Wyniki najnowszego badania zaufania Edelman Trust Barometer 2024

Informacja Prasowa - 19.01.2024
124

Innowacje nowym czynnikiem ryzyka wpływającym na zaufanie

Wyniki najnowszego badania zaufania Edelman Trust Barometer 2024

innowacje nowym czynnikiem ryzyka wpływającym na zaufanie

 

  • Biznes jest jedyną instytucją ciesząca się zaufaniem
  • Najbardziej godnym zaufania jest „mój pracodawca” – tak twierdzi 79 proc. badanych
  • Liderzy społeczni mogą celowo wprowadzać nas w błąd
  • Niemal dwie trzecie respondentów uważa, że innowacje są źle zarządzane

 

Firma Edelman, największa na świecie niezależna agencja specjalizująca się w komunikacji marketingowej i public relations, od 24 lat prowadzi międzynarodowe badanie zaufania  do głównych instytucji publicznych: rządu, biznesu, organizacji pozarządowych i mediów. Tegoroczny Edelman Trust Barometer (ETB) został przeprowadzony na grupie ponad 32 tys. respondentów w 28 krajach (m.in. Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania, USA, Chiny, Japonia, RPA, Korea Płd.) w okresie od  3 do 22 listopada 2023 roku.

Według najnowszych wyników wskaźnik zaufania Trust Index wynosi globalnie 56 proc., co oznacza, że nadal mamy do czynienia z brakiem ogólnego zaufania. Zgodnie z założeniami badawczymi o zaufaniu świadczy bowiem uzyskanie wyniku na poziomie minimum 60 procent. Najwyższy wskaźnik zaufania Trust Index odnotowano w Chinach – 79 proc. Dla porównania, w innych krajach wynosi on: Francja: 47 proc., Stany Zjednoczone: 46 proc., Niemcy: 45 proc. i zaledwie 39 proc. w Wielkiej Brytanii.

Jedyną instytucją cieszącą się zaufaniem jest, jak w ostatnich latach, biznes – 63 proc., który w porównaniu z ubiegłym rokiem zyskał 1 pkt. Organizacjom pozarządowym ufa 59 proc. badanych, rządowi 51 proc., zaś mediom 50 proc. Co znaczące, jeśli chodzi o etykę i kompetencje biznes jest o wiele lepiej oceniany (52 pkt.) niż rząd (32 pkt).

Najbardziej godnym zaufania według ankietowanych jest ich własny pracodawca – zdanie takie wyraziło aż 79 proc. badanych (+ 2 pkt.).


Innowacje są źle zarządzane. Szansa przed biznesem

W tym roku w ETB dużo miejsca poświęcono innowacjom – ich wprowadzaniu, zarządzaniu nimi, transparentnemu informowaniu o nich, a co się z tym wszystkim wiąże, także zaufaniu społeczeństwa oraz jego otwartości wobec nowości i ich akceptacji.

Niemal dwie trzecie respondentów uważa, że innowacje są źle zarządzane; dotyczy to wszystkich grup wiekowych, poziomów dochodów i płci. Innowacje postrzegane są również jako upolitycznione, szczególnie w zachodnich demokracjach, gdzie osoby o prawicowych poglądach są znacznie bardziej skłonne do ich odrzucenia w porównaniu do osób o poglądach lewicowych (największe różnice między osobami o prawicowych i lewicowych poglądach występują w USA 41 pkt., Australii 23 pkt., Niemczech 20 pkt.).

Biznes ma największą szansę na odwrócenie tego trendu, ponieważ jest najbardziej zaufaną instytucją, zarówno ogólnie, jak i właśnie pod kątem wprowadzania innowacji. Nie może jednak skupiać się wyłącznie na monetyzacji tychże innowacji, ale powinien także edukować i podejmować działania, które będą budować społeczną akceptację dla nowości.

Co znaczące, badani wskazali, że w obszarze budowania społecznej akceptacji dla innowacji biznes nie może działać sam. W ciągu ostatniej dekady Trust Barometer odnotował 15-punktowy wzrost (od 45 proc. do 60 proc.) liczby osób deklarujących, że współpraca sektora biznesowego i rządu w zakresie opracowywania i wdrażania innowacji technologicznych zwiększyłaby ich zaufanie do biznesu. Prawie dwie trzecie pracowników oczekuje, że prezesi będą zarządzać zmianami zachodzącymi w społeczeństwie, a nie tylko tymi, które zachodzą w ich firmach (62 proc.), a około 8 na 10 pracowników uważa, że ważne jest, aby ich prezes publicznie mówił o kwalifikacjach zawodowych przyszłości (82 proc.), etycznym wykorzystaniu technologii (79 proc.) i wpływie automatyzacji na miejsca pracy (78 proc.).

Co więcej, wiele osób uważa, że nauka traci swoją niezależność na rzecz rządu, sponsorów i polityków . W Stanach Zjednoczonych dwie trzecie respondentów uważa, że nauka stała się upolityczniona, a w Chinach trzy czwarte badanych twierdzi, że rząd i organizacje finansujące badania mają zbyt duży wpływ na sposób prowadzenia badań naukowych. Osoby, które uważają, że innowacje są źle zarządzane, są bardziej skłonne do stwierdzenia, że system jest stronniczy na korzyść bogatych niż ci, którzy uważają, że innowacje są dobrze zarządzane (82 proc. a 53 proc.).

Inne kluczowe wnioski:

  • Strach przed dezinformacją wzrósł o 6 pkt. (61 proc.) w porównaniu z ubiegłym rokiem, co stanowi największy wzrost wśród obaw społecznych. Raport ujawnia również wzrost przekonania, że liderzy społeczni, w tym dziennikarze (64 proc.), przywódcy państw (63 proc.) i liderzy biznesu (61 proc.) celowo próbują wprowadzać ludzi w błąd, mówiąc rzeczy, o których wiedzą, że są fałszywe.
  • Rządowi nie ufa się obecnie w 17 z 28 badanych krajów (51 proc.), w tym w Stanach Zjednoczonych (40 proc.), Niemczech (42 proc.) i Wielkiej Brytanii (30 proc., spadek o 7 pkt.). Media pozostają najmniej zaufaną instytucją na świecie (50 proc.).
  • Zaufanie nadal jest najwyższe na poziomie lokalnym, a „mój pracodawca” (79 proc.) po raz kolejny został wskazany jako najbardziej wiarygodna instytucja. „Mój CEO” (69 proc.) również cieszy się większym zaufaniem niż CEO ogólnie (51 proc.).
  • Przywódcy państwowi (42 proc.) są jednymi z najmniej zaufanych liderów społecznych, a dziennikarze (49 proc.) i prezesi (51 proc.) cieszą się tylko nieznacznie większym zaufaniem. Zaufaniem cieszą się natomiast naukowcy (77 proc.), nauczyciele (74 proc.), „mój CEO” (69 proc.), obywatele „mojego kraju” (63 proc.) i „moi sąsiedzi” (62 proc.).
  • Badanie wykazało ogromne różnice między zaufaniem do firm tworzących dane sektory przemysłowe a zaufaniem do związanych z nimi innowacji branżowych, w tym 26-punktową różnicę między zaufaniem do firm z sektora technologicznego (76 proc.) a zaufaniem do sztucznej inteligencji (50 proc.); 23-punktową różnicę między zaufaniem do firm z sektora opieki zdrowotnej (73 proc.) a zaufaniem do medycyny opartej na genach (50 proc.); oraz między zaufaniem do firm z sektora żywności i napojów (72 proc.) a zaufaniem do żywności GMO (32 proc.).

– Tegoroczna edycja ETB pokazuje, że innowacje i nowe technologie mają coraz większy wpływ na poziom społecznego zaufania i – niestety – wpływ ten jest negatywny. Boimy się nowości, a nasz strach jest wykorzystywany przez różne środowiska do podgrzewania temperatury nastrojów społecznych i w konsekwencji pogłębiania podziałów. Biznes może to zmienić – powinien jednak wziąć odpowiedzialność nie tylko za rozwój nowych technologii i ich późniejszą monetyzację, ale także za edukację i budowanie społecznej akceptacji dla wprowadzanych rozwiązań. Sztuczna inteligencja, robotyzacja, zielona energia, czy rozwój sieci 5G to tylko przykładowe obszary, w których jest bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o zarządzanie społecznymi lękami – komentuje Jarosław Bańda, Managing Director w firmie Lighthouse, wyłącznego przedstawiciela sieci Edelman w Polsce.

* Edelman Trust Barometer

Pełna wersja raportu z tegorocznego badania dostępna jest pod adresem:
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2024-01/2024%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Report_0.pdf

Comments

comments

124
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...