UOKiK prześwietla relacje Ruchu z wydawcami

Redakcja PR - 15.11.2018
113

„Postępowanie w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcy”

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie relacji dystrybutorów prasy z wydawcami. Chodzi m.in. o Ruch, który rzekomo miał się dopuścić zabronionej prawem zmowy z częścią wydawców.

Jak podał „Puls Biznesu”, postępowanie UOKiK-u zostało podjęte 9 sierpnia, po otrzymaniu sygnałów z rynku i ma na celu sprawdzenie czy w relacjach z wydawcami prasy Ruch nie naruszył przepisów o ochronie konkurencji. Urząd podkreśla jednak, że prowadzi „postępowanie wyjaśniające, czyli prowadzone w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcy”.

Według gazety, UOKiK w ostatnich dniach przekazał Ruchowi pismo nakazujące przedłożenie wybranych dokumentów i informacji. Urząd chce zweryfikować, czy firma nie faworyzowała niektórych wydawców, udzielając im wyższych rabatów oraz wcześniej spłacając część zobowiązań. Przeanalizowane mają zostać również warunki układu zaproponowane niedawno wierzycielom w ramach przyspieszonego postępowania układowego.

Ruch sprawy nie komentuje, uzasadniając to tajemnicą firmy.

Obecnie spółka ma ponad 600 mln zł zobowiązań wobec wierzycieli, przede wszystkim wydawców prasy. Firma przez dłuższy czas negocjowała z nimi za pośrednictwem Izby Wydawców Prasy, a kiedy sierpniu dwie firmy z Grupy ZPR Media złożyły wnioski o postępowanie sanacyjne i upadłość Ruchu, firma złożyła wniosek o przyspieszone postępowanie układowe. Ruch zaproponował układ częściowy obejmujący 27 wydawców, z których każdy ma wobec spółki przeterminowane należności wynoszące minimum milion zł. Na początku października porozumiał się też poprzez swojego właściciela z Alior Bankiem, który w ramach umowy kredytowej ma największe wierzytelności wobec spółki.

„Na mocy podpisanego porozumienia, bank przedłuży udzielone finansowanie, co pozwoli na przygotowanie wspólnie z KPMG planu restrukturyzacji” – informowała rzeczniczka prasowa Ruchu.

Niedługo potem z funkcji prezesa Ruchu zrezygnował Igor Chalupec, a jego miejsce zajął Robert Wardak.

Comments

comments

113
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...