Santander Bank Polska i Outriders w konkursie #MamyWspólneCele 2019

Informacja Prasowa - 31.10.2019
212

Santander Bank Polska i Outriders w konkursie #MamyWspólneCele 2019

Santander Bank Polska i Outriders w konkursie #MamyWspólneCele 2019, szukają skutecznych rozwiązań na ważne problemy związane ze środowiskiem i naszym codziennym życiem. Na podstawie przesłanych zgłoszeń powstanie cykl artykułów w duchu dziennikarstwa rozwiązań, które skupią się na poszukiwaniu metod wprowadzenia rzeczywistych i pozytywnych zmian w otoczeniu.

Dziennikarstwo rozwiązań koncentruje się na konkretnym problemie – najpierw poddaje go analizie, a później poszukuje efektywnych sposobów na jego rozwiązanie. Reporter, poprzez research dziennikarski, porównuje różne metody podejścia do zagadnienia, a finalnie daje czytelnikowi uczciwy obraz tego, jak działają dane rozwiązania i jaki mają społeczny skutek w różnych miejscach na świecie. Celem dziennikarstwa rozwiązań jest zmiana debaty publicznej na bardziej konstruktywną – skupioną nie tylko na samych problemach i wyzwaniach, ale również na metodach wprowadzania faktycznej zmiany.

Bardzo nam zależy na promowaniu metodologii dziennikarstwa rozwiązań zarówno wśród czytelników, jak i mediów– mówi Anna Górnicka, redaktor naczelna Outriders. – Planujemy też inne działania dla dziennikarzy, żeby zachęcić ich do tworzenia artykułów w tym duchu. Konkurs #MamyWspólneCele jest początkiem długiego i potrzebnego cyklu – dodaje redaktorka.

Aby wziąć udział w konkursie #MamyWspólneCele 2019 należy na stronie dziennikarstworozwiazan.plzgłosić swoje pomysły na rozwiązanie przynajmniej jednego z pięciu palących problemów współczesnego świata. Uczestnik konkursu powinien zaprezentować swoją wizję tego:

  • jak walczyć ze skutkami suszy,
  • jak walczyć z ubóstwem energetycznym,
  • jak poprawić recykling i gospodarkę odpadami,
  • jak walczyć z brakiem wody pitnej,
  • jak rozwiązać problem smogu?

Z tych pięciu zagadnień, jury wybierze najciekawsze, na podstawie których stworzone zostaną artykuły
w duchu dziennikarstwa rozwiązań.

Jesteśmy partnerem konkursu #MamyWspólneCele 2019, ponieważ zależy nam na promowaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które są bliskie naszej misji oraz stanowią element naszej strategii – mówi Katarzyna Teter, menedżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesuw Santander Bank Polska.– W naszej organizacji przykładamy dużą wagę do kwestii ochrony środowiska, zwłaszcza w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi. Podejmujemy wiele zobowiązań i realizujemy działania mające pomóc zminimalizować negatywny wpływ prowadzonej przez nas działalności na ekosystem. Promujemy produkty i usługi uwzględniające poszanowanie dla natury oraz bierzemy pod uwagę i oceniamy wpływ finansowanych przez nas projektów na środowisko i klimat. Naszymi działaniami chcemy także inspirować pozytywne zmiany i aktywnie szukać sposobu ich realizacji – dodaje.

Konkurs #MamyWspólneCele 2019 rozpoczął się 28 października i potrwa do 12 listopada 2019 roku. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 18 listopada na stronie internetowej konkursu. Swoje pomysły można zgłaszać na stronie dziennikarstworozwiazan.pl.

Comments

comments

212
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...