Rusza Alior Uniwersytet

Informacja Prasowa - 28.03.2023
128

Alior Uniwersytet to nowa inicjatywa dla pracowników Alior Banku

Rusza Alior Uniwersytet

Alior Uniwersytet to nowa inicjatywa dla pracowników Alior Banku. Partnerstwo z uczelniami w Warszawie, Krakowie i Przemyślu oraz rozbudowana platforma online pomogą bankowcom w podnoszeniu kompetencji zawodowych i personalnych. Projekt ma opierać się na dwóch filarach, czyli pracy wewnątrz organizacji i poza strukturami banku. W planach są m.in. programy stypendialne, staże oraz inicjatywy edukacyjne kierowane przez ekspertów Alior Banku.

Alior Uniwersytet (AU) powstał, by stanowić centrum rozwoju umiejętności i kompetencji pracowników banku. Jego działanie ma być odpowiedzią na potrzeby pracowników banku, w tym szeroki dostęp do szkoleń. Tę potrzebę potwierdzają liczby. W ubiegłym roku aż 63 proc. pracowników skorzystało z nieobowiązkowych szkoleń e-learningowych, a 33 proc. uczestniczy – na koszt pracodawcy i w godzinach pracy – w zajęciach języka angielskiego.

Inicjatywa wpisuje się także w realizację założeń strategii „Bank na co dzień, Bank na przyszłość”. Dotyczą one podnoszenia efektywności organizacyjnej i dbania o ESG, ze szczególnym naciskiem na „S” (odpowiedzialność społeczną) dotyczącą pracowników. Wśród postulatów organizacji jest także zbudowanie długofalowej współpracy ze środowiskiem akademickim, w celu transferu wiedzy i talentów. Działaniu przyświeca kultura ciągłego rozwoju, czyli uczenia się i oduczania. Partnerami inicjatywy są Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Państwowa Akademia Nauk Społecznych w Przemyślu.

Przedsięwzięcie ma funkcjonować w oparciu o dwa filary. Pierwszym z nich są działania wewnętrzne, skupione na pracownikach. Bankowcy korzystający z oferty Alior Uniwersytetu mogą nabywać i poszerzać wiedzę dotyczącą biznesu, nowych technologii, skutecznej nauki, ale również dbania o dobre samopoczucie i wellbeing. W ofercie znajdują się stałe zajęcia dydaktyczne dla managerów i przyszłych mentorów, jak również szkolenia cykliczne lub okazjonalne. Drugi filar działalności to aktywność poza strukturami banku, w tym współpraca ze środowiskami akademickimi.  Rozwój tego obszaru zakłada spotkania edukacyjne z ekspertami banku, realizowanie programów stypendialnych, staży oraz projektów pokazujących, że instytucje finansowe są atrakcyjnymi miejscami pracy.

27 marca oficjalnie zainaugurowaliśmy projekt Alior Uniwersytet. To stworzone z myślą o naszych bankowcach miejsce, które ma być przestrzenią do merytorycznych dyskusji i dzielenia się wiedzą. Kluczem efektywnej adaptacji do zmian jest kultura organizacji uczącej się, którą sukcesywnie wdrażamy. Zależy nam na tym, aby sprawnie dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia rynkowego, jednocześnie dbając o dobre samopoczucie i motywację pracowników. W naszej nowej strategii rozwoju wyznaczyliśmy sobie bardzo ambitne cele. Wierzę, że dzięki inwestycjom w rozwój pracowników osiągniemy je w założonym czasie. Kultura ciągłego rozwoju jest nam bardzo bliska od początku działalności. We współpracy z czołowymi polskimi uczelniami wyższymi, zbudujemy silne zaplecze technologiczno-ekonomiczne. Alior Uniwersytet będzie stanowił kolejną składową nowoczesnego lidera w bankowości, jakim jesteśmy od początku naszej działalności – mówi Grzegorz Olszewski, Prezes Zarządu Alior Banku.

Działania rozwojowe będą budowane na modelu 60/30/10. Metodyka mówi o procentowym udziale w procesie nauczania kolejno: praktyki, informacji zwrotnej i kursów. Ponad połowę aktywności ma zatem stanowić nabywanie umiejętności w działaniu, w imię twierdzenia, że najbardziej efektywną metodą nauczania jest doświadczanie. Faktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej na szkoleniach da najlepsze rezultaty i efektywnie utrwali nowe umiejętności. Drugim filarem działania uczelni ma być konstruktywne przekazywanie informacji zwrotnej. Dobry feedback pozwoli szerzej spojrzeć na podejmowane działania i dostarczy wiedzy o obszarach, które należy doskonalić. Kursy i szkolenia według założeń Alior Uniwersytetu mają być narzędziami wspierającymi proces rozwijania kompetencji. Sukces rozwoju bankowca będzie oparty o połączenie wszystkich obszarów rozwojowych.

Comments

comments

128
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...