Wybory do Parlamentu Europejskiego: polskie partie odpowiadają na głos obywateli wspólnoty

Informacja Prasowa - 22.05.2019
81

Wybory do Parlamentu Europejskiego: polskie partie odpowiadają na głos obywateli wspólnoty

Polskie partie polityczne, których przedstawiciele kandydują w wyborach do parlamentu Europejskiego, odniosły się do Agendy Obywateli – 10 propozycji wyłonionych w konsultacjach, które w krajach członkowskich UE przeprowadziło stowarzyszenie CIVICO Europa oraz platforma MAKE.org. Swoje stanowisko przedstawiły m.in. PiS, PO, Wiosna Biedronia oraz KUKIZ ’15.

W konsultacjach, w których 2 mln mieszkańców krajów UE zgłosiło ponad 30 tys. postulatów, kluczowe okazały się kwestie związane z ochroną środowiska, polityką społeczną, podatkami, edukacją oraz demokracją i instytucjami unijnymi. Organizatorzy badania poprosili partie polityczne w krajach członkowskich UE, by odniosły się do 10 najbardziej popularnych propozycji, które stanowią Agendę Obywateli.

Z wnioskiem, by ustanowić ogólnoeuropejski program recyklingu, a surowce wykorzystywać ponownie, a nie marnować, zgadzają się przedstawiciele Nowoczesnej, Wiosny oraz SLD. Według Nowoczesnej, Unia Europejska musi pozostać liderem w rozwiązywaniu problemów środowiskowych oraz zmian klimatycznych. Z kolei SLD postuluje obowiązek stosowania klauzul proekologicznych w zamówieniach publicznych oraz preferowanie firm, które uczestniczą w systemach odzyskiwania odpadów. PO, PiS, PSL oraz KUKIZ’15 nie odniosły się do tematu ochrony środowiska.

Zdecydowana większość polskich partii politycznych uważa, że należy inwestować w edukację i badania naukowe. Jedynie KUKIZ’15 nie odniósł się do tego postulatu. Dodatkowo zdaniem PiS środki europejskie i własne powinny służyć do tworzenia zaplecza naukowo-badawczego dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwraca uwagę na konieczność inwestycje w edukację przedszkolną tak, aby była ona powszechnie dostępna i bezpłatna.

Propozycję, że należy chronić prawa pracownicze we wszystkich państwach UE jako priorytetową wskazują PiS oraz SLD. PiS zobowiązuje się m.in. do działań w celu ograniczenia stosowania umów na czas określony i umów cywilno-prawnych oraz wprowadzenia zasady, że płaca minimalna nie może być mniejsza niż 50 proc. średniej płacy w gospodarce narodowej. Z kolei SLD chce m.in. wprowadzenia w UE europejskiej płacy minimalnej na poziomie 1000 EUR oraz zakazu bezpłatnych staży.

Postulat, by wspierać realizację projektów na rzecz energii odnawialnej w miastach zdecydowanie odrzuca KUKIZ’15. Zdaniem partii pakiet klimatyczny to drastyczny europejski podatek nałożony na Polaków i na naszą gospodarkę, a  odejście od węgla spowolni polską gospodarkę. Z kolei PiS uważa postulat za ważny i przedstawia swoje pomysły na jego realizację: masową budowę odnawialnych źródeł energii dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla pięciu milionów domów jednorodzinnych oraz obniżenie podatku od budowli nowych inwestycji energetycznych, co pozytywnie wpłynie na odblokowanie inwestycji w tej branży i na ceny energii.

Lista 10 postulatów oraz odpowiedzi PiS, PO, .N, SLD, Wiosny, PSL oraz KUKIZ’15 jest dostępna stronie: https://weeuropeans.eu/pl/pl

***

CIVICO Europa jest niezależną, międzynarodową organizacją typu non-profit, której celem jest oddanie projektu europejskiego z powrotem w ręce obywateli UE. Łączy ona Europejczyków przekonanych, że nadszedł czas na przekształcenie Unii w demokratyczną potęgę opartą na ciągłym uczestnictwie obywateli.

MAKE.ORG jest wiodącą platformą obywatelską w zakresie europejskiej technologii obywatelskiej, której celem jest zaangażowanie obywateli na jak największą skalę na rzecz pozytywnych zmian w społeczeństwie. W tym celu MAKE.ORG opracowała unikalną platformę cyfrową zdolną zebrać opinie kilku milionów obywateli w wielu językach na temat prostej kwestii leżącej w ogólnym interesie i w celu osiągnięcia powszechnego porozumienia.

 

Comments

comments

81
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...