Zakładasz e-sklep? 6 kluczowych rad

Redakcja PR - 01.09.2016
43

O czym warto pamiętać zakładając sklep internetowy?

Wydaje się, że założenie sklepu internetowego to nie problem. Przedsiębiorcy mogą znaleźć gotowe rozwiązania, które łatwo dostosować do charakteru danej działalności. Dotyczy to przede wszystkich technicznych aspektów prowadzenia sklepu. Jak pokazuje praktyka, mimo coraz większej wiedzy na temat prawnych zasad handlu internetowego, e-sprzedawcy często nie zwracają uwagi na ważne szczegóły, które mogą zaważyć na sukcesie sklepu. O czym warto pamiętać, zakładając sklep internetowy?

 1. Nie kopiuj cudzych dokumentów.

W ramach fałszywie pojętej oszczędności sprzedawcy internetowi często kopiują rozwiązania zastosowane przez swoich konkurentów, w szczególności treść dokumentów takich jak regulamin czy polityka prywatności.

W ten sposób narażają się na zarzut naruszenia praw autorskich. Mało kto pamięta, że regulaminy czy polityki mogą stanowić utwory i podlegają ochronie prawnoautorskiej. Ich skopiowanie bez zgody autora grozi odpowiedzialnością odszkodowawczą i karną.

Ponadto powielenie cudzego dokumentu określającego warunki sprzedaży nie daje gwarancji, że jest on poprawny. Kopiując regulamin można nie zauważyć, że zawiera on postanowienia niedozwolone lub sprzeczne z prawem.

Warto też zwrócić uwagę, że kopiowanie regulaminu oznacza wykorzystanie bezprawne nakładu pracy lub środków finansowych przedsiębiorcy, którego regulamin został skopiowany. Takie działanie to czyn nieuczciwej konkurencji i właścicielowi dokumentów przysługują roszczenia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 1. Nie stosuj klauzul niedozwolonych.

Tzw. klauzule niedozwolone to postanowienia umowy z konsumentem, które są zawarte we wzorcu umownym (takim wzorcem jest regulamin sklepu), nieuzgodnione indywidualnie, a które określają prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Klient nie jest zobowiązany przestrzegać takich postanowień. Co więcej, Prezes UOKiK może wydać decyzję o uznaniu postanowienia regulaminu za niedozwolone i zakazać jego stosowania. Jednocześnie Prezes UOKiK może zobowiązać przedsiębiorcę do poinformowania jego klientów o uznaniu za niedozwolone postanowienia danego regulaminu. Łatwo domyślić się, że takie zobowiązanie miałoby fatalny wpływ na reputację sprzedawcy. Jego niewykonanie naraża jednak przedsiębiorcę na karę pieniężną w wysokości do 10% obrotu.

Wielu przedsiębiorców zapomina, że ocenie pod kątem zgodności z dobrymi obyczajami i interesami konsumentów podlegają nie tylko regulaminy czy polityki, ale wszystkie treści zamieszczone w witrynie sklepu, w tym także informacje zawarte w zakładkach „Koszty dostawy”, „Zasady zwrotu” itp.

 1. Podaj swoje pełne dane.

Wymóg informowania przez przedsiębiorcę o swoich pełnych danych jest przewidziany w licznych aktach prawnych, m.in. w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie o prawach konsumenta, kodeksie spółek handlowych.

Pełne dane identyfikujące sprzedawcę powinny znaleźć się w regulaminie oraz w stopce strony lub w zakładce „Kontakt”.

Pełne” dane to:

 • Nazwa firmy (w przypadku przedsiębiorców indywidualnych, prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG, ich firmą jest imię i nazwisko),

 • adres przedsiębiorstwa,

 • adres e-mail,

 • numery telefonu,

 • a także informację o organie, który zarejestrował działalność gospodarczą (CEIDG lub KRS) i numer identyfikacji podatkowej. W przypadku spółek należy podać także numer KRS.

 1. Pamiętaj o danych osobowych.

Dane osobowe to jeden z cenniejszych zasobów e-sklepu, dlatego szczególnie warto zadbać o ich ochronę i zgodne z prawem wykorzystywanie. Należy sprawdzić treść zastosowanych „checkboxów” i zastanowić się, czy wszystkie są potrzebne.

Na przykład odbieranie od klienta oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży” jest całkowicie zbędne. Z drugiej strony sama rejestracja użytkownika w sklepie nie daje sprzedawcy prawa do wysyłania newslettera. Tymczasem wysyłka informacji handlowej wymaga wyraźnej, odrębnej zgody adresata. Możliwość dokonania zakupu w sklepie nie może być uzależniona od wyrażenia takiej zgody.

Wielu sprzedawców zamieszcza w swoich witrynach dokument zatytułowany „Polityka prywatności”. Jest to jak najbardziej prawidłowa praktyka, pod warunkiem, że sprzedawca wie, po co zamieszcza taki dokument, a jego treść jest dostosowana do faktycznej działalności danego sklepu – co nie zawsze ma miejsce.

 1. Informuj o ograniczeniach dostawy oraz akceptowanych sposobach płatności.

Podczas rozmów z e-przedsiębiorcami przeprowadzanych w trakcie audytów sklepu internetowego często okazuje się, że oferują oni dostawę jedynie na terytorium Polski lub Unii Europejskiej. Na stronie sklepu nie ma jednak żadnej informacji o jakichkolwiek ograniczeniach, mimo że jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania i akceptowanych sposobach płatności należy udostępnić klientowi na samym początku składania zamówienia.

Jeżeli sprzedawca dopuszcza możliwość wysyłki poza terytorium Polski, powinien uwzględnić to w informacji o kosztach dostawy. Zwykle dostawa za granicę jest droższa, jeżeli jednak sprzedawca nie poinformuje o tym konsumenta na początku składania zamówienia, będzie musiał samodzielnie pokryć różnicę.

 1. Zadbaj o szczegóły techniczne.

Tworząc regulamin sklepu internetowego trzeba pamiętać, że klient musi go zaakceptować w sposób świadomy i wyraźny. Bardzo złym pomysłem jest wprowadzenie do regulaminu postanowienia „Korzystanie ze sklepu oznacza akceptację regulaminu” lub podobnego, ponieważ stanowi ono klauzulę niedozwoloną i nie wiąże klienta.

Warto również zwrócić uwagę na taki drobiazg, jak przycisk kończący transakcję. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, powinien mieć on oznaczenie „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważne, np. „kupuję i płacę”. Samo „kup”, „zamawiam” itp. nie wystarczy i w świetle przepisów nie skutkuje ważnym zawarciem umowy, co dla e-przedsiębiorcy rodzi liczne negatywne konsekwencje.

Natalia Zawadzka, adwokat, Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy

Natalia Zawadzka zajmuje się problematyką prawną e-commerce i prawem nowych technologii. Wspiera sklepy i portale internetowe. Tworzy regulaminy, polityki prywatności doradza jak zgodnie z prawem prowadzić działania marketingowe w Internecie i rozwiązywać spory z konsumentami. Specjalizuje się w prawie autorskim, cywilnym i gospodarczym, zapewniając przedsiębiorcom bieżącą obsługę. Ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań cywilnych i karnych, w tym w sprawach karnych – gospodarczych. Członek Komisji Doskonalenia Zawodowego Izby Adwokackiej w Łodzi.

Comments

comments

43
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...