Związek / Stowarzyszenie
Dodany 18.11.2016
Warszawa, mazowieckie, Warszawa Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
ul. Czerska 8/10, 00-732 (22) 898 84 25

Skrót

SKM SAR

Opis działalności

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zostało założone w 1997 roku. Zrzeszamy firmy, które zajmują się profesjonalną komunikacją marketingową. Grupę tę tworzy obecnie 99 podmioty, a w jej skład wchodzą: agencje full service, domy mediowe, agencje brand design, interaktywne i event marketingowe.
Misją SKM SAR jest ułatwianie wymiany informacji i współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia, reprezentowanie ich interesów w otoczeniu zewnętrznym, a także wzmacnianie dialogu wszystkich uczestników branży komunikacji marketingowej w Polsce.