Udział w Łódź Business Run jako działanie wspierające różnorodność w miejscu pracy

Informacja Prasowa - 30.08.2017
86

Udział w Łódź Business Run jako działanie wspierające różnorodność w miejscu pracy

Edukacja pracowników w zakresie niepełnosprawności, promowanie kobiet na kierowniczych stanowiskach, akcje prozdrowotne i charytatywne, a od tego roku wsparcie Łódź Business Run w roli głównego sponsora – to działania z obszaru różnorodności realizowane przez firmę Corning z Łodzi.

Z roku na rok coraz więcej uwagi poświęca się działaniom firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Wkroczenie na rynek pracy millennialsów dodatkowo motywuje przedsiębiorstwa do angażowania się społecznie, ponieważ jak pokazują badania, np. „Mind the gaps. The 2015 Deloitte Millennial Survey”, 6 na 10 osób oczekuje od pracodawcy aktywności w zakresie CSR. Nic dziwnego, że coraz więcej firm wspiera największy charytatywny bieg biznesowy w Polsce – Poland Business Run i angażuje się w pomoc osobom z niepełnosprawnością.

Amerykańska firma Corning zatrudnia na całym świecie ponad 30 tysięcy osób w ponad 100 fabrykach, a od 2001 roku na mapie jej lokalizacji jest również Polska. Fabryka w Strykowie pod Łodzią poza tym, że realizuje cele biznesowe przedsiębiorstwa, daje przykład dobrych praktyk jeśli chodzi o CSR. Od wielu lat celem firmy jest zwiększenie różnorodności wśród pracowników ze względu na płeć, wiek czy niepełnosprawność. W 2013 roku w Corning powstała wewnętrzna grupa ADAPT (Abled and Disabled Partnering Together), której jednym z działań było zwiększanie świadomości pracowników na temat osób z niepełnosprawnością.

W ramach jej działalności przygotowano materiały edukacyjne na temat przepisów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnością. Łódzka fabryka ustanowiła też październik miesiącem osób niepełnosprawnych i co roku organizuje różne akcje prozdrowotne, które mają zwiększać wiedzę pracowników na temat niepełnosprawności. Do tej pory odbyły się między innymi warsztaty z pierwszej pomocy w przypadkach epilepsji i cukrzycy, czy zajęcia ze współpracy w zespołach zróżnicowanych pod kątem sprawności. Obecnie w Corning działa Diversity Council – wewnętrzna grupa, której działanie skupia się na budowaniu świadomości dotyczącej pokoleń i różnorodności kulturowej, a także zwiększaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Od 2017 roku Corning wspiera Łódź Business Run, co wpisuje się w globalną strategię amerykańskiego przedsiębiorstwa w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Beneficjentami akcji są bowiem osoby po amputacjach kończyn. „Wierzymy, że dobry przykład idzie z góry, dlatego zatudniamy w Corning również osoby z niepełnosprawnością i dbamy o to, aby zapewnić im przyjazne miejsce pracy” – mówi Mariusz Bielawski, Dyrektor Corning.

Pracownicy firmy Corning chętnie angażują się w inicjatywy charytatywne, o czym świadczy rosnąca z roku na rok liczba biegaczy w Łódź Business Run. „Cieszymy się, że nasi pracownicy biorą udział w charytatywnej sztafecie, ponieważ poza najważniejszym aspektem pomocy beneficjentom, pracownicy mają okazję się wspólnie przygotować, do biegu co daje dużo radości, ale stanowi też okazję do lepszego poznania współpracowników, co oczywiście integruje i przekłada się na zaangażowanie – mówi Kinga Sobiech, Dyrektor ds. Personalnych.

Udział w Poland Business Run to nie tylko pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, ale też szansa na spotkanie z mieszkańcami Łodzi. Jak mówi dyrektor Corning, Mariusz Bielawski: „Firma Corning zatrudnia ponad 2500 pracowników, dlatego dbamy o to, aby budować pozytywne relacje ze społecznością lokalną. W Łódź Business Run uczestniczą nie tylko nasi pracownicy, ale też ich rodziny i bliscy, którzy kibicują biegaczom. Udział w wydarzeniu jest świetną okazją do integracji w szczytnym celu, zatem pomagamy, kibicujemy i biegniemy razem 3 września”!

Comments

comments

86
Komentarze
Sonda

Trzy organizacje branżowe: Związku Firm Public Relations, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest dla rynku PR rozwiązaniem optymalnym ??

Loading ... Loading ...