„Zmiany klimatu” kategorią tematyczną w konkursie Pióro odpowiedzialności

Informacja Prasowa - 18.02.2022
32

„Zmiany klimatu” kategorią tematyczną w konkursie Pióro odpowiedzialności

„Zmiany klimatu” kategorią tematyczną w konkursie Pióro odpowiedzialności

Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz 12. organizuje konkurs Pióro odpowiedzialności, skierowany do osób podejmujących w swoich publikacjach dziennikarskich lub eksperckich temat społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. W tym roku kategoria tematyczna dotyczy „zmian klimatu”. Zgłoszenia artykułów poświęconych zagadnieniu, jak i do pozostałych dwóch kategorii trwają do 28 lutego i odbywają się poprzez formularz https://odpowiedzialnybiznes.pl/pioro/. Ogłoszenie laureatów nastąpi 25 maja br. podczas 9. Targów CSR w Centrum EXPO XXI w Warszawie (wstęp wolny).

Prace konkursowe w „Piórze odpowiedzialności” mogą być zgłaszane przez samego autora tekstu, osoby prywatne, zespoły redakcyjne, organizacje pozarządowe lub firmy. Chodzi o publikacje, które ukazały się 2021 roku i dotyczą jednej z poniższych kategorii:

  • artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane (dziennikarz),
  • artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane (ekspert),
  • artykuł tematyczny „zmiany klimatu” – media elektroniczne i drukowane (ekspert i dziennikarz).

Dany artykuł, bądź artykuły należy do końca lutego zarejestrować poprzez formularz na stronie https://odpowiedzialnybiznes.pl/pioro/.

Dzięki zaangażowaniu dziennikarzy_ek i ekspertów_ek, podnoszących w swoich publikacjach kwestie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, tematy te są obecne w debacie publicznej i zyskują na znaczeniu. Ostatnie lata to czas, kiedy trafiły do mediów głównego nurtu. W konkursie „Pióro odpowiedzialności” chcemy wyłonić najlepiej opracowane teksty m.in. pod względem zawartości merytorycznej, rzetelności czy innowacyjności w przygotowaniu materiału. Zachęcam serdecznie do zgłaszania publikacji, które Państwa zdaniem zasługują na to wyróżnienie. W ten sposób przyczyniamy się do popularyzacji i wzmocnienia idei zrównoważonego rozwoju, CSR, ESG czy mówiąc najprościej – odpowiedzialnego biznesu, jakiego potrzebuje dziś świat – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przewodnicząca jury konkursu.

Przebieg konkursu

Zakwalifikowane artykuły zostaną ocenione przez eksperckie jury, składające się z dziennikarzy, publicystów, naukowców oraz przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Artykuły otrzymują punkty za:

  • zgodność pracy z celem i tematyką konkursu,
  • walory merytoryczne,
  • kompletność i rzetelność informacji,
  • styl,
  • kreatywność,
  • innowacyjność (np. odwaga podjęcia nowego/trudnego tematu).

W każdej z trzech kategorii (artykuł prasowy – media elektroniczne i drukowane; artykuł ekspercki – media elektroniczne i drukowane; artykuł tematyczny „zmiany klimatu” – media elektroniczne i drukowane) przyznawana jest nagroda główna lub nagroda specjalna. Decyzją jury teksty mogą zostać również nagrodzone wyróżnieniem. Autorzy nagrodzonych tekstów otrzymają statuetki lub dyplomy.

Zwycięzcy 12. edycji „Pióra odpowiedzialności” zostaną ogłoszeni podczas 9. Targów CSR w Centrum EXPO XXI w Warszawie (wstęp wolny; https://odpowiedzialnybiznes.pl/targicsr/). Wydarzenie odbędzie się 25 maja br.

Konkurs dla dziennikarzy i ekspertów piszących o społecznej odpowiedzialności biznesu – „Pióro odpowiedzialności” organizowany jest od 12 lat. Jego celem jest propagowanie w mediach idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zwiększenie zainteresowania dziennikarzy i ekspertów tematyką CSR oraz podnoszenie ich wiedzy i kompetencji w tym zakresie.

Więcej informacji o poprzednich edycjach na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/konkursy-fob/pioro-odpowiedzialnosci/.

Link do regulaminu http://odpowiedzialnybiznes.pl/konkursy-fob/pioro-odpowiedzialnosci/regulamin/.

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. „Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes” – tak brzmi misja organizacji. Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Comments

comments

32
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...