Santander partnerem strategicznym kampanii „Zielona Wstążka #DlaPlanety”

Informacja Prasowa - 05.06.2019
0

Santander partnerem strategicznym kampanii „Zielona Wstążka #DlaPlanety”

Santander Bank Polska został partnerem strategicznym kampanii „Zielona Wstążka #DlaPlanety”. Przedsięwzięcie organizowane jest już kolejny raz przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizujące w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska. Akcja rozpoczyna się w Światowym Dniu Środowiska (5 czerwca) i potrwa do końca 2019 roku.

– Cele globalnej polityki klimatycznej są coraz bardziej ambitne. Ich realizacja wymaga nie tylko współpracy na szczeblu międzynarodowym, ale również codziennego zaangażowania każdego z nas. Jestem przekonany, że instytucje finansowe, z uwagi na możliwość dotarcia do różnych grup społecznych, mają w tym obszarze szczególną rolę do odegrania. Dlatego w strategii odpowiedzialnej bankowości realizowanej w naszym banku tak ważne miejsce zajmuje ekologia oraz działania edukacyjne z zakresu możliwości redukowania wpływu cywilizacyjnego na środowisko naturalne, stąd nasze zaangażowanie w tę międzynarodową inicjatywę – mówi Michał Gajewski, Prezes Zarządu Santander Bank Polska.

Razem na rzecz czystego powietrza

Motywem przewodnim tegorocznej odsłony akcji „Zielona Wstążka #DlaPlanety” jest hasło #BeatAirPollution. Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska stawia sobie bowiem za cel wzrost świadomości społecznej, dotyczącej problemu zanieczyszczenia powietrza. Co roku w inicjatywie udział bierze ponad sto krajów i miliony ludzi.

Jednym z elementów działań realizowanych w Polsce jest możliwość składania EKOpostanowień, czyli propozycji prostych, konkretnych inicjatyw na rzecz ograniczenia naszego negatywnego wpływu na środowisko. Pomysły można zgłaszać na stronie DlaPlanety.pl.

Równocześnie z okazji Światowego Dnia Środowiska (5 czerwca) na terenie całej Polski odbywają się ekologiczne pikniki i targi, a w Warszawie będzie miała miejsce debata o problemach i wyzwaniach związanych z ochroną środowiska, w której wezmą udział przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych, świata nauki oraz przedsiębiorców.

Ponadto, by budować jeszcze większą świadomość akcji „Zielona Wstążka #DlaPlanety”, w wielu miastach na zielono podświetlone zostaną elewacje charakterystycznych budynków.

Santander Bank Polska, jako Partner Strategiczny akcji „Zielona Wstążka #DlaPlanety”, również aktywnie uczestniczy w budowaniu świadomości proekologicznej wewnątrz organizacji i wśród Klientów. Na przykład 5 czerwca br. w centralach banku oraz w wybranych oddziałach pracownicy i klienci będą mogli otrzymać Zielone Wstążki i podjąć swoje EKOpostanowienia. Udział w akcji może wziąć każdy, wchodząc na stronę http://www.dlaplanety.pl/moje-ekopostanowieniei tam deklarując realizację wybranej proekologicznej inicjatywy.

W ramach działań wewnątrz organizacji, bank zadecydował, że od czerwca br. materiały marketingowe banku są drukowane na ekologicznym papierze z atestem FSC, pochodzącym w 100% z recyclingu.

Eko-edukacja od najmłodszych lat

Prowadząc działania edukacyjne z okazji Światowego Dnia Środowiska bank nie zapomina również o najmłodszych. Znikanie gatunków i zmniejszenie bioróżnorodności, zła jakość powietrza, ograniczone zasoby energii, zaśmiecone lądy i oceany, niszczenie ekosystemów, to niektóre z tematów poruszanych podczas GREEN POWER HACKATHON, zorganizowanego przez Santander Bank Polska we współpracy z fundacją „Pierwsze Miejsca są Zawsze Wolne” oraz Fundacją Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego. Celem dwudniowych warsztatów (1-2 czerwca) było pobudzenie kreatywności dzieci i wypracowanie pomysłów na innowacyjne rozwiązania technologiczne, biznesowe lub społeczne, odpowiadające na problemy ekologiczne współczesnego świata.

Więcej informacji o inicjatywach #ekoSantander znajduje się na: https://media.santander.pl/pr/442251/odpowiedzialnybank-nowe-ekologiczne-inicjatywy-w-santander-bank-polska-2019-05-30

Comments

comments

0
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...