PR Wings – Skrzydlata osiemdziesiątka

Informacja Prasowa - 18.08.2021
53

80 zgłoszeń na debiut nowego konkursu PR Wings organizowanego przez Stowarzyszenie Agencji Public Relations

Skrzydlata osiemdziesiątka

80 zgłoszeń na debiut nowego konkursu PR Wings
organizowanego przez Stowarzyszenie Agencji Public Relations

– Aż 80 zgłoszeń w ciągu zaledwie 35 dni wpłynęło na nowy konkurs public relations o nazwie PR Wings ogłoszony w lipcu przez Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR). Obecnie zakończył się etap zgłoszeń i zaczynają się prace niezależnego Jury składającego się z 27 uznanych ekspertów komunikacji spoza SAPR, którzy wyłonią najpierw po trzech nominowanych w każdej z 13 kategorii konkursowych a potem zwycięzców. Ogłoszenie wyników nastąpi 16 września 2021 r. na specjalnej gali podczas Kongresu Profesjonalistów Public Relations w Rzeszowie.

PR Wings ma na celu promowanie profesjonalnych, etycznych oraz wyróżniających się praktyk w zakresie public relations i komunikacji, a przez to pomóc w tworzeniu coraz bardziej profesjonalnego, opartego na najwyższych standardach rynku usług PR w Polsce. Co roku będzie wyłaniać i nagradzać najbardziej efektywne, kreatywne i innowacyjne projekty, zjawiska i osoby z zakresu szeroko rozumianej komunikacji i Public Relations. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie podmioty komunikujące się w Polsce publicznie i chcące zwrócić uwagę na szczególne osiągnięcia komunikacyjne. PR Wings został tak skonstruowany, by wyróżniać się wysoką wiarygodnością i obiektywizmem procesu wyłaniania zwycięzców oraz najlepszych projektów. Dlatego pełen skład Jury jest niezależny od Organizatora, czyli SAPR, a nad poprawnością przebiegu konkursu i procedury głosowań czuwa kancelaria prawna MDDP Olkiewicz i Wspólnicy. Partnerem Konkursu jest Press Service Monitoring Mediów. Bieżące informacje o konkursie znaleźć można pod adresem www.prwings.pl.

„Aż 80 zgłoszeń przerosło nasze oczekiwania swoistego start-upu konkursowego, jakim dla SAPR jest PR Wings. Pomimo trudnego ubiegłego roku dla całego biznesu w związku z COVID-19, tym bardziej cieszy nas taka liczba prac. W przyszłym roku będziemy konsekwentnie rozwijać tę inicjatywę, tak potrzebną naszej branży.  Jesteśmy teraz na dorobku, ale debiut jest z przytupem” – powiedział Paweł Bylicki, Koordynator Konkursu PR Wings.

A Paweł Trochimiuk, wiceprezes SAPR odpowiedzialny w Stowarzyszeniu za ten projekt dodał: „Pamiętam jak w 2003 roku jako Przewodniczący Jury startujących wówczas Złotych Spinaczy byłem zachwycony liczbą 57 zgłoszeń pierwszej edycji tamtego konkursu. Później było trochę gorzej i dopiero 5 lat później, w 2008 r. udało się przekroczyć liczbę 80 zgłoszeń. Dlatego ten obecny debiut 80 zgłoszeń w PR Wings tak cieszy. Jest bowiem dowodem na to, że branżowe zapotrzebowanie na pluralizm, rzetelny konkurs, wiarygodne nagrody jest bardzo duże a rynek jest szerszy i dojrzały”.

Konkurs PR Wings ma charakter kompleksowy, a wachlarz nagród ma szeroko pokazać kondycję polskiej branży PR w różnych kontekstach. Właśnie dlatego nowy konkurs SAPR-u obejmuje nie tylko kategorie odpowiadające kluczowym obszarom public relations, jak np. PR produktowy, korporacyjny czy komunikacja kryzysowa. Wśród 13 kategorii konkursowych są też takie, które mają wyłonić PR-ową Innowację Roku (kampanię nowej generacji), wskazać Komunikacyjny Game Changer (Zmiana Biznesowa Roku w PR) czy kampanię, która wywarła Największy Wpływ Społeczny (CSR).

W pierwszej edycji PR Wings nagrodzone zostaną projekty PR zrealizowane w 2020 roku oraz zjawiska, wydarzenia i osoby, które wyróżniły się w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020, a więc w roku szczególnie wymagającym komunikacyjnie ze względu na pandemię.

Wiele uwagi przy konstruowaniu nowego konkursu organizatorzy poświęcili realizacji postulatu wiarygodności i prestiżu.  Aby to zapewnić Jury konkursu tworzą osoby wyłącznie o wysokim uznaniu branżowym i niezależni od organizatora – spoza SAPR. Są to najwyższej rzetelności specjaliści z wiodących polskich korporacji, NGOs, eksperci nowych mediów i marketingu, wybitni konsultanci z niezrzeszonych agencji PR, przedstawiciele świata nauki PR oraz organizacji branżowych.

TYLKO JEDEN

Prestiż nagród w PR Wings zapewnić ma także procedura wyboru. Jak w słynnych Oscarach w każdej kategorii będzie tylko jeden zwycięzca spośród trzech nominacji, które w pierwszym etapie prac Jury uzyskały najwięcej głosów. Ponadto, aby uniknąć wpływania na siebie jurorów czy innych problemów, jak spontanicznie organizowane na posiedzeniach Jury reasumpcje głosowań, jurorzy będą pracować tylko oddzielnie, a proces wyboru odbywać się będzie wyłącznie online, zaś nad prawidłowym przebiegiem głosowania będzie czuwała kancelaria prawna MDDP Olkiewicz i Wspólnicy.

Ilustrującą stan polskiego PR kolekcję nagród w 13 kategoriach wybraną przez Jury uzupełni Nagroda Specjalna SAPR. Zostanie ona dokonana w innym trybie i będzie wyróżnieniem od społeczności ponad 400 specjalistów PR, tworzonej przez pracowników 33 agencji zrzeszonych w SAPR. Każda agencja Stowarzyszenia delegowała ze swego Zespołu jedną osobę, która wejdzie w skład Jury Specjalnego PR Wings, które wybierze zwycięzcę Nagrody Specjalnej SAPR, swoiste Grand Prix, spośród wszystkich zgłoszeń do konkursu.

JURORZY KONKURSU PR WINGS:

Kuba Antoszewski, Kantar; Maciej Budzich, bloger, influencer Mediafun; Magdalena Budziszewska,
T-Mobile; Sebastian Bykowski, Press Service Monitoring Mediów; Beata Chądzyńska, Senior PR Manager, Huawei, Jerzy Ciszewski, publicrelations.pl & Hanami Communications; Łukasz Dominiak, Animex; Łukasz Goździor, Jaguar & Land Rover; Radosław Górecki, Ghelamco; Sebastian Hejnowski, SEC Newgate CEE; Wojciech Jabłczyński, Orange Polska; Magdalena Kępiński, Dyrektor ds. komunikacji Veolia; Anna Kiryjow-Radzka, Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”; dr inż.; Jacek Kotarbiński, uznany profesjonalista z zakresu digital marketingu; Karolina Łuczak, Provident; Bartek Milczarczyk, Polskie Stowarzyszenie Public Relations; Anna Miotk, Uniwersytet Warszawski; Bohdan Pawłowicz, NASK, Rada Etyki Reklamy; Maksymilian Pawłowski, Leroy Merlin; Magdalena Przysłupska, Fundacja DKMS; Karol Sadaj, AION Bank; prof. Karina Stasiuk-Krajewska, Uniwersytet SWPS Wrocław; Joanna Świerkosz, Accor; Martyna Węgrzyn, Danone; Katarzyna Wilczewska, PEPCO; Piotr Turek, Narodowy Bank Polski; Damian Ziąber, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i PSPR.

*****

O SAPR

Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR) powstało 20 października 2020 r. w celu reprezentacji i wspierania szeroko rozumianej branży usług komunikacji i PR. Stawia sobie za cel podnoszenie i promowanie wysokiej jakości usług komunikacji i PR, stymulowanie rozwoju tego sektora, wspieranie zapotrzebowania na takie usługi oraz wzmocnienie branży PR wobec rosnącej konkurencji innych sektorów usług komunikacyjnych. Działa z myślą o równoczesnym wsparciu zarówno osób zarządzających agencjami PR, jak i wszystkich konsultantów pracujących w stowarzyszonych agencjach. To dlatego szczególny nacisk w programie działania Stowarzyszenia położony jest na działania edukacyjne i promowanie najlepszych standardów obsługi klienta wśród każdego szczebla pracowników agencji członkowskich.

Więcej informacji udziela:

Paweł Bylicki, Koordynator Konkursu PR Wings, e-mail: pawel.bylicki@sapr.com.pl, tel. 535055705.

 

Comments

comments

53
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...