Związek / Stowarzyszenie
Dodany 18.11.2016
Warszawa, mazowieckie, Polska Polskie Stowarzyszenie Public Relations
Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5 lok. 2U, 01-015 608 187 780

Skrót

PSPR

Opis działalności

Polskie Stowarzyszenie Public Relations (PSPR) jest samorządową organizacją zawodową, istniejącą od 1994 roku. Liczy 200 członków będących: pracownikami działów PR w firmach, samorządach i administracji, wykładowcami wyższych uczelni oraz pracownikami agencji PR. PSPR prowadzi działalność popularyzatorską i edukacyjną dotyczącą PR poprzez inicjowanie i współorganizację konferencji i seminariów, prowadzenie szkoleń. Patronuje przedsięwzięciom sprzyjającym wymianie informacji i doświadczeń z zakresu PR.