Trendy w wynagrodzeniach w branży komunikacji marketingowej – wnioski z badania płac i stawek 2021

Informacja Prasowa - 03.03.2021
7

Trendy w wynagrodzeniach w branży komunikacji marketingowej – wnioski z badania płac i stawek 2021

Trendy w wynagrodzeniach w branży komunikacji marketingowej – wnioski z badania płac i stawek 2021

 

Coroczne badanie wynagrodzeń w sektorze komunikacji marketingowej, prowadzone przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, w 2021 roku objęło łącznie 75 firm i marek. Analiza danych płacowych o 5328 pracownikach, potwierdziła liczebną przewagę kobiet w sektorze, a jednocześnie określiła poziom nierówności płac pomiędzy płciami. W zestawieniu pojawiły się także wyceny nowych stanowisk, m.in. z obszaru e-commerce i UX. Badanie przeprowadzone wśród zrzeszonych w SAR podmiotów, we współpracy z opracowującą wyniki badania firmą Willis Towers Watson Polska.

Badanie zrealizowane w styczniu i lutym 2021 r. ukazało kilka tendencji rynkowych, łącznie z wpływem kryzysu pandemicznego na wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej.  Połowa firm, które w roku 2020 dokonały czasowego ograniczenia wynagrodzeń, jako środka obrony przez negatywnymi skutkami koronawirusa – już zrekompensowała to pracownikom, lub planuje wypłacić rekompensatę w trakcie bieżącego roku.

Dane z raportu pokazują wzrost wysokości wynagrodzeń pracowników sektora, w porównaniu do wyników badania z połowy 2019 r., na przeciętnym poziomie 3,7% w odniesieniu do płacy całkowitej, a w przypadku płacy zasadniczej o 4,4%. Trzeba jednak zaznaczyć, że wzrost stawek odnotowano dla 61% stanowisk wycenionych rynkowo w obu edycjach badania.

Całkowite koszty wynagrodzeń dla pracodawców – z uwzględnieniem narzutów oraz zmian w poziomach zatrudnienia, mają urosnąć w roku 2021 przeciętnie o 5%, przy czym ponad ¼ firm planuje utrzymać te koszty poniżej zrealizowanych w roku 2020. Wzrosty budżetów płac są w znacznej mierze konsumowane przez ubruttowienie płac w związku ze zmianami przepisów dotyczących 50% ulgi podatkowej w umowach o dzieło (ograniczenie zakresu stosowania tej ulgi do wybranych stanowisk) oraz wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Po raz pierwszy na taką skalę, w ramach badania zbierane były dane płacowe w podziale na kobiety i mężczyzn, w celu uzyskania danych do wskaźników  Equel Pay i Gender Pay Gap.

Według wskaźnika Równa Płaca (Equel Pay), oznaczającego średnią płacę zasadniczą kobiet względem średniej dla mężczyzn na tych samych stanowiskach, kobiety zajmujące to samo stanowisko co mężczyźni zarabiały średnio 9% mniej niż mężczyźni. Na 20 stanowiskach spośród 80 wyróżnionych, kobiety zarabiały więcej lub równo z mężczyznami.

Według wskaźnika Gender Pay Gap, który przedstawia procentową różnicę pomiędzy średnią płacą zasadniczą wszystkich kobiet i średnią płacą zasadniczą wszystkich mężczyzn, obliczoną dla wszystkich osób, których dane zebrano w badaniu. Średnio kobiety w sektorze zarabiają 19% mniej niż mężczyźni, jeśli zsumujemy płace dla wszystkich osób, bez względu na poziom stanowiska. Duży wpływ na wynik wskaźnika Gender Pay Gap ma przewaga zatrudnienia mężczyzn na najwyższych stanowiskach managerskich (56% do 44%) oraz stanowiskach starszych ekspertów (54% do 46%). Natomiast już wyższy i średni poziom managerski to przewaga kobiet na poziomie od 6 % do 21%.

Wskaźnik luki płacowej jest porównywalny z poziomem zanotowanym w ostatnim badaniu rynkowych wynagrodzeń prowadzonym przez Willis Towers Watson Polska dla branży ogólnej[i] w Polsce (19%) i jest nieznacznie lepszy niż wskaźnik dla branży mediowej w Polsce (20%).

Feminizacja branży komunikacji marketingowej jest powszechnie znana – w niektórych obszarach wskaźnik zatrudnienia osiąga poziom 75% dla kobiet, w porównaniu do 25% dla mężczyzn.

[i] 400 firm z różnych sektorów, m.in.: farmaceutyczna, finansowa, mediowa, Business Process Outsourcing,  Shared Service Center, produkcyjna, etc.

Załącznik do informacji prasowej „Badanie płac i stawek 2021 r.”

Uczestnicy badania uzyskują raport zawierający statystyczne opracowanie stawek dla płacy zasadniczej oraz dla płacy całkowitej (obejmującej płacę gwarantowaną plus premie/prowizje
i honoraria zmienne).

W tabelach poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych przedziałów rynkowych wynagrodzeń (rynkowa mediana oraz pierwszy i trzeci kwartyl), dla typowych stanowisk dla branży komunikacji marketingowej, dla  płacy gwarantowanej brutto.

Jest to wartość stałej płacy zapisana w umowie – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę i umów cywilnych. Dla osób wystawiających faktury – uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT), w PLN w wymiarze miesięcznym.

Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych – takich jak premie, prowizje
i honoraria zmienne.

W kontekście danych płacowych – mediana oznacza przeciętną wartość wynagrodzenia rynkowego dla danego stanowiska, przy czym należy pamiętać, iż poszczególne osoby mogą uzyskiwać poziomy wynagrodzenia niższe lub wyższe niż podana wartość przeciętnej płacy.

Przedziały wynagrodzenia gwarantowanego miesięcznie [PLN]
Rodzina/stanowisko 1 kwartyl mediana 3 kwartyl
STRATEGY PLANNING
SENIOR STRATEGIC PLANNER 9 000 11 540 12 560
STRATEGIC PLANNER 5 550 7 500 9 500
CREATIVE
SENIOR COPYWRITER 9 900 11 220 13 000
COPYWRITER 6 025 7 460 9 000
SENIOR ART DIRECTOR 10 000 11 430 13 900
ART DIRECTOR 7 220 8 230 9 600
GRAPHIC DESIGNER 5 350 6 450 7 600
DTP OPERATOR 5 600 6 200 7 030
DIGITAL
WEB DEVELOPER/PROGRAMMER 6 300 9 600 11 100
PROGRAMATIC SPECIALIST 6 000 7 000 7 800
MOTION DESIGNER/ANIMATOR 2D 6 350 7 500 8 500
PERFORMANCE SPECIALIST 6 000 6 600 7 500
UX SPECIALIST 7 671 8 227 9 090
SEM
SEM SPECIALIST 6 000 6 500 7 000
SEO SPECIALIST 6 000 6 360 7 200
CLIENT SERVICE
ACCOUNT DIRECTOR 12 500 14 000 15 200
ACCOUNT MANAGER 8 050 9 000 10 500
ACCOUNT EXECUTIVE 5 000 6 000 6 830
ACCOUNT ASSISTANT 3 800 4 415 5 500

 

Przedziały wynagrodzenia gwarantowanego miesięcznie [PLN]
Rodzina/stanowisko
PRODUCTION
1 kwartyl mediana 3 kwartyl
BROADCAST PRODUCER 9 000 11 540 12 560
MEDIA
MEDIA MANAGER 10 000 11 000 12 700
DIGITAL MEDIA MANAGER 10 500 12 000 13 500
SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER 7 920 8 500 9 000
DIGITAL SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER 8 000 8 700 9 600
MEDIA PLANNER/BUYER 5 500 6 200 7 000
DIGITAL MEDIA PLANNER/BUYER 5 800 6 500 7 000
SOCIAL MEDIA PLANNER/BUYER 5 000 5 850 7 000
TRAINEE (Media Assistant) 3 000 3 000 4 000
DIGITAL TRAINEE (Media Assistant) 3 000 3 000 3 200
TRAFFIC
TRAFFIC SPECIALIST 4 500 5 245 6 500

 

Stawki godzinowe

Badanie SAR obejmuje również określenie wartości stawek cennikowych (wg stanu na 1.01.2021), czyli prezentowanych klientom na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu. Wartość stawek za godzinę pracy poszczególnych stanowisk jest wyrażona netto (bez VAT) w PLN i fakturowana przez firmę – nie należy więc mylić tej wartości z płacą netto uzyskiwaną przez pracowników.

STRATEGIC DEPARTMENT                                                                    stawka godzinowa w PLN
STRATEGIC DIRECTOR 400
STRATEGIC PLANNER 220
SENIOR STRATEGIC PLANNER 290
JUNIOR STRATEGIC PLANNER 160
CREATIVE                                                                                                stawka godzinowa w PLN
CREATIVE DIRECTOR 400
CREATIVE GROUP HEAD 280
SENIOR COPYWRITER 265
COPYWRITER 200
JUNIOR COPYWRITER 150
SENIOR ART DIRECTOR 260
ART DIRECTOR 220
JUNIOR ART DIRECTOR 150
SENIOR GRAPHIC DESIGNER 205
GRAPHIC DESIGNER 180
JUNIOR GRAPHIC DESIGNER 150
SENIOR DTP OPERATOR 235
DTP OPERATOR 135
DIGITAL                                                                                                    stawka godzinowa w PLN
TECHNICAL DIRECTOR 340
WEB DEVELOPER/PROGRAMMER 200
UX SPECIALIST 170
PRODUCTION                                                                                          stawka godzinowa w PLN
PRODUCTION DIRECTOR 210
BROADCAST PRODUCER 200
PROOFREADER 120
MEDIA                                                                                                      stawka godzinowa w PLN
SOCIAL MEDIA  MODERATOR 120
MEDIA PLANNER 100
CLIENT SERVICE                                                                                     stawka godzinowa w PLN
CLIENT SERVICE DIRECTOR 400
GROUP ACCOUNT DIRECTOR 302
ACCOUNT DIRECTOR 305
ACCOUNT SUPERVISOR 250
ACCOUNT MANAGER 206
SOCIAL MEDIA  MANAGER 180
ACCOUNT EXECUTIVE 180
ACCOUNT ASSISTANT 160
Usługi PR dla klientów zewnętrznych                                                       stawka godzinowa w PLN
PR MANAGER  247
BRAND DESIGN                                                                                              stawka godzinowa w PLN
SENIOR DESIGNER     300
DESIGNER     245
PROJECT MANAGER / ACCOUNT EXECUTIVE / BRAND CONSULTANT                                 230

 

Comments

comments

7
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...