Segment turystyczny napędza przychody WP Holding

Informacja Prasowa - 21.05.2024
130

Wirtualna Polska Holding S.A. w pierwszym kwartale 2024 roku zwiększyła przychody o prawie 13%, w porównaniu do 2023 roku

 

Zysk netto przekroczył 19 mln zł, po wzroście o prawie 17% rok do roku. Dobre wyniki pierwszego kwartału zapewnił segment turystyczny.

Łączne przychody ze sprzedaży Wirtualna Polska Holding S.A. w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosły prawie 350 mln zł. To wynik wyższy o prawie 13% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Skorygowana EBITDA zwiększyła się o 11% do 84 mln zł.

– W pierwszym kwartale dobre wyniki zawdzięczamy segmentowi turystycznemu, którego wzrosty rok do roku przekroczyły 36%. W reklamie, pozostającej pod presją makroekonomiczną, szukamy oszczędności, w tym realizujemy projekty współdzielenia rozwoju naszej technologii z lokalnymi konkurentami, aby wspólnie przeciwstawiać się tym globalnym mówi Jacek Świderski, prezes zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.

Najważniejszymi projektami technologicznymi rozwijanymi w obszarze reklamy – obok WP Ads – są WPartner oraz WPlatform.

WPartner to platforma SSP (Supply-Side Platform), która pozwala innym wydawcom na skuteczną monetyzację swoich powierzchni reklamowych dzięki unikatowej, autorskiej technologii WP opartej o model programmatic. Rozwiązanie umożliwia wydawcom wybór optymalnej oferty w czasie rzeczywistym, bez konieczności integracji systemów z wieloma podmiotami zewnętrznymi.

WPlatform to narzędzie reklamowo-wydawnicze dla średnich i małych wydawców internetowych. WP udostępnia w nim swoje oprogramowanie w technologii SaaS. Wydawcy mogą korzystać zarówno z systemu zarządzania treściami (CMS) służącego do wydawania serwisów WP, jak i siatki reklamowej, narzędzi optymalizacyjnych i analitycznych.

 

Wybrane pozycje sprawozdania z wyniku finansowego

 

(w tys. zł) Trzy miesiące zakończone
31 marca 2024
Trzy miesiące zakończone
31 marca 2023
 Zmiana  Zmiana %
Segment Reklama i Subskrypcje
Przychody ze sprzedaży 166 374 163 181 3 193 2,0%
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 161 332 158 334 2 998 1,9%
Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16) 54 507 59 883  (5 376) (9,0%)
Segment Turystyka
Przychody ze sprzedaży 125 952 92 477 33 475 36,2%
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 125 952 92 477 33 475 36,2%
Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16) 22 783 10 041 12 742 126,9%
Segment Finanse konsumenckie
Przychody ze sprzedaży 47 541 49 087  (1 546) (3,1%)
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 47 541 49 087  (1 546) (3,1%)
Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16) 6 362 6 217 145 2,3%
Segment Pozostałe
Przychody ze sprzedaży 11 520 9 051 2 469 27,3%
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 11 520 9 051 2 469 27,3%
Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16) 647  (139) 786
Segmenty łącznie
Przychody ze sprzedaży 349 782 310 455 39 327 12,7%
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 344 740 305 608 39 132 12,8%
Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16) 84 299 76 002 8 297 10,9%
EBITDA (wg. MSSF 16) 81 123 75 625 5 498 7,3%
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych  (38 340)  (36 995)  (1 345) 3,6%
Zysk na działalności operacyjnej 42 783 38 630 4 153 10,8%
Wynik na działalności finansowej  (15 523)  (12 512)  (3 011) 24,1%
Zysk przed opodatkowaniem 27 260 26 118 1 142 4,4%
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 16 671 14 393 2 278 15,8%
Zysk netto 19 027 16 309 2 718 16,7%

 

Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem Strony Głównej WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, benchmark.pl oraz rozwija usługi subskrypcyjne m.in. poprzez spółki Audioteka i Patronite. W branży e-commerce WP działa głównie w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, Szallas Group, nocowanie.pl) i finansów konsumenckich (superauto.pl i totalmoney.pl). Zgodnie z badaniem Mediapanel, w kwietniu 2024 roku z produktów internetowych WP korzystało prawie 21 mln Polaków.

Comments

comments

130
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...