Tomasz Kobierski – nowym prezesem Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Informacja Prasowa - 01.07.2020
30

Tomasz Kobierski – nowym prezesem Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Tomasz Kobierski – nowym prezesem Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Tomasz Kobierski został nowym prezesem Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Wyboru, i to jednogłośnie, dokonało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby. Nominacja ta ma miejsce w szczególnym dla branży targowej czasie, kiedy wychodzi ona ze spowodowanego epidemią COVID 19 kryzysu. Rada to najważniejszy organ decyzyjny Izby, pomiędzy jej Walnymi Zgromadzeniami.

Do kierowania pracami Polskiej Izby Przemysłu Targowego Tomasz Kobierski przystępuje natychmiast po wyborze go na stanowisko prezesa Rady. I od razu czekają go nie lada wyzwania.

– Przed polską branżą targową dalszy ciąg wychodzenia z kryzysu, który zajmie nam jeszcze trochę czasu. Dlatego potrzebna jest sektorowa pomoc rządu do marca przyszłego roku – mówi Tomasz Kobierski, nowo wybrany prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego (PIPT). Niemal od początku wywołanego przez epidemie kryzysu, Izba prowadzi rozmowy z właściwymi przedstawicielami sektora bankowego i rządu, zabiegając o wsparcie. W tym czasie nie można było organizować żadnych imprez targowych. Dopiero niedawno rząd je „odmroził”, wydając szczegółowe wytyczne dotyczące ich organizacji. Chodzi o wymogi sanitarne i bezpieczeństwa, które trzeba zastosować na targach. Decyzja rządu to pozytywny sygnał dla branży. Organizacja „odmrożonych” imprez wymaga jednak co najmniej kilkumiesięcznych przygotowań. Stały kalendarz targów, i to zarówno w Polsce, jak i w Europie, wskazuje także, że z uwagi na okres wakacyjny, pierwsze imprezy najwcześniej mogłyby pojawić się dopiero we wrześniu. Izba zabiega więc o m.in. wsparcie rządowe dla firm zaangażowanych w organizację targów.

– To zaszczyt i duża odpowiedzialność stać na czele Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego – przyznaje Tomasz Kobierski i dodaje: – Przed nami czas nowych wyzwań i wytężonej pracy na rzecz przedsiębiorców i polskiej gospodarki. Jestem głęboko przekonany, że rodzima branża zabudowy stoisk i aranżacji przestrzeni ma szansę stać się najsilniejszą w Europie i zdominować jej rynek. Niezbędna jest jednak bliska współpraca między tymi firmami, która sprawi, że staną się one atrakcyjnym partnerem dla znaczących organizatorów targów w Europie Zachodniej jak Kolonia czy Monachium. Kolejnym wyzwaniem, na którym chciałbym się skupić, jest integracja polskiej branży targowej. Łącząc siły, będziemy w stanie organizować autorskie wydarzenia na rynkach zagranicznych. A jest ku temu szansa m.in. w Rumunii i Bułgarii, gdzie dostrzegam duży potencjał do rozwoju naszej wspólnej oferty.

Tomasz Kobierski związany jest z branżą targową od lat 90. Zasiada w zarządzie Grupy MTP od 2007 roku, wcześniej w roli wiceprezesa a od maja 2020 jako prezes zarządu. Od 2017 roku jest członkiem prestiżowej Rady Dyrektorów UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, która podejmuje decyzje w sprawie kierunków działania organizacji mających wpływ na międzynarodowe targi branżowe. Tomasz Kobierski jest także przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Targi Lublin S.A. oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna Drema. Ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia menedżerskie Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie.

– Prezes Kobierski to niezwykle doświadczony i merytoryczny ekspert targowy. Ma jasno określone cele, do których konsekwentnie dąży – uważa Beata Kozyra – prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego i precyzuje: – Jest konkretny i zorientowany na działania. Takich cech branży targowej dzisiaj potrzeba.

Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego podejmuje m.in. decyzje w sprawie kierunków działania organizacji mających wpływ na rozwój międzynarodowych targów branżowych. Jest najwyższym organem Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami i składa się obecnie z 9 osób – reprezentujących Członków Izby, w tym prezesa. Zarząd Izby to zaś organ wykonawczy tej branżowej organizacji, w imieniu którego nią kieruje profesjonalny zarząd. Jego prezesem jest Dr Beata Kozyra.

Na stanowisku prezesa Rady  Izby zastąpił Przemysława Trawę, który zajmował te funkcje przez ostatnie 5 lat. Walne Zgromadzenie PIPT dokonało jeszcze jednego wyboru. Do składu Rady powołało również Pawła Orłowskiego – wiceprezesa Międzynarodowych Targów Gdańskich.

Comments

comments

30
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...