TVP Info musi opublikować sprostowania nieprawdziwych informacji o Bertoldzie Kittelu

Informacja Prasowa - 07.06.2019
68

TVP Info musi opublikować sprostowania nieprawdziwych informacji o Bertoldzie Kittelu

TVN24.pl informuje: TVP Info musi opublikować sprostowania nieprawdziwych informacji o Bertoldzie Kittelu.

Bertold Kittel, autor głośnych reportaży „Superwizjera”, nagrodzony prestiżowym tytułem Dziennikarza Roku Grand Press 2018, wygrał w sądzie proces przeciwko redaktorowi naczelnemu TVP Info. Sąd Apelacyjny nakazał publikację dwóch sprostowań dotyczących nieprawdziwych informacji przekazanych w programach „Panorama Info” i „Serwis Info”, odnoszących się do reportażu autorstwa dziennikarza „Superwizjera”. Orzeczenie jest prawomocne i natychmiast wykonalne.

Po emisji reportażu „Układ radomski” Bertolda Kittela w „Superwizjerze” (na antenie TVN24 29 września i na antenie TVN 2 października 2018 roku), w „Panoramie Info” i „Serwis Info” 3 października ubiegłego roku zamieszczono nieprawdziwą informację, iż Bertold Kittel w swym materiale „nie wspomniał, że od kilkunastu lat zna prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego”.

Dziennikarz wniósł pozew, domagając się od redaktora naczelnego TVP Info sprostowania tych nieprawdziwych informacji, podanych w dwóch programach stacji. – Kłamstwo, które padło w serwisach TVP Info, podważa nie tylko moje kompetencje zawodowe i standardy etyczne, ale przede wszystkim wiarygodność: zarówno moją dziennikarską, reportażu „Układ radomski”, programu „Superwizjer”, jak również stacji TVN – komentował sprawę Bertold Kittel. 5 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji i nakazał redaktorowi naczelnemu TVP Info publikację dwóch sprostowań dotyczących nieprawdziwych informacji. Zgodnie z wyrokiem sądu, TVP Info musi sprostować nieprawdziwe informacje w trybie natychmiastowym.

 

Apelacja w całości oddalona

Po wyroku sądu pierwszej instancji pozwany redaktor naczelny TVP Info wniósł apelację, zarzucając przede wszystkim, iż sprostowanie zostało sformułowane w osobie trzeciej, a nie pierwszej. Sąd Apelacyjny przyznał, że żaden przepis prawa prasowego nie zakazuje formułowania treści sprostowania w osobie trzeciej, a zapowiedź sprostowania oraz podpis jego autora jednoznacznie wskazują, kto jest jego autorem. – Apelacja okazała się bezzasadna, ponieważ żaden przepis prawa prasowego nie zakazuje formułowania treści sprostowania w osobie trzeciej, a zapowiedź sprostowania oraz podpis jego autora jednoznacznie wskazują, kto jest jego autorem – podsumował Bertold Kittel. Sąd Apelacyjny podzielił argumentację przedstawioną przez dziennikarza TVN i oddalił apelację pozwanego w całości. Orzeczenie jest prawomocne i natychmiast wykonalne.

 

„Wiadomości” też przegrały

Bertold Kittel domagał się już od redaktora naczelnego „Wiadomości” telewizji państwowej, Jarosława Olechowskiego, sprostowania tych samych, nieprawdziwych informacji. Sąd pierwszej instancji 14 stycznia w całości uwzględnił powództwo, dokonując kosmetycznej korekty gramatycznej (zmiana osoby trzeciej na pierwszą) w treści sprostowania, a na początku kwietnia Sąd Apelacyjny w całości odrzucił apelację pozwanego redaktora naczelnego „Wiadomości” w tej sprawie. Z informacji biura prasowego TVN wynika, że „Wiadomości” do tej pory nie wykonały wyroku sądu.

 

źródło: tvn24.pl

 

Comments

comments

68
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...