Walne zgromadzenie PSPR

Redakcja PR - 11.07.2016
115

Walne zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

Na stronie Polskiego Stowarzyszenia Public Realtions pojawiła się informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków organizacji. Spotkanie odbędzie się 19 lipca o 16:15, w Warszawie, przy ul. Felińskiego 38 (Cafe Wilson). 

Porządek zebrania przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przyjęcie porządku zebrania
  3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
  4. Przedstawienie i przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2015 rok (w tym podsumowanie 1 edycji Akademii Prawdziwego PR, Powołanie International Public Relations Center)
  5. Przedstawienie i przyjęcie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia
  6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu
  7. Przedstawienie i przyjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru reprezentantów do Rady Etyki Public Relations
  8. Omówienie pakietu profitów dla członków PSPR
  9. Wolne wnioski
  10. Zakończenie zebrania i zamknięcie obrad

Obecnie we władzach PSPR zasiadają: Krystian Dudek (Prezes, Instytut PUBLICO), Luiza Jurgiel-Żyła (Wiceprezes, FirstPR), Andrzej Pomarański (Wiceprezes, ModernCorp.), Ewa Bensz (członek Zarządu, Wyższa Szkoła Humanitas) oraz Szymon Pieczyński (członek Zarządu, wykładowca akademicki, UE w Katowicach).

Polskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR) jest samorządową organizacją zawodową, istniejącą od 1994 roku. Liczy 200 członków będących: pracownikami działów PR w firmach, samorządach i administracji, wykładowcami wyższych uczelni oraz pracownikami agencji PR. PSPR prowadzi działalność popularyzatorską i edukacyjną dotyczącą PR poprzez inicjowanie i współorganizację konferencji i seminariów, prowadzenie szkoleń. Patronuje przedsięwzięciom sprzyjającym wymianie informacji i doświadczeń z zakresu PR.

Celem Stowarzyszenia jest popularyzowanie istoty i działań public relations, jako dziedziny zarządzania, która poprzez budowanie wzajemnie korzystnych relacji między firmami, organizacjami,osobami a grupami otoczenia, przyczynia się do poprawy ich reputacji.

Cele te Stowarzyszenie realizuje  m.in. poprzez prowadzenie  programów edukacyjnych, patronowanie konferencjom branżowym, wspieranie realizacji projektów naukowo  badawczych, inicjowanie  przedsięwzięć promujących rzetelność i profesjonalizm specjalistów PR, promowanie wysokich standardów etycznych zawodu.

Comments

comments

115
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...