Wirtualna Polska z blisko 16 procentowym wzrostem przychodów gotówkowych w pierwszym półroczu

Redakcja PR - 31.08.2017
222

Wirtualna Polska z blisko 16 procentowym wzrostem przychodów gotówkowych w pierwszym półroczu

W pierwszym półroczu 2017 r. przychody gotówkowe Wirtualnej Polski wzrosły o blisko 16 %. W samym segmencie online wzrost przychodów gotówkowych przekroczył 14%, przy wzroście  skorygowanego wyniku EBITDA który przekroczył  10%. Spółka chce utrzymać dalsze wzrosty zapowiadając nowe produkty dla klientów e-commerce i wprowadzając nowe formaty wizerunkowe z wysokim viewability.

 

Wyniki za pierwsze półrocze, które pokazaliśmy dzisiaj odzwierciedlają dynamikę rynku internetowego w Polsce. W drugim półroczu chcemy utrzymać takie wzrosty dzięki nowym produktom dla klientów e-commerce i nowym formatom wizerunkowym z wysokim „viewability” – powiedział Jacek Świderski, Prezes Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.

Poniższa tabela przedstawia główne pozycje sprawozdania z wyniku finansowego za pierwsze półrocze 2017 i 2016 rok

w tys. zł Sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2017 roku Sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2016 roku Zmiana Zmiana %
Segment ONLINE  
Przychody ze sprzedaży 211 883 189 217 22 666 12,0%
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 195 754 171 566 24 188 14,1%
Skorygowana EBITDA 68 142 61 846 6 296 10,2%
EBITDA 63 212 57 164 6 048 10,6%
Segment TV  
Przychody ze sprzedaży 2 545  – 2 545
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 2 545  – 2 545
Skorygowana EBITDA  (7 806)  (382)  (7 424) 1 943,5%
EBITDA  (7 837)  (383)  (7 454) 1 946,2%
Segmenty łącznie  
Przychody ze sprzedaży 214 428 189 217 25 211 13,3%
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 198 299 171 566 26 733 15,6%
Skorygowana EBITDA 60 336 61 464  (1 128) (1,8%)
EBITDA 55 375 56 781  (1 406) (2,5%)
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych  (24 735)  (19 956)  (4 779) 23,9%
Zysk na działalności operacyjnej 30 640 36 825  (6 185) (16,8%)
Wynik na działalności finansowej  (8 734)  (8 068)  (666) 8,3%
Zysk przed opodatkowaniem 21 906 27 496  (5 590) (20,3%)
Zysk netto 16 778 20 994  (4 216) (20,1%)
         

Przychody ze sprzedaży usług Grupy w okresie sześciu pierwszych miesięcy 2017 roku wzrosły o przeszło 13%, do poziomu 214 mln zł. Natomiast przychody gotówkowe ze sprzedaży wyniosły 198 mln zł i były wyższe o blisko 16% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży analogicznego okresu roku 2016.

Przychody ze sprzedaży usług w segmencie online wzrosły w okresie sześciu miesięcy 2017 roku do poziomu 212 mln zł, czyli o 12%, w porównaniu do przychodów ze sprzedaży tego okresu roku poprzedniego. Analogicznie, przychody gotówkowe wyniosły 196mln zł i odnotowały wzrost o 14%. W analizowanym okresie segment online wygenerował 68 mln złotych skorygowanej EBITDA, co oznacza wzrost o przeszło 10% w stosunku do wartości tego wskaźnika w okresie sześciu miesięcy roku poprzedniego.

Comments

comments

222
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...