VII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Public relations – sztuka skutecznej komunikacji”.

Redakcja PR - 31.05.2016
115

Studenckia Koła Naukowe Public Relations FUTURA, St., REDAKCJA AKADEMICKA i Wydział Humanistyczny Polit. Koszalińskiej organizują konferencję naukowaą

W dniach 1-2.06.2016 r. Studenckie Koło Naukowe Public Relations FUTURA, Studenckie Koło Naukowe REDAKCJA AKADEMICKA oraz Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej organizują VII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Public relations – sztuka skutecznej komunikacji”.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji – „Relacje medialne jako element tworzenia wizerunku” – będą rozważania nad sensem komunikacji organizacji/ firmy/ osoby publicznej z mediami. Temat ten, w dobie zmian w obrębie mediów instytucjonalnych
i znacznego rozwoju mediów społecznościowych, wydaje się szczególnie istotny.

Z jednej strony podmioty funkcjonujące w przestrzeni publicznej mają świadomość potrzeby relacji z mediami, z drugiej zaś nie zawsze współpraca ta układa się w sposób pożądany czy spodziewany. Pęd za newsem, poszukiwanie sensacji, a czasami przedkładanie informacji gwarantujących zainteresowanie odbiorców ponad informacje wartościowe ze społecznego punktu widzenia.

W przestrzeni tej – medialnej i organizacyjnej – interesująca będzie rola osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki informacyjnej i będących często pośrednikiem w dystrybucji treści organizacji do mediów.

Podczas konferencji będziemy koncentrować się zarówno na teoretycznych aspektach modeli komunikowania się z otoczeniem, jak również praktyce relacji z mediami. Konferencyjnym prelekcjom towarzyszyć będą panele stanowiące moment bezpośredniej wymiany poglądów, nawiązywaniu kontaktów i – mamy nadzieję – budzące refleksję otwierającą nowe obszary badań i poszukiwań.

Zapraszamy do zgłaszania tematów wystąpień oraz przygotowania tekstów artykułów, które po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w monografii zbiorowej:

  • rozwiązania organizacyjne struktur informacyjnych przedsiębiorstw, instytucji i podmiotów obsługujących,
  • rola etyki zawodowej w relacjach medialnych,
  • informacja dostarczona mediom vs. treści opublikowane – jakie treści są najchętniej publikowane przez media?,
  • wartość i jakość przekazu medialnego wobec komercjalizacji treści,
  • manipulacja w mediach,
  • odmienność dystrybucji treści organizacyjnych w kontekście nowych mediów,
  • siła branży/siła samorządu zawodowego w relacjach z mediami – realna czy pozorna?
  • odpowiedzialność za dystrybucję treści organizacji, firmy, osoby publicznej w przestrzeni mediów,
  • odpowiedzialność mediów wobec organizacji i odbiorców treści,
  • odpowiedzialność – mediów i użytkowników – za dystrybucję treści w nowych mediach.

Program konferencji: http://www.tu.koszalin.pl/art/987

Patronat honorowy:

JM Rektor Politechniki Koszalińskiej Profesor Tadeusz Bohdal

Organizatorzy:

Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej

Studenckie Koło Naukowe Public Relations FUTURA

Studenckie Koło Naukowe REDAKCJA AKADEMICKA

Komitet naukowy Konferencji:

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska

dr Lidia Sudakiewicz

dr Piotr Szarszewski

Komitet organizacyjny Konferencji:

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska

Teresa Domaradz

Maja Gudell

Kacper Banach

 

 

Comments

comments

115
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...