Oferta pracy
https://publicrelations.pl/wp-content/uploads/users-uploads/job/offer/b6b651a5b47666225408c883e1b4c789/logo.jpg
Dodany 06.11.2019 Ważność 06.12.2019
Warszawa, mazowieckie Hanami Communications

Stanowisko

Account

Doświadczenie

2-5 lat (Regular)

Wymagania

umiejętność organizowania sobie miejsca pracy czyli wrodzona samodzielność;
umiejętność i potrzeba pracy w zespole;
wiedza dotycząca obsługi pakietu MS Office;
język angielski na poziomie min. średnim;
wiedza dotycząca rynku medialnego w Polsce;
zainteresowanie i umiejętności odnoszące się do obsługi internetu;
umiejętność pisania = lekkie pióro;
umiejętność redagowania tekstów;
umiejętność fotografowania = \"decydujący moment”;
umiejętność korygowania fotografii;
zmysł do wyszukiwania informacji;
posiadanie swoich własnych hobby

Obowiązki

praca na rzecz osób obsługujących bezpośrednio klientów;
wsparcie merytoryczne;
wsparcie administracyjne;
tworzenie zestawień, raportów, baz danych;
reaserche do bieżących projektów;
współpraca z podwykonawcami;
tworzenie/współtworzenie prezentacji;
tworzenie notatek, informacji prasowych;
okazjonalne tworzenie wpisów do portalu www.publicrelations.pl;
otwartość na świat i ludzi;
ciągłe uczenie się i doskonalenie umiejętności zawodowych;

Gwarantowane

z ekspertem d/s public relations wraz z elementami mentoringu
możliwość szybkiego awansu;
biuro w Warszawie na Dolnym Mokotowie
sky is the limit

Jak aplikować?

cv + list motywacyjny na adres [email protected]

Pozostałe

Klauzula 1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Principes
sp. z o.o., której własnością jest marka Hanami Communications z
siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 37/2.43, kod pocztowy 02-672
Warszawa tel. 530044000; biuro agencji 02-939 Warszawa ul. Solankowa 3;
e-mail: [email protected]
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko, podane w niniejszym
ogłoszeniu o pracę. 3. Na potrzeby rekrutacji na ww. stanowisko,
przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, dane
kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Podanie tych danych osobowych jest konieczne dla przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego, a ich niepodanie uniemożliwi
przeprowadzenie tego procesu przez Administratora. Podanie innych danych
osobowych jest dobrowolne i będą one przetwarzane wyłącznie na zasadzie
Pani/Pana zgody. 4. Chcielibyśmy zaproponować zatrzymanie Pana/Pani CV
na potrzeby innych rekrutacji, dlatego uprzejmie prosimy o umieszczenie
na CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
podanych w niniejszym CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych
przez spółkę Principes z siedzibą w Warszawie\". 5. W razie wyrażenia
zgody poprzez umieszczenie ww. klauzuli, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie. 6. Podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO\"), tj. art. 22 (1) § 1
i § 2 kodeksu pracy / albo art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych („RODO\"), tj. podjęcie działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. •art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO, tj. zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych na
potrzeby przyszłych rekrutacji. 7. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych
jest podmiot obsługujący w imieniu Administratora proces rekrutacji. 8.
W razie niezatrudnienia na podane w ogłoszeniu stanowisko, dane osobowe
będą usunięte niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. W razie wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych
rekrutacji, będą one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub nie
dłużej niż przez 2 lata od zakończenia rekrutacji będącej przedmiotem
niniejszego ogłoszenia. 9.Ma Pani/Pan prawo żądania: a) dostępu do
swoich danych osobowych oraz ich sprostowania b) usunięcia danych oraz
ograniczenia ich przetwarzania, c) wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, d) przeniesienia danych osobowych do innego
administratora danych osobowych. e) Wszelkie powyższe żądania zgłaszać
należy na adres: [email protected] 10.Przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku
stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem. 11.Pani/Pana
dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanej decyzji i nie będą
profilowane.