Wszystkie agencje Grupy Walk ze wzrostem wpływów. Walk PR z największym zyskiem

Redakcja PR - 23.08.2018
261

Wszystkie agencje Grupy Walk ze wzrostem wpływów. Walk PR z największym zyskiem

Należące do Grupy Walk agencje zakończyły 2017 rok wzrostem przychodów. Walk Creative zwiększyła je o 41,1 proc., Walk Digital – o 27,1 proc., Walk Events o 30,1 proc., a Walk PR – o 46,1 proc. Największe wpływy miała Walk Events, zaś najwyższy zysk wypracowała agencja Walk PR.

Przychody Walk Creative to 17,33 mln zł

Przychody agencji Walk Creative wyniosły na koniec 2017 roku 17,33 mln zł i były wyższe niż w 2016 roku (12,28 mln zł) o 41,1 proc. Wzrosły również koszty działalności operacyjnej: z 12,17 mln zł do 17,06 mln zł. Agencja wydała na tzw. usługi obce 13,06 mln zł (rok wcześniej 8,99 mln zł) a na wynagrodzenia przeznaczyła 2,93 mln zł (rok wcześniej 2,52 mln zł). Na koniec ub.r. w agencji pracowało na etatach 14 osób, czyli 5 więcej niż w 2016 roku. Zysk ze sprzedaży wzrósł rok do roku z 111,16 tys. zł do 269,13 tys. zł. Zysk brutto wyniósł 97,73 tys. zł (wobec 29,98 tys. zł rok wcześniej), a zysk netto – 46,24 tys. zł (wobec 8,46 tys. zł rok wcześniej).

Agencja Walk Digital zarobiła na świadczonych usługach w ub.r. 3,75 mln zł, czyli 27,1 proc. więcej niż w 2016 roku (2,95 mln zł). Koszty działalności operacyjnej wzrosły rok do roku z 2,68 mln zł do 3,75 mln zł. Wśród nich wydatki na usługi obce stanowiły 2,76 mln zł (1,74 mln zł rok wcześniej), a na wynagrodzenia firma przeznaczyła 794,13 tys. zł (rok wcześniej 534,93 tys. zł). Na koniec ub.r. Walk Digital miała 19 etatowych pracowników, podczas gdy rok wcześniej – żadnej osoby na umowie o pracę. Agencja miała na koniec 2017 roku zysk ze sprzedaży w wysokości 9 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej wypracowała 269,02 tys. zł. Zysk netto spadł z 117,51 tys. zł w 2016 roku do 100,24 tys. zł w ub.r.

Wpływy sprzedażowe agencji Walk Events wzrosły w 2017 roku do 32,95 mln zł – z 25,33 mln zł rok wcześniej. Ta agencja miała w Grupie Walk najwyższe przychody w ub.r. Koszty jej działalności wyniosły 32,83 mln zł, wobec 25,04 mln zł w roku 2016. Wydatki na usługi obce wzrosły z 22,6 mln zł w 2016 roku do 26,82 mln zł w 2017 roku, a wynagrodzenia – z 1,2 mln zł w 2016 roku do 2,33 mln zł w ub.r. Zatrudnienie w agencji zwiększono z 13 do 19 osób. Spółka na koniec 2017 roku osiągnęła zysk ze sprzedaży w kwocie 124,81 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej był on większy i wynosił 284,97 tys. zł. Zysk netto wzrósł natomiast 71,01 tys. zł do 94,26 tys. zł.

Agencja Walk PR zarobiła na świadczonych usługach 9,66 mln zł czyli 46,1 proc. więcej niż rok wcześniej (6,61 mln zł). Koszty działalności operacyjnej wzrosły z 6,33 mln zł do 8,86 mln zł. Na usługi obce agencja wydała 7,04 mln zł (wobec 4,91 mln zł rok wcześniej), zaś na wynagrodzenia przeznaczyła 1,42 mln zł (wobec 1,06 mln zł rok wcześniej).  Liczba zatrudnionych wzrosła z 13 do 17 osób. Zysk ze sprzedaży wzrósł w skali roku z 276,6 tys. zł do 806,6 tys. zł, a zysk netto spadł w omawianym okresie z 220,1 tys. zł do 128,6 tys. zł.

Comments

comments

261
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...