Wydawca „Rzeczpospolitej” w 2021 r.: rekordowa EBITDA, 4 rok z rzędu poprawy wyniku finansowego.

Informacja Prasowa - 21.03.2022
243

Wydawca „Rzeczpospolitej” w 2021 r.: rekordowa EBITDA, 4 rok z rzędu poprawy wyniku finansowego.

Wydawca „Rzeczpospolitej” w 2021 r.: rekordowa EBITDA, 4 rok z rzędu poprawy wyniku finansowego.

Najwyższy w historii poziom zysku EBITDA, przychody znów powyżej 100 mln zł, a 2021 r. był czwartym z kolei, gdy poprawiły się wskaźniki rentowności prowadzonej działalności. Tak wyglądał wynik finansowy grupy kapitałowej Gremi Media SA w ubiegłym roku. I to pomimo ograniczenia części działalności ze względu na pandemię, a także procesu zmian własnościowych. 

 Przychody ze sprzedaży grupy Gremi Media SA, w skład której poza wydawnictwem wchodzi również m. in. spółka dystrybucyjna e-Kiosk SA, wyniosły w 2021 r. 100,6 mln złotych, przy 96,1 mln złotych rok wcześniej (wzrost o 4,7 proc.). Zwyżka ta została wygenerowana pomimo spowodowanych przez trwającą pandemię koronawirusa utrudnień w prowadzeniu części działalności, przede wszystkim w zakresie organizacji wydarzeń biznesowych, konferencji i szkoleń.

Konsekwentnie prowadzona transformacja cyfrowa, polegająca m. in. na wprowadzaniu nowych, bardziej zyskownych produktów pozwoliła kolejny raz poprawić wskaźnik rentowności EBITDA, który przekroczył 24%. EBITDA (skorygowana) wyniosła w 2021 r. 24,2 mln złotych po wzroście o 7,2 proc. z 22,6 mln złotych rok wcześniej.

– Drugi rok pandemii nie przeszkodził nam w poprawie wyników finansowych spółki i grupy. Rozpoczęliśmy proces odbudowy przychodów, a EBITDA jest na najwyższym w historii poziomie. To potwierdzenie, że realizowana od 2018 roku strategia przynosi trwałe efekty – mówi Tomasz Jażdżyński, prezes zarządu Gremi Media S.A.  – Podkreślenia wymaga fakt, że rekordową rentowność osiągnęliśmy pomimo tego, iż Gremi Media SA przechodziła w minionym roku mocno angażujący proces zmian własnościowych. Głęboko wierzymy, że nowa stabilna struktura akcjonariatu przełoży się na poprawę pozycji biznesowej spółki w dłuższym terminie, dodaje.

Rok 2021 jest czwartym z kolei w którym rośnie wskaźnik rentowności oraz EBITDA wygenerowana przez grupę kapitałową Gremi Media S.A. Ten ostatni wskaźnik jest już ponad pięciokrotnie wyższy niż w 2017 r.

– Kilkukrotna poprawa zysków w ciągu kilku lat była możliwa dzięki dyscyplinie finansowej i konsekwentnie prowadzonej transformacji cyfrowej. W przypadku tej ostatniej uruchamiając w 2021 roku nowy system zarządzania treścią i witrynę www.rp.pl zakończyliśmy kolejny, najważniejszy etap zmian infrastrukturalnych, który pozwoli nam na rozpoczęcie oferowania nowoczesnych subskrypcji cyfrowych. To będzie realny początek nowego etapu w historii wydawnictwa i naszych tytułów, podsumowuje prezes zarządu Tomasz Jażdżyński.

Poprawie w 2021 r. uległy również wyniki jednostkowe spółki Gremi Media S.A., która poza „Rzeczpospolitą” wydaje również dzienniki „Parkiet” i „Sport”, miesięcznik „Historia Uważam Rze” oraz związane z nimi serwisy internetowe. Przychody ze sprzedaży wzrosły w 2021 r. o 3,9 proc. do poziomu 90,6 mln złotych, a EBITDA (skorygowana) była wyższa o 4,9 proc. i wyniosła 19,3 mln złotych.

Ze względu na rozpoczęcie w trzecim kwartale 2020 r. programu opcyjnego dla kadry zarządzającej Gremi Media S.A. wzorem innych spółek notowanych na GPW rozpoczęła publikację wskaźnika EBITDA skorygowana, wyliczanego jako EBITDA oczyszczona z kosztów niegotówkowych.

Comments

comments

243
Komentarze
Sonda

Trzy organizacje branżowe: Związku Firm Public Relations, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest dla rynku PR rozwiązaniem optymalnym ??

Loading ... Loading ...