Segregujmy jak należy – Carrefour Polska partnerem Koalicji 5 Frakcji

Informacja Prasowa - 15.01.2019
125

Segregujmy jak należy - Carrefour Polska partnerem Koalicji 5 Frakcji

Segregujmy jak należy – Carrefour Polska partnerem Koalicji 5 Frakcji

Carrefour Polska przystąpił do Koalicji 5 Frakcji – inicjatywy CSR Consulting oraz Eneris Ochrona Środowiska. Koalicja edukuje konsumentów jak prawidłowo postępować z odpadami komunalnymi i wprowadza jednolity system piktogramów, pomagający w odpowiedniej ich segregacji. Uroczyste przystąpienie nowych członków do Koalicji 5 Frakcji odbyło się 15 stycznia w Warszawie.

Do inicjatywy dołączyło osiem organizacji: przedstawiciele świata biznesu i organizacje pozarządowe. W imieniu Carrefour deklarację partnerstwa podpisała Barbara Kowalska, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju. Koalicja to międzysektorowa inicjatywa kilkunastu firm i instytucji dostrzegających lukę w zakresie edukacji i narzędzi realizacji celów środowiskowych w Polsce.

Jej celem jest pomoc konsumentom poprzez upowszechnianie wiedzy i praktyk z zakresu segregacji, odzysku i recyklingu odpadów. – W Carrefour od wielu lat realizujemy program „STOP Marnotrawstwu”, którego celem jest przeciwdziałanie wszelkim formom marnotrawstwa na każdym szczeblu funkcjonowania firmy. To jeden z filarów naszej polityki biznesu odpowiedzialnego społecznie. Ponadto, poszanowanie środowiska naturalnego to ważne wyzwanie, które aktywnie podejmujemy w ramach naszej strategii transformacji żywieniowej i dlatego chętnie przystąpiliśmy do Koalicji 5 Frakcji – mówi Barbara Kowalska, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Carrefour Polska. – Jako jej członek, chcemy włączyć się w edukację konsumentów nt. prawidłowej segregacji odpadów zgodnej z pięciofrakcyjnym systemem segregacji, między innymi poprzez działania w naszych sklepach – dodaje Barbara Kowalska.

W ramach programu „STOP Marnotrawstwu”, sieć podejmuje szereg inicjatyw, dzięki którym udaje się zmniejszać ilość odpadów. Jednym z takich projektów jest gospodarowanie odpadami bio. Polega ono na przekazywaniu odpadów organicznych do lokalnych kompostowni, gdzie pozyskuje się z nich kompost stosowany do rekultywacji terenów zdegradowanych i do celów rolniczych lub wytwarza się paliwa alternatywne.

By ograniczyć marnowanie produktów, które nie mogą zostać sprzedane, ale w pełni nadają się do spożycia, sklepy sieci w całej Polsce przekazują artykuły spożywcze do Banków Żywności i innych organizacji, które wspierają potrzebujących. Z myślą o ograniczeniu wykorzystania plastiku,

Carrefour podjął również globalne zobowiązanie, że od 2025 roku wszystkie produkty marki własnej Carrefour umieszczane będą w opakowaniach nadających się do ponownego użytku, recyklingu lub kompostowania. Ponadto, każdy sklep sieci prowadzi kompleksową segregację, m.in. makulatury, tworzyw sztucznych, olejów odpadowych, produktów pochodzenia zwierzęcego nienadających się do spożycia, baterii przenośnych, elektro-odpadów i zużytych świetlówek.

Comments

comments

125
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...