Stanowisko Best Western Hotels &Resorts do kampanii przeciwko hodowli klatkowej kur

Informacja Prasowa - 30.05.2019
172

Stanowisko Best Western Hotels &Resorts do kampanii przeciwko hodowli klatkowej kur

Firma komunikuje: Do 2020 r. sieć Best Western® Hotels & Resorts zobowiązuje się, że jej północnoamerykańskie hotele oraz zewnętrzni dostawcy wykorzystywać będą wyłącznie jaja i produkty pochodne z chowu bezklatkowego. Do 2025 roku polityka obejmie wszystkie obiekty na świecie, w których jej wdrożenie będzie możliwe. Best Western popiera globalne inicjatywy zrównoważonej produkcji drobiu (w tym jaj) i zobowiązuje się także współpracować ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w sprawę. Jesteśmy marką, która chroni i promuje humanitarne traktowanie zwierząt oraz odpowiedzialne pozyskiwanie produktów (odzwierzęcych) przez dostawców, organizacje i sektor hotelarski.

 

Szczegóły kampanii przeciwko hotelom Hilton i Best Western: https://publicrelations.pl/rozpoczecie-kampanii-przeciwko-hotelom-hilton-i-best-western/

 

 

Comments

comments

172
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...