu oraz  inicjowaniem współpracy z międzynarodowymi fundacjami i pozyskiwaniem grantów. Do jej zadań należeć będzie także wsparcie biznesowe redakcji „Wysokich Obcasów”, w tym zdobywanie środków na rozwój redakcji. W ramach Grupy Filantropijnej Wyborczej Zuzanna Lewandowska jako dyrektorka programowa będzie tworzyć strategie programowe zarówno dla Fundacji Wysokich Obcasów, jak i Fundacji Gazety Wyborczej.

Zuzanna Lewandowska jest managerką i przedsiębiorczynią społeczną, współzałożycielką The Kings Foundation, zajmującej się darmowym wspieraniem utalentowanej młodzieży w aplikowaniu na czołowe uczelnie na świecie oraz Boma Poland zajmującej się transformacyjną edukacją dla biznesu. Pracowała jako managerka z zakresu relacji publicznych oraz medialnych dla klientów takich, jak Kancelaria Premiera Izraela, Rada Europy oraz Komisja Europejska. W Bostonie jako konsultantka Public Consulting Group pracowała nad projektami rządowymi w USA, m.in. nad Obamacare, reformą edukacji dla stanu Michigain, oraz pomagała wprowadzać konsulting publiczny na rynek europejski. Do marca 2020 roku pełniła funkcję dyrektorki projektów specjalnych w Fundacji „Przekrój”, gdzie była również odpowiedzialna za prowadzenie współpracy zagranicznej.
Posiada tytuł magistra stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, socjologii kultury na University of Cambridge i socjologii mediów na Lancaster University, jest też absolwentką programu z zakresu innowacji dla przedsiębiorczości społecznej w edukacji na Harvardzie. Jest stypendystką programów przywódczych na Leadership Academy for Poland (2016) oraz Aspen Institute CE (2017).

Fundacja Wysokich Obcasów powstała jako wspólna inicjatywa Agory oraz marki „Wysokie Obcasy”. Działa na rzecz praw kobiet, w szczególności podejmując inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, na forum międzynarodowym i w Polsce. Jej dodatkowym celem jest integracja środowisk feministycznych, artystycznych, dziennikarskich, biznesowych i naukowych, a także zapobieganie wszelkim formom przemocy wobec kobiet oraz promowanie zdrowia kobiet i dostępu do edukacji seksualnej. Prezeską zarządu Fundacji jest redaktor naczelna „Wysokich Obcasów” Aleksandra Klich.

Wydarzeniem inaugurującym działalność Fundacji Wysokich Obcasów była Charytatywna Aukcja Sztuki organizowana pod hasłem „Sztuka Siostrzeństwa”, która odbyła się 14 listopada br. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zyski z niej zostały w połowie przekazane na Centrum Praw Kobiet z okazji ich 25-lecia działalności, pozostała część wsparła specjalny cykl artykułów o przemocy wobec kobiet, który ukazuje się w „Wysokich Obcasach” i „Gazecie Wyborczej” przez cały rok 2020. Fundacja Wysokich Obcasów zebrała w sumie 135 tys. złotych.

Obecnie Fundacja Wysokich Obcasów realizuje m.in. akcję „Kobiety wiedzą, co czytają”, która ma zapewnić uczennicom i studentkom bezpłatną prenumeratę magazynu „Wysokie Obcasy” i „Gazety Wyborczej”. Inicjatywa dotrze do prawie 200 szkół publicznych we wszystkich województwach. W projekt zaangażowane zostaną również biblioteki publiczne z małych miast oraz wsi. Szczegóły na https://www.fundacjawysokichobcasow.pl/projects/kobiety-wiedza-co-czytaja/

Więcej informacji na stronie: https://www.fundacjawysokichobcasow.pl 

Wraz z Fundacją Wysokich Obcasów powołana została również Fundacja Gazety Wyborczej. Wzorem New York Times Company i The Guardian Media Group, Agora – wydawca „Gazety Wyborczej” – stworzyła organizację non-profit, aby rozwijać wartościowe projekty medialne i realizować istotne cele społeczne. Fundacja Gazety Wyborczej w swoich działaniach chce kontynuować i rozwijać społecznie zaangażowane działania „Gazety Wyborczej” – akcje społeczne, projekty obywatelskie, aktywności na rzecz poszerzania wolności mediów, podnoszenia jakości dziennikarstwa, rozwijania edukacji oraz krytycznego myślenia.

W czerwcu 2019 r. Fundacja Gazety Wyborczej zorganizowała wyjątkową aukcję, w której do wylicytowania była m.in. pierwsza okładka dziennika z autografem Adama Michnika, zwiedzanie warszawskiej redakcji oraz spacer po Puszczy Białowieskiej z Adamem Wajrakiem.

W tej chwili Fundacja Gazety Wyborczej prowadzi dalszą zbiórkę środków na Fundusz Dziennikarstwa Śledczego, który wspierać będzie tworzenie reportaży śledczych w Polsce – https://www.fundacjagazetywyborczej.pl/projects/fundusz-dziennikarstwa-sledczego/, oraz wspiera projekty redakcyjne „Gazety Wyborczej” takie, jak anglojęzyczny serwis News from Poland i specjalny newsletter Democracy at Stake. Fundacja będzie wspierać rozwój Szkoły Redaktorów „Gazety Wyborczej” oraz jest jednym ze sponsorów Nagrody im. Krzysztofa Millera za odwagę patrzenia – konkursu fotograficznego „Gazety Wyborczej” – https://www.fundacjagazetywyborczej.pl/projects/nagroda-im-krzysztofa-millera/. Wyniki tegorocznej edycji poznamy już w grudniu br.

Więcej informacji o Fundacji – https://www.fundacjagazetywyborczej.pl/

Comments

comments

244
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...