Sylwia Gregorczyk-Abram w Radzie Fundacji Wysokich Obcasów

Informacja Prasowa - 17.06.2021
35

Sylwia Gregorczyk-Abram w Radzie Fundacji Wysokich Obcasów

Sylwia Gregorczyk-Abram w Radzie Fundacji Wysokich Obcasów 

Z końcem maja 2021 r. skład Rady Fundacji Wysokich Obcasów uzupełniła Sylwia Gregorczyk-Abram, adwokatka oraz działaczka społeczna, od lat zaangażowana w działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ochrony praworządności oraz systemowych zmian w polskim systemie sprawiedliwości.  Fundacja Wysokich Obcasów działa na rzecz praw kobiet i przeciwdziałania dyskryminacji, obecnie prowadzi m.in. projekt „Kobiety wiedzą, co czytają”. 

Fundacja Wysokich Obcasów została założona w 2018 r., by wspierać inicjatywy społeczne na rzecz ochrony i promocji praw kobiet, a także integracji różnych środowisk. Zajmuje się przede wszystkim działalnością na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, przekonania, zdrowie, sytuację społeczną czy wygląd na forum międzynarodowym i w Polsce. Wśród obszarów działalności Fundacji znajdują się również: niezależne dziennikarstwo, kultura i sztuka, budowa społeczeństwa obywatelskiego.

Nad programem organizacji, poza Zarządem z Prezeską Aleksandrą Klich, redaktorką naczelną „Wysokich Obcasów” i „Wysokich Obcasów Extra” oraz Wiceprezeską Zuzanną Lewandowską, czuwa Rada Fundacji. Tworzą ją wybitne osobistości ze świata kultury, nauki, biznesu oraz mediów. Dotychczasowy, 12-osobowy skład Rady z dniem 31 maja br. został uzupełniony przez Sylwię Gregorczyk-Abram.

Nowo powołana członkini Rady Fundacji Wysokich Obcasów jest z wykształcenia adwokatką. Zawodowo od 2006 r. związana z kancelarią Clifford Chance w Warszawie, gdzie odpowiada za praktykę pro bono. Jest laureatką „Złotego Paragrafu” w kategorii najlepszy adwokat w Polsce, znalazła się też w rankingu „Najbardziej wpływowych kobiet w Polsce” magazynu „Forbes” za 2020 r. 

Sylwia Gregorczyk-Abram znana jest również z zaangażowania w działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ochrony praworządności oraz systemowych zmian w polskim systemie sprawiedliwości. Przed sądami i trybunałami reprezentuje mniejszości narodowe i seksualne, ofiary przemocy, a także ofiary nadużyć Policji. Występuje przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w kluczowych postepowaniach dotyczących niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Wielokrotnie reprezentowała w postępowaniach sądowych sędziów Sądu Najwyższego, w tym Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego. Jest pomysłodawczynią i realizatorką obywatelskiej akcji „Tydzień Konstytucyjny” – projektu edukacyjnego przeprowadzanego regularnie w szkołach w całej Polsce, mającego na celu podnoszenie wśród dzieci i młodzieży znajomości Konstytucji i praw człowieka.

– Bardzo jesteśmy dumni, że Sylwia Gregorczyk-Abram dołączyła do Rady Fundacji w ważnym momencie rozwoju naszej organizacji. Jej ogromne doświadczenie w pracy społecznej, w tym kompetencje pozyskane w projektach wspierających prawa człowieka, a szczególnie mniejszości, są dla nas bezcenne. Wierzymy, że dzięki Sylwii uda nam się dotrzeć do bardzo wielu ludzi w całej Polsce – mówi Aleksandra Klich, Prezeska Fundacji Wysokich Obcasów.

– Obecnie wprowadzamy fundację w kolejny etap rozwoju, tworząc nowe ogólnopolskie projekty związane z edukacją ekonomiczną kobiet, wspieraniem praw i wolności kobiet oraz społeczności LGBTQ. Obrane kierunki działań wynikają z naszego celu, aby praca fundacji w pełni odzwierciedlała bogatą misję społeczną „Wysokich Obcasów”. Cieszymy się, że nasze działania wspiera od teraz Sylwia Gregorczyk-Abram jako nowa członkini Rady Fundacji – dodaje Zuzanna Lewandowska, Wiceprezeska Fundacji. 

Fundacja Wysokich Obcasów powstała jako wspólna inicjatywa Agory oraz marki „Wysokie Obcasy”. Działa na rzecz praw kobiet, w szczególności podejmując inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, na forum międzynarodowym i w Polsce. Jej dodatkowym celem jest integracja środowisk feministycznych, artystycznych, dziennikarskich, biznesowych i naukowych, a także zapobieganie wszelkim formom przemocy wobec kobiet oraz promowanie zdrowia kobiet i dostępu do edukacji seksualnej.  

Wydarzeniem inaugurującym działalność Fundacji Wysokich Obcasów była Charytatywna Aukcja Sztuki organizowana pod hasłem „Sztuka Siostrzeństwa”, która odbyła się 14 listopada 2019 r. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zyski z niej zostały w połowie przekazane na Centrum Praw Kobiet z okazji ich 25-lecia działalności, pozostała część wsparła specjalny cykl artykułów o przemocy wobec kobiet, który ukazywał się w „Wysokich Obcasach” i „Gazecie Wyborczej” przez cały rok 2020. Fundacja Wysokich Obcasów zebrała w sumie 135 tys. złotych.

Fundacja Wysokich Obcasów realizuje m.in. projekt prenumerat od darczyńców, w ramach którego od jego powstania w 2019 r. rozdysponowała ponad 20,000 darmowych prenumerat cyfrowych „Wysokich Obcasów” i „Gazety Wyborczej” młodym kobietom, studentom, przedstawicielom organizacji pozarządowych, bibliotekom na terenie całego kraju oraz reprezentantom mniejszości.  

Więcej na: https://www.fundacjawysokichobcasow.pl

Comments

comments

35
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...