XX edycja konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”

Informacja Prasowa - 03.01.2017
134

Ruszyła jubileuszowa edycja konkursu "Dobroczyńca Roku"

Wystartowała dwudziesta, jubileuszowa edycja konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”. Od 3 stycznia można nominować firmy i fundacje korporacyjne, dla których priorytetem jest rzetelność, dbanie o klientów, otoczenie i przede wszystkim zaangażowanie w zmienianie świata – począwszy od lokalnego, aż po globalny. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do składania wniosków do 31 stycznia 2017 r. Laureatów poznamy w maju podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie. 

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” od 20 lat towarzyszy dużym i małym firmom, promuje te najbardziej odpowiedzialne i zachęca do pójścia w ich ślady.

W Polsce mamy coraz więcej firm, dla których dobro jest znakiem firmowym. Dzięki temu zyskują w oczach klientów, partnerów, szeroko pojętej opinii publicznej. W obliczu ogromnej konkurencji i walki o każdego klienta, warto, aby przedsiębiorstwa były innowacyjne, do-bre i dobroczynne. Nie wszyscy konsumenci oczekują, że firmy będą troszczyć się o społeczną odpowiedzial-ność, jednak te, o których konsument może powiedzieć „dobroczyńca”, wyróżniają się na rynku i zyskują wiele atutów nie do przecenienia w dzisiejszych czasach – mówi Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Od 3 do 31 stycznia można nominować firmy i fundacje korporacyjne do tytułu „Dobroczyńca Roku 2017”. Firmy mogą zgłaszać się samodzielnie w kategoriach:

• Strategia społecznego zaangażowania

• Wolontariat pracowniczy

Organizacje mogą zgłaszać firmy, które wsparły ich działania w kategoriach:

• Projekt społeczny

• Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu

• Zaangażowanie lokalne

i fundacje korporacyjne w kategorii:

Fundacja korporacyjna – projekt społeczny

dobroczyńca roku

Dlaczego warto się zgłosić do konkursu? 

Konkurs pokazuje – dzięki szczegółowym kategoriom – jak szeroki zakres może mieć społeczna odpowie-dzialność: wolontariat pracowniczy, strategia, zaangażowanie lokalne, akcje społeczne, kampanie edukacyjne, informacyjne, społeczne i wiele innych. Laureaci Konkursu co roku reprezentują najlepsze standardy w obszarze społecznego zaangażowania biznesu. Nagradzane firmy i fundacje korporacyjne charakteryzują się wszechstronnym zaangażowaniem w projekty społeczne, nieograniczającym się wyłącznie do przekazywa-nia środków finansowych. Co ważne, marka „Dobroczyńca Roku” to dla obecnego lub przyszłego pracownika realny znak, że firma wymaga od siebie więcej. Będzie w stanie spełnić oczekiwania współczesnego, wymagającego pracownika, wykraczające poza gratyfikację finansową za wykonaną pracę.

20 lat historii dobroczynności firm 

Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku” w 2017 r obchodzi swoje XX-lecie.

Niezmiennie, nieprzerwanie od 20 lat nagradzamy firmy odpowiedzialne społecznie. „Dobroczyńca Roku” stał się inspiracją dla wielu lokalnych i regionalnych konkursów realizowanych zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i lokalną administra-cję publiczną. Pokazuje i zbiera dobre praktyki zarówno wielkich korporacji (najbardziej doświadczonych w działaniach z zakresu CSR i CCI), ale i na równi przedstawia działania dobroczynne małych i średnich firm. Konkurs nie dzieli firm na lepsze i słabsze, tylko pokazuje, że dobro jest jedno – bez względu na wielkość firmy i wydatków poniesionych na dobroczynność – mówi Paweł Łukasiak

Przed powstaniem takich konkursów jak „Dobroczyńca Roku” i długo potem środowisko przedsiębiorców nie cieszyło się dużym zaufaniem społeczeństwa i poważaniem opinii publicznej. Spowodowane było to latami negatywnej komunikacji, a może raczej propagandy państwowej na temat przedsiębiorczości i indy-widualnych inicjatyw biznesowych. Na przestrzeni ostatnich 20 lat dokonała się duża zmiana: firmy i przedsiębiorcy obecnie wdrażają zasady CSR, a społeczne zaangażowanie jest często elementem strategii biznesowych. Biznes jest nie tylko odpowiedzialny społecznie, ale stał się odpowiedzialny za dobra wspólne. Wiele dóbr w takich obszarach jak sport, rekreacja, kultura, zdrowie powstało dzięki wsparciu firm i ich współpracy z organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi.

Organizatorem Konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Fundatorem tegorocznej edycji Konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Nad prawidłowością przebiegu procedur Konkursu czuwa audytor – firma EY. Konkurs wspierają: Forum Darczyńców, Konfederacja „Lewiatan”, Business Centre Club, Pracodawcy RP, United Nations Global Compact Poland, Freshmail.

Comments

comments

134
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...