Strategiczne znaczenie technologii mobilnych dla polskiej gospodarki

Informacja Prasowa - 25.10.2016
217

Raport PwC - technologie mobilne a gospodarka

Z danych zebranych w raporcie PwC „Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce – odpowiedzialny rozwój i równe szanse” wynika, że wkład operatorów telekomunikacji mobilnej do PKB Polski to ponad 26,5 mld zł. Biorąc pod uwagę wpływ technologii mobilnych na wzrost produktywności polskich firm oraz że powstaje dzięki nim wiele nowych branż i produktów, szacowany łączny wpływ sektora telefonii mobilnej na polską gospodarkę to nawet 3,2% PKB rocznie.

Do 2020 roku operatorzy mobilni zamierzają wydać 23,2 mld zł, aby zapewnić Polakom dostęp do nowoczesnych technologii. Zdaniem ekspertów PwC bez tych inwestycji nie będzie możliwe podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki, może wręcz dojść do obniżenia tempa jej rozwoju nawet o 2% PKB.

Technologie mobilne od 20 lat zmieniają polskie życie gospodarcze, społeczne i publiczne, a w przyszłości ich rola będzie jeszcze bardziej znacząca. W ramach przyjętej przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju postawiono trzy główne cele: trwały wzrost gospodarczy, rozwój społecznie i terytorialnie zrównoważony oraz budowa e-państwa. Bez inwestycji w najnowocześniejsze technologie mobilne realizacja tych celów nie będzie możliwa” – mówi Ireneusz Piecuch, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Sektor telefonii mobilnej tworzy 137 tysięcy miejsc pracy w Polsce, z czego prawie 40 tys. przypada na nowoczesny przemysł. Jak zauważają autorzy raportu jest to liczba porównywalna do zatrudnienia w całej branży motoryzacyjnej w naszym kraju.

Technologie mobilne już w tej chwili wpływają nie tylko na nasze życie codzienne, ale także na procesy gospodarcze i społeczne. Są dobrem infrastrukturalnym na równi z siecią drogową i energetyczną. Jest oczywiste, że ich wpływ na gospodarkę będzie coraz większy. Niczym nieskrępowana komunikacja pomiędzy ludźmi, coraz swobodniejszy dostęp do informacji i wiedzy oraz coraz szybsze przesyłanie coraz większych pakietów danych to podstawy rozwoju nowoczesnego przemysłu, usług logistycznych, zdrowotnych, publicznych, nowoczesnej ekologicznej motoryzacji, a nawet rozrywki” – podkreśla Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

Rola technologii mobilnych w rozwoju polskich przedsiębiorstw

Firmy, aby być na rynku konkurencyjne, będą musiały wykazywać się wysokim poziomem cyfryzacji. Autorzy raportu PwC wskazują, że w ciągu najbliższych 5 lat odsetek takich firm wzrośnie z 33% do 72%. Dla wielu krajowych podmiotów już w tej chwili technologie mobilne są kluczowym elementem strategii rozwojowej. Zmieniają one  nie tylko sposób działania tradycyjnych usług, takich jak transport czy logistyka, ale także są podstawą do tworzenia zupełnie nowych modeli biznesowych, na przykład działających na zasadzie ekonomii współdzielenia. Rynek tej ekonomii rośnie w tempie 77% rocznie w Europie i jest szansą dla bezrobotnych czy mikroprzedsiębiorców.

Powiązane: Wirtualna rzeczywistość opanuje świat szybciej niż myślimy [WYWIAD].

Eksperci PwC podkreślają, że technologie mobilne odgrywają kluczową rolę w tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, która polega na pełnej integracji środowiska produkcji fizycznej z Internetem. Aby uczestniczyć w rozpoczynającym się wyścigu technologicznym polskie firmy muszą mieć zapewniony dostęp infrastruktury mobilnej.

Bez wykorzystania technologii mobilnych nie jest też możliwe stworzenie nowoczesnego państwa oraz stabilnego rozwoju. Zgodnie z założeniami rządowych programów w 2020 roku około 50% obywateli i 95% firm ma załatwiać większość swoich spraw urzędowych przez Internet. Połowa strumieni tego programu jest silnie związana z zastosowaniem i rozwojem infrastruktury mobilnej. Cyfryzacja usług publicznych i obrotu gospodarczego na proponowaną skalę powinna oznaczać wdrożenie rozwiązań przyjaznych obywatelowi i efektywnych ekonomicznie.

Technologie mobilne podstawą zrównoważonego rozwoju Polski

Zdaniem ekspertów PwC technologie mobilne są także kluczem dalszego wyrównywania szans rozwojowych i zrównoważonego rozwoju Polski. Według ich szacunków tempo wzrostu gospodarczego dzięki powszechnemu dostępowi do nowoczesnych technologii mobilnych może zwiększyć się nawet do 2%. Dzięki rozpowszechnieniu urządzeń mobilnych oraz praktycznie pełnemu zasięgowi sieci mobilnej i planowanej na rok 2023 pełnej dostępności Internetu szerokopasmowego dla wszystkich gospodarstw domowych, mamy po raz pierwszy do czynienia z następującą sytuacją. Każdy dorosły Polak będzie mógł mieć równy dostęp do narzędzi komunikacji, informacji oraz szeregu usług komercyjnych i publicznych.

Pełną wersję raportu można pobrać na stronie PwC. 

Zobacz inne raporty PwC:

Perspektywy rozwoju branży gier wideo 

 Prognoza rozwoju sektora mediów i rozrywki w Polsce (raport PwC).

Comments

comments

217
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...