Urząd Miasta Katowice rozpoczyna zieloną współpracę z Buszman. Komunikacja

Informacja Prasowa - 18.11.2021
52

Urząd Miasta Katowice rozpoczyna zieloną współpracę z Buszman. Komunikacja

Urząd Miasta Katowice rozpoczyna zieloną współpracę z Buszman. Komunikacja

Buszman. Komunikacja Doradztwo Badania Strategie ma nowego Klienta, jest nim Urząd Miasta Katowice. Ogólny zakres prac w projekcie Korzystają mieszkańcy, zyskuje środowisko to przygotowanie oraz wdrożenie strategicznej komunikacji działań Miasta Katowice i Mieszkańców w obszarze zieleni, ekologii i środowiska naturalnego. 

Miasto Katowice od lat dba o zrównoważony rozwój, przywiązują dużą wagę do kwestii ochrony środowiska i ekologii. Codziennie w Mieście podejmowane są decyzje i działania, z myślą o środowisku naturalnym i zdrowiu mieszkańców. Katowice są także organizatorem wielu akcji społecznych oraz edukacyjnych w obszarze szeroko pojętej ekologii.  Nadszedł więc czas, aby działania podejmowane w Mieście były jeszcze lepiej widoczne, a świadomość i aktywność Katowiczan w zakresie tematyki zielonej stale się zwiększała.

Do zadań Buszman. Komunikacja w projekcie Korzystają mieszkańcy, zyskuje środowisko, należą: analiza materiałów merytorycznych niezbędnych do przygotowania projektu, realizacja badań jakościowych, w formie wywiadów pogłębionych z osobami, mającymi kompetencje i wiedzę związaną z tematami zielonymi w Mieście. W wywiadach wezmą udział pracownicy Urzędu, wybranych jednostek podległych, przedstawiciele Lasów Państwowych, deweloperów oraz społecznicy.

Do dyskusji już teraz zaproszeni są też wszyscy mieszkańcy. Buszman. Komunikacja w porozumieniu z Miastem Katowice uruchomiła skrzynkę mailową: katowice@buszman.biz to na nią można kierować informacje, uwagi czy sugestie związane z zielonymi działaniami w Mieście oraz komunikacją i edukacją w tym zakresie. 

Kolejnym etapem projektu będzie przygotowanie praktycznego Planu w zakresie realizacji oraz komunikacji i promocji podejmowanych działań w zakresie zieleni, ekologii i środowiska naturalnego w Mieście Katowice. Buszman. Komunikacja wspierać będzie także Urząd we wdrożeniu zaplanowanych działań, do czerwca 2022.

„Środowisko naturalne i zdrowie będą w najbliższych latach kluczowymi obszarami, wokół których skupi się uwaga mieszkańców Miast. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, by w swoich codziennych czynnościach mieć na uwadze dobro środowiska. Natomiast Miasta, mają w tym zakresie szczególnie ważną rolę, nie tylko w realizacji działań, ale także ich komunikacji, edukacji i włączania mieszkańców” – mówi dr Maria Buszman Prezeska Buszman. Komunikacja, „doświadczenia naszej Firmy w realizacji projektów dla samorządów oraz tych związanych z tematyką zieloną, ekologią i środowiskiem naturalnym są szerokie i zawsze skupione było na komunikacji, strategicznym podejściu, dialogu społecznym oraz uwzględnieniu sytuacji trudnych i kryzysowych” – dodaje Maria Buszman.

Firma doradcza Buszman. Komunikacja Doradztwo Badania Strategie współpracowała w tych zakresach m.in. z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Arcadis Sp. z o.o., Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – IMGW, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Powiatem Mikołowskim, Urzędem Miasta w Rybniku, Urzędem Miasta w Bytomiu oraz przy komunikacji premiery Nowego Wełnowca, nowej, ekologicznej dzielnicy Katowic.

Analizując wyniki badań społecznych, doniesienia agencji i firm doradczych, można stwierdzić, że w najbliższym czasie komunikacja i promocja działań prośrodowiskowych będzie ważnym obszarem public relations – skorzystają mieszkańcy, zyska środowisko!

Comments

comments

52
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...