Zostań Sygnatariuszem Kodeksu Etyki PR!

Informacja Prasowa - 07.12.2020
217

Zostań Sygnatariuszem Kodeksu Etyki PR!

Zostań Sygnatariuszem Kodeksu Etyki PR!

 Związek Firm Public Relations tworzy otwartą Listę Sygnatariuszy Kodeksu Etyki PR. Dokument może podpisać każdy specjalista public relations, któremu bliskie są wartości etyki i profesjonalizmu w wykonywanej pracy.

Autorzy Kodeksu, Piotr Czarnowski i Grzegorz Szczepański, przekazali go Związkowi Firm Public Relations w celu dalszego upowszechniania. Od dziś ZFPR umożliwia każdemu specjaliście PR, bez względu na to, czy pracuje w agencji, w firmie, administracji czy NGO, dołączenie do grona Sygnatariuszy Kodeksu Etyki PR. Wystarczy złożenie wirtualnego podpisu na stronie www.kodekspr.pl. Weryfikacja Sygnatariuszy odbywa się za pośrednictwem konta LinkedIn.

Podpisanie Kodeksu będzie osobistą deklaracją i publicznym zobowiązaniem do przestrzegania zawartych w nim zasad. To w zamyśle mechanizm samoregulujący, którego dotąd nie było w branży PR, ale też narzędzie, które ma ułatwić pracę specjalistom PR w przypadku zaistnienia zawodowych dylematów moralnych. Obecność danego specjalisty na Liście Sygnatariuszy będzie cennym argumentem w ewentualnych sporach z klientami czy pracodawcami, którzy będą wymagać działań niezgodnych z zasadami etyki PR. Związek Firm Public Relations będzie instytucjonalnym wsparciem dla wszystkich Sygnatariuszy Kodeksu, którzy mogliby zostać poddani takim naciskom.

Profesjonalizm i etyka w PR są dwiema stronami tego samego medalu, nie da się ich odseparować – mówi Piotr Czarnowski, współautor Kodeksu. – Przez ostatnie miesiące niemal wszystko na świecie uległo przewartościowaniu, obserwujemy postępujący kryzys zaufania. W tym świetle widać jak bezwzględnie konieczny jest dla klientów i PR-owców punkt odniesienia dla tego, co robimy. Kodeks jest właśnie takim fundamentem.

Grzegorz Szczepański, współautor Kodeksu i Wiceprezes ZFPR zwraca ponadto uwagę na osobisty charakter deklaracji, która wiąże się z podpisaniem tego dokumentu przez specjalistę PR.

W dobie walki z dezinformacją, fake newsami i mową nienawiści, niezmiernie istotne jest nadanie głoszonym od dawna w branży PR ideom poszanowania prawdy i respektowania niezależności dziennikarskiej prawdziwych ludzkich twarzy – mówi Grzegorz Szczepański. – Dopiero taka spersonifikowana zbiorowa deklaracja może uzyskać moc sprawczą, która z czasem doprowadzi do wyraźnego odróżniania grona zawodowego połączonego szacunkiem dla wartości, na których zbudowana jest profesjonalna praktyka public relations, od podmiotów i osób podejmujących działania komunikacyjne wątpliwe etycznie.

Czym jest Kodeks Etyki PR?

Kodeks Etyki PR został opracowany w 2019 roku przez Piotra Czarnowskiego i Grzegorza Szczepańskiego. Powstał jako odpowiedź na podnoszoną od lat potrzebę zintegrowania zasad ze stosowanych dotychczas kodeksów branżowych. Pierwszą organizacją, która przyjęła Kodeks jako obowiązujący zbiór zasad dla swoich członków, był Związek Firm PR.

Autorzy opracowali treść Kodeksu, bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu z pracy zawodowej oraz działalności w organizacjach takich jak PSPR, ZFPR czy Rada Etyki PR. Kodeks zawiera 11 skondensowanych zasad, którymi powinni kierować się profesjonaliści public relations w swojej pracy. Dotyczą one m.in. współpracy z mediami, zwalczania dezinformacji, ochrony tajemnicy i dóbr osobistych klientów czy wzajemnej konkurencji specjalistów PR.

Główną intencją autorów było stworzenie kodeksu, który będzie przede wszystkim konkretny i praktyczny oraz będzie stanowił uniwersalny zbiór zasad dla wszystkich praktyków public relations niezależnie od miejsca pracy czy przynależności do organizacji branżowych.

Zostań Sygnatariuszem Kodeksu Etyki PR: www.kodekspr.pl

Comments

comments

217
Komentarze
Sonda

Trzy organizacje branżowe: Związku Firm Public Relations, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest dla rynku PR rozwiązaniem optymalnym ??

Loading ... Loading ...