Wiosenna aktualizacja raportu Edelman Trust Barometer 2020 – Zaufanie w czasie pandemii COVID-19  

Informacja Prasowa - 07.05.2020
60

Wiosenna aktualizacja raportu Edelman Trust Barometer 2020 – Zaufanie w czasie pandemii COVID-19  

Wiosenna aktualizacja raportu Edelman Trust Barometer 2020 – Zaufanie w czasie pandemii COVID-19 

  • W obliczu pandemii rząd staje się najbardziej zaufaną instytucją
  • Biznes musi współpracować z rządem, by razem wypracować rozwiązania na lepszą przyszłość

 W związku z dynamiczną i wyjątkową sytuacją spowodowaną globalnym kryzysem wywołanym przez szerzącą się epidemię koronawirusa, firma Edelman, specjalizująca się w komunikacji marketingowej i public relations, przygotowała wiosenną aktualizację corocznego badania zaufania Edelman Trust Barometer. Badanie zostało przeprowadzone w 11 krajach wśród 13.200 respondentów (w tym m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Chinach).

Wyniki raportu są jednoznaczne – ludzie, w obliczu niespotykanego na tak szeroką skalę kryzysu, potrzebują mieć oparcie w instytucji, której będą mogli zaufać, która będzie im pomagać w tej trudnej sytuacji i która przede wszystkim weźmie na swoje barki ciężar walki z pandemią. Tą instytucją jest rząd, który tym samym okazał się być najbardziej zaufaną organizacją po raz pierwszy w dwudziestoletniej historii badania.

Zaufanie do rządu wzrosło globalnie od stycznia aż o 11 punktów i wynosi 65 procent. W 6 na 11 badanych krajów odnotowano dwucyfrowy wzrost, w tym w Wielkiej Brytanii (+24 pkt), Kanadzie (+20 pkt), Niemczech (+19 pkt).

Zaufanie do pozostałych instytucji publicznych także wzrosło: biznesowi ufa 62 procent respondentów (+4 pkt), organizacjom pozarządowym 62 procent (+4 pkt), zaś mediom 56 procent (+5 pkt). Przy założeniu badawczym, że o zaufaniu mówimy w przypadku uzyskania minimum 60 punktów procentowych, a wynik pomiędzy 50 a 59 traktujemy jako poziom neutralny, tylko media nie przekroczyły bariery zaufania.

Mandat dla rządu we wszystkich obszarach walki z koronawirusem

Respondenci chcą, aby rząd przewodził we wszystkich obszarach walki z kryzysem tj.: opanowanie pandemii (73 proc.), pomoc ludziom w radzeniu sobie z pandemią (72 proc.), informowanie społeczeństwa (72 proc.), zapewnienie pomocy i wsparcia gospodarczego (86 proc.) oraz przywrócenie kraju do normalności (79 proc.).

Większość (61 proc.) jest również bardziej niż zwykle skłonna powierzyć rządowi informacje o swoim stanie zdrowia i lokalizacji w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa. Prawie trzy na cztery osoby odczuwają ograniczenia swobody przemieszczania się związane z pandemią, ale uważają, że są one całkowicie uzasadnione i właściwe. Zaufanie do liderów rządowych wzrosło o 13 punktów do 61 procent, co sprawia, że cieszą się oni teraz większym zaufaniem niż prezesi firm (58 proc.).

Pandemia testem dla biznesu

Pomimo czteropunktowego wzrostu zaufania do biznesu (62 proc.) oraz działań podejmowanych przez firmy w celu pomocy potrzebującym, badanie ujawnia kilka obszarów, które budzą niepokój.

Większość respondentów uważa, że biznes radzi sobie słabo lub nawet w ogóle nie daje sobie rady z przedkładaniem dobra ludzi nad poziom zysków (50 proc.), wdrażaniem środków bezpieczeństwa w celu ochrony pracowników i klientów (41 proc.) oraz pomaganiem mniejszym dostawcom i klientom biznesowym pozostać w biznesie poprzez udzielanie im kredytów lub dawanie im więcej czasu na płatności (46 proc.).

Mniej niż co trzeci respondent uważa, że prezesi i liderzy biznesowi (29 procent) wykonują znakomitą pracę, spełniając wymagania stawiane im przez pandemię w porównaniu z naukowcami (53 proc.) i liderami rządów (47 proc.). Liderzy rządów (53 proc.) i naukowcy (52 proc.) cieszą się również większym zaufaniem niż prezesi firm (34 proc.), jako ci, którzy opracowują nowe strategie, aby lepiej przygotować się na przyszły kryzys.

Większość respondentów preferuje wyważone i ostrożne podejście do ponownego otwarcia gospodarki i przedsiębiorstw. 67 procent uważa, że musimy przedkładać ratowanie życia ludzkiego nad pracę, a 75 procent chce, by prezesi byli konserwatywni w przywracaniu swoich firm do normalnej działalności, nawet jeśli oznacza to dłuższe oczekiwanie na ponowne otwarcie miejsc pracy.

Badani uważają, że biznes powinien współpracować z rządem, by wypracować rozwiązania dla  lepszej przyszłości. Większość (68 proc.) chce, aby prezesi aktywnie angażowali się w rozmowy z rządem i regulowali pracę swoich firm tak by chronić ludzi, jednocześnie dając im elastyczność w zakresie innowacji, reagowania na kryzys i zaspokajania rosnących potrzeb na ich produkty lub usługi.

Aby zwiększyć zaufanie, biznes powinien skoncentrować się na rozwiązaniach problemów wynikających z obecnej sytuacji, a nie na sprzedaży. W ramach sektora prywatnego firmy powinny współpracować z konkurencją, przedefiniować swoje cele i umiejscawiać je wokół walki z pandemią.

Inne kluczowe wnioski z badania:

  • Poszukiwanie wiarygodnych informacji związanych z pandemią spowodowało, że zaufanie do mediów wzrosło do rekordowego poziomu. Przy czym najbardziej ufamy mediom tradycyjnym – 69 procent (+7 pkt), a najmniej social mediom – 45 procent.
  • Obawiamy się fake newsów – 67 procent respondentów boi się, że istnieje wiele fałszywych wiadomości i informacji o wirusie.
  • Po prawie dekadzie, technologia (74 proc.), jako najbardziej zaufany sektor przemysłu, spadła na 3. miejsce po przemyśle spożywczym (76 proc.) i opiece zdrowotnej (76 proc.).
  • Istnieje duże zapotrzebowanie na głosy ekspertów – ludzie szukają informacji o pandemii z najbardziej zaufanych źródeł, tj. od: lekarzy (80 proc.) i naukowców (79 proc.).

„Globalny kryzys spowodował, że nastąpiło gwałtowne odwrócenie trendu, który obserwowaliśmy od lat. Rząd, który do tej pory był instytucją, która cieszyła się najmniejszym zaufaniem wśród społeczeństwa, po kilku trudnych tygodniach pandemii, stał się tą, do której ludzie zwracają się o pomoc i nadzieję. Ludzie potrzebują nie tylko realnego wsparcia, ale także obietnicy, że powrót do normalności jest możliwy. I tu szukają oparcia właśnie w rządzie – komentuje wyniki badań Jarosław Bańda, Managing Director w firmie Lighthouse, która jest wyłącznym przedstawicielem sieci Edelman w Polsce. – Przed biznesem ogromne wyzwanie – musi sprostać oczekiwaniom wielu interesariuszy, przede wszystkim pracowników i klientów, którzy wymagają od firm i ich prezesów konkretnych działań i rozwiązań w kwestii pandemii. Systematyczny powrót do pracy będzie z pewnością największym testem zaufania dla biznesu.” 

 Pełna wersja specjalnego raportu „Spring Update: Trust and the Covid-19 Pandemic” dostępna jest pod linkiem:
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2020-05/2020%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Spring%20Update.pdf

 

Comments

comments

60
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...