Spada zaufanie do mediów – wyniki badań Millward Brown

Informacja Prasowa - 21.06.2016
171

Poziom zaufania do wszystkich środków masowego przekazu spadł w stosunku do badań z 2012 roku.

Największym zaufaniem wśród mediów cieszy się radio. Redakcje w Polsce zajmują się przede wszystkim kształtowaniem opinii i wpływaniem na społeczeństwo a nie informowaniem, przy czym internet stał się głównym źródłem informacji, z którego korzystają dziennikarze – takie wnioski płyną z najnowszych badań Millward Brown zrealizowanych na potrzeby Kongresu Profesjonalistów Public Relations na reprezentatywnej grupie mieszkańców Polski.

Głównym celem badań było określenie poziomu zaufania mieszkańców naszego kraju do wybranych mediów i źródeł informacji. Wyniki pokazują, że respondenci mają negatywne zdanie o funkcjonowaniu polskich środków masowego przekazu. – Najlepszymi dowodami na to są statystyki. Ogólny poziom zaufania do środków masowego przekazu spadł w stosunku do badania sprzed czterech lat, a źródło informacji dla mediów, na które najczęściej wskazują ankietowani, to internet. Poza tym duża część respondentów uważa, że w mediach jest bardzo dużo tematów, za którymi stoją ukryte interesy firm lub polityków – podsumowuje wyniki Kuba Antoszewski, PR Manager z Millward Brown.

Wykres_pierwszy

Internet rządzi w mediach

Badania wykazały, że obecnie dziennikarze poszukują informacji przede wszystkim w sieci. Co czwarty respondent wskazał internet jako źródło informacji, z którego najczęściej korzystają media w Polsce. Źródła własne i pracę dziennikarzy wskazało tylko 13% respondentów. Badani jako źródła informacji mediów wskazywali również telewizję (11%), internautów i blogerów (8%), agencje informacyjne (6%) oraz świadków lub uczestników zdarzeń (5%). Politycy czy inne media były podawane bardzo rzadko, zaś aż 36% ankietowanych w ogóle nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie o źródła informacji mediów.

 Wykres_czwarty

Radio cieszy się największym zaufaniem

Millward Brown poprosił także respondentów o ocenę zaufania, jakim darzą poszczególne środki masowego przekazu, w skali od -5 do 5. I tu prym wiedzie radio – to właśnie ono cieszy się największym zaufaniem badanych (średnia ocen wyniosła 2,33). Niżej ocenione od radia zostały strony internetowe instytucji publicznych (1,93), serwisy informacyjne w internecie (1,76), prasa codzienna (1,75), telewizja (1,53), strony internetowe firm (1,42) oraz tygodniki opinii (1,21). Okazało się, respondenci najmniej zaufania mają do mediów społecznościowych (0,74) oraz blogów internetowych (0,69).

Co równie istotne, poziom zaufania do wszystkich środków masowego przekazu spadł w stosunku do badań z 2012 roku.

Wykres_drugi

Media wpływają na społeczeństwo

Zbadano również, jakie źródła informacji, z których korzystają media, cieszą się zaufaniem wśród badanych. Respondenci również recenzowali je w skali od -5 do 5. Najlepiej ocenione zostały ośrodki naukowe (średnia wyniosła 3,19), które mają dużą przewagę nad następnymi w zestawieniu świadkami lub uczestnikami zdarzeń (2,37), agencjami informacyjnymi (2,02) oraz instytucjami międzynarodowymi (1,82). Sporą nieufność respondenci wykazali za to do polityków (średnia wyniosła tylko -1,37).

Wykres_trzeci

Wyniki badań Millward Brown podsumowuje jeszcze jedna statystyka. Gdy poproszono respondentów o wskazanie, jaka sytuacja dotyczy działania mediów w Polsce, aż 41% z nich stwierdziło, że media zajmują się przede wszystkim kształtowaniem opinii i wpływaniem na społeczeństwo. 33% badanych wskazało na zarabianie pieniędzy, a tylko 25 % na przekazywanie informacji.

*****************

Badanie zostało zrealizowane na potrzeby Kongresu Profesjonalistów Public Relations w dniach 4-6 marca 2016 na losowej i reprezentatywnej próbie 1005 osób w wieku 18+. Zastosowano technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).

 

Comments

comments

171
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...