Wartość rynku zastosowań technologii dronowych w sektorze usług energetycznych i użyteczności publicznej to 9,46 mld dol.

Informacja Prasowa - 27.11.2017
197

Wartość rynku zastosowań technologii dronowych w sektorze usług energetycznych i użyteczności publicznej to 9,46 mld dol

Jak wynika z raportu PwC „Światowy rynek zastosowań technologii dronowych” wartość światowego rynku rozwiązań wykorzystujących drony w sektorze usług energetycznych i użyteczności publicznej wynosi 9,46 mld dol.

Dron z miotaczem ognia wykorzystywany do usuwania śmieci zalegających na liniach energetycznych jest jednym z najbardziej spektakularnych przykładów innowacyjnych zastosowań bezzałogowych statków powietrznych. Do bardziej prozaicznych zastosowań zaliczają się analiza geoprzestrzenna w planowaniu przedinwestycyjnym, monitorowanie procesu budowy i zarządzanie aktywami, a także proaktywne przeciwdziałanie zagrożeniom, takim jak nadmierna ekspansja roślinności.

Sektor usług energetycznych i użyteczności publicznej zmaga się z wieloma nowymi wyzwaniami, stojąc u progu rewolucji cyfrowej. Presja na przejście na energię ze źródeł odnawialnych zamiast paliw kopalnych, przy jednoczesnym obniżaniu cen, zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania nowych sposobów na zachowanie rentowności. Drony mogą pomóc firmom zwiększyć niezawodność produkcji, przesyłu i dystrybucji energii” – mówi Michał Mazur, partner w PwC, lider zespołu PwC Drone Powered Solutions.

Z danych zebranych w raporcie PwC wynika, że w 2020 r. globalna sieć linii przesyłu energii elektrycznej obejmie swym zasięgiem 6,8 mln ckt km, czyli zwiększy się o 15% w stosunku do poziomu z 2016 r. Rozwój systemu zaopatrzenia w energię elektryczną związany jest ze wzrostem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz ze zwiększeniem zapotrzebowania na rynkach wschodzących, takich jak Chiny i Indie. Organy regulacyjne w coraz większym stopniu angażują się w działania mające na celu zapewnienie niezawodności przesyłu energii. Jako czynnik motywujący stosują system premii w przypadku redukcji częstotliwości przestojów i nakładają kary za przerwy w dostawie energii elektrycznej. Każdego roku sektor traci 169 mld dol. z powodu awarii sieci energetycznych oraz przymusowych przestojów.

W raporcie PwC znajdują się przykłady kreatywnego wykorzystania dronów przez zarządy przedsiębiorstw z sektora usług użyteczności publicznej na całym świecie do rozwiązania najbardziej skomplikowanych problemów branży oraz do zwiększenia niezawodności i bezpieczeństwa pracowników. Przykładowo w większości krajów monitorowanie rozrastania się roślinności i przycinanie drzew w pobliżu linii energetycznych generuje największe koszty utrzymania dla przedsiębiorstw energetycznych. Drony mogą sprawić, że proces przycinania konarów drzew będzie bardziej wydajny. Mogą one również dostarczyć danych, na podstawie których będzie dało się przewidzieć szkody, jakie może spowodować powalone drzewo.

Podmioty z sektora usług użyteczności publicznej dostrzegają również większą przydatność dronów w procesie monitorowania jakości wody w porównaniu do satelitów. Oprogramowanie Geospatial.App przygotowane przez PwC umożliwia integrację, prezentację i obsługę danych geograficznych zgromadzonych przez drony wyposażone w kamery wizyjne czy kamery na podczerwień, co jest przydatne w obszarach wymagających monitorowania procesu budowy infrastruktury, śledzenia zapotrzebowania na konserwację oraz oceny zniszczeń po klęskach naturalnych lub katastrofach spowodowanych przez człowieka.

Według szacunków PwC potencjał światowego rynku biznesowych rozwiązań wykorzystujących drony wynosi ponad 127 mld dol.

Pełen raport znajdziesz tu : LINK 

Comments

comments

197
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...