Sokołów z nowym Wiceprezesem ds. Handlu i Marketingu

Informacja Prasowa - 04.10.2021
61

Sokołów z nowym Wiceprezesem ds. Handlu i Marketingu

Sokołów z nowym Wiceprezesem ds. Handlu i Marketingu

Od października funkcję Wiceprezesa ds. Handlu i Marketingu w Sokołów S.A. pełni Maciej Częścik, dotychczasowy Dyrektor Spółki ds. Cen w Biurze Zarządu. Zmiana jest wynikiem przejścia na emeryturę dotychczasowego Wiceprezesa Mieczysława Walkowiaka, który piastował to stanowisko od 2000 roku.

Strategiczne działania i współpraca

Odchodzący ze stanowiska Wiceprezesa ds. Handlu i Marketingu Mieczysław Walkowiak był związany z Grupą Sokołów od 22 lat. Gdy w wyniku fuzji sześciu zakładów produkcyjnych, we wrześniu 2000 roku, powstała firma Sokołów S.A., Mieczysław Walkowiak brał czynny udział w tym przedsięwzięciu. Pod jego przewodnictwem została opracowana i wdrożona strategia handlowa oraz marketingowa, w tym cały system wizualizacji i komunikacji. W kolejnych latach Wiceprezes Walkowiak aktywnie działał m.in. w zakresie implementacji nowoczesnych technologii, nowatorskich systemów informatycznych oraz efektywnych rozwiązań organizacyjnych.

Mieczysław Walkowiak zawsze podkreślał znaczenie pracy zespołowej. Dzięki konsekwentnej realizacji założonej strategii, prowadzone przez niego i zespół działania handlowe oraz marketingowe przynosiły znakomite efekty. Na przestrzeni 20 lat wartość sprzedaży zwiększyła się siedmiokrotnie. Spontaniczna znajomość marki wzrosła w tym czasie z kilku do niemal 70%. Kolejnym znaczącym sukcesem stało się zdobycie w bieżącym roku pierwszego miejsca w prowadzonym przez dziennik „Rzeczpospolita” Rankingu Najcenniejszych Marek Polskich, w kategorii „Branża Spożywcza”.

 Plany na dalszy rozwój

Nowy Wiceprezes ds. Handlu i Marketingu w Sokołów S.A. – Maciej Częścik, pracuje w firmie od 1995 roku, przez cały czas niezmiennie w Pionie Handlu i Marketingu. Przez ostatnie lata piastował różne stanowiska managerskie, a od 2018 roku był Dyrektorem Spółki ds. Cen w Biurze Zarządu. W swej karierze zawodowej tworzył i zarządzał zespołami handlowymi w Oddziale Sokołów, jak również w Biurze Zarządu.

 Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania sprzedażą oraz marketingu.

Nowy Wiceprezes planuje rozwijać dotychczasową strategię handlową spółki. – Moim celem będzie dalsze wzmacnianie pozycji Sokołowa na rynku polskim i europejskim – podkreśla Maciej Częścik. – Jestem przekonany, iż zdobyte przeze mnie doświadczenie, jak i wiedza z zakresu nowoczesnych technik sprzedaży i marketingu, ze wsparciem naszego profesjonalnego zespołu handlowego, stanowić będą twardą podstawę dla dalszych sukcesów Grupy Sokołów.

Comments

comments

61
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...