Sukces projektu „Demokratyzacja bio”, realizowanego z grantu Fundacji Carrefour

Informacja Prasowa - 20.09.2019
32

Sukces projektu „Demokratyzacja bio”, realizowanego z grantu Fundacji Carrefour

Ponad 1800 ton wyprodukowanych warzyw ekologicznych, wzrost produkcji nawet o 200% oraz wprowadzenie uprawy ponad 20 nowych gatunków warzyw ekologicznych to tylko niektóre efekty ogólnopolskiego projektu „Demokratyzacja bio”, realizowanego z grantu Fundacji Carrefour. Projekt to odpowiedź na założenia planu transformacji żywieniowej i realne wsparcie dla polskich rolników oraz konsumentów oczekujących większego wyboru produktów bio w sklepach.

Świadomość społeczeństwa na temat zdrowej, nieprzetworzonej żywności ekologicznej sukcesywnie wzrasta, jednak powierzchnia upraw ekologicznych w Polsce jest niewielka. Polscy rolnicy i producenci ekologiczni napotykają wiele trudności i barier, które utrudniają ich rozwój, dlatego istnieje duża potrzeba realizacji inicjatyw wspierających polskie rolnictwo ekologiczne takich jak projekt „Demokratyzacja bio”. Celem projektu realizowanego przez Fundację AgriNatura było zwiększenie ilości i różnorodności ekologicznych warzyw poprzez zapewnienie gospodarstwom rodzinnym wsparcia, niezbędnego do rozwoju i dywersyfikacji produkcji warzyw bio na krajowym rynku. W ramach projektu udzielone zostało wsparcie 20 gospodarstwom prowadzonym w siedmiu województwach na terenie całej Polski poprzez inwestycje, liczne szkolenia i rozwijanie potencjału, koncentrujące się na rozwoju produkcji warzyw i różnorodności biologicznej w rolnictwie.

Jednym ze strategicznych obszarów, w które chcemy się angażować w ramach transformacji żywieniowej, jest polskie rolnictwo bio. Z tego względu Fundacja Carrefour przyznała grant o łącznej wysokości 184 000 EUR, który został przeznaczony na rozwój gospodarstw ekologicznychw Polsce w projekcie „Demokratyzacja bio” oraz wsparcie w procesie konwersji w projekcie „Go Agri Bio”. Nawiązywanie długofalowej współpracy i budowanie trwałych relacji z polskimi rolnikami jest dla nas niezwykle ważne, ponieważ chcemy, aby na półkach sklepów Carrefour znajdowały się produkty lokalne oraz ekologiczne. Pragniemy, aby klienci naszych sklepów mieli dostęp do żywności zdrowej, nieprzetworzonej oraz jak najwyższej jakości – mówi Justyna Orzeł, Sekretarz Generalny i Wiceprezes Carrefour Polska.

W ramach projektu „Demokratyzacja bio” przekazano ponad 120 000 EUR na realizację konkretnych działań. Po pierwsze, każdy z rolników otrzymał wsparcie finansowe, które przeznaczone zostało na konkretne inwestycje. Do najważniejszych zrealizowanych inwestycji należą: budowa przechowalni oraz chłodni, zakup środków transportu, specjalistycznego sprzętu, urządzeń do przygotowywania i przetwórstwa oraz systemów i sprzętów nawadniających, a także budowa i ogrzanie tuneli. Efektem prowadzonych działań jest m.in. zwiększenie powierzchni przeznaczonej pod uprawę warzyw w 3/4 gospodarstw zaangażowanych do projektu – w niektórych odnotowano nawet dwukrotny wzrost powierzchni przeznaczonej pod uprawę warzyw. Rolnicy wyprodukowali ponad 1800 ton warzyw ekologicznych – vs 1300 ton w 2018 roku. Średni wzrost produkcji to około 30% w stosunku do poprzedniego roku, jednak w przypadku niektórych gospodarstw wyniósł on nawet 200%! Co więcej rolnicy rozwinęli asortyment swoich upraw, wprowadzając 20 nowych gatunków lub odmian warzyw. Działania edukacyjne przyczyniły się do wzrostu wiedzy, kompetencji oraz wzajemnej współpracy i wsparcia wśród uczestników projektu. Poprawie uległa również sytuacja rodzinna gospodarstw ekologicznych.

Oprócz zapewnienia dostępu do zdrowych, wysokiej jakości produktów, Carrefour podjął szereg działań o szerokim spektrum, zmierzających do wzmocnienia oferty zdrowej żywności poprzez wsparcie rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce m.in. poprzez podpisywanie kontraktów farmerskich z polskimi dostawcami świeżych warzyw i owoców z lokalnych upraw. Poza projektem „Demokratyzacja bio” przekazano środki, 64 000 EUR, na realizację projektu „Go Agri Bio”, dzięki któremu pięciu rolników przeszło całościowy proces konwersji na produkcję ekologiczną. Ponadto, idee zrównoważonego rolnictwa sieć propaguje podczas obrad Koalicji na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio, której jest jednym z członków założycieli. W ramach zobowiązań sieć zorganizowała pierwszy Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej ECO FOOD 360. Ponadto rozszerzyła asortyment produktów ekologicznych do ponad 2 tys. artykułów i aktualnie prowadzi drugą odsłonę edukacyjnej kampanii „BIO na zdrowie”. Wszystkie te działania stanowią część strategii transformacji żywieniowej, która może być ogromną szansą dla rolników, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa.

 

Comments

comments

32
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...