Rosnący zysk w segmencie online, Telewizja WP rentowna. Wirtualna Polska podsumowuje 2020 rok

Informacja Prasowa - 30.03.2021
55

Rosnący zysk w segmencie online, Telewizja WP rentowna. Wirtualna Polska podsumowuje 2020 rok

Rosnący zysk w segmencie online, Telewizja WP rentowna. Wirtualna Polska podsumowuje 2020 rok

Wirtualna Polska Holding S.A. w 2020 roku zanotowała ponad 81 mln złotych zysku netto. To oznacza wzrost o niemal 15% w porównaniu do 2019 roku. Po czterech latach od startu rentowność osiągnęła również Telewizja WP. Wpływy w tym segmencie wzrosły o 30%. 

Łączne przychody ze sprzedaży Wirtualna Polska Holding S.A. w segmentach online i tv w 2020 roku wyniosły ponad 632 mln złotych. Były niższe o prawie 11% w porównaniu do 2019 roku, z powodu wyników drugiego kwartału, na które znacząco wpłynęła pandemia Covid-19. Mimo to spółka zamknęła rok zyskiem netto wyższym o 15%, przekroczył on 81 mln zł.

W 2020 roku Wirtualna Polska wyliczyła i zmniejszyła tzw. ślad węglowy, czyli emisję gazów cieplarnianych wyrażoną w ekwiwalencie CO2. Emisja w 2020 była o ponad 14% niższa niż w 2019 roku. Zgodnie z przyjętymi założeniami zrównoważonego rozwoju wszystkie centra danych Wirtualnej Polski Holding S.A. do 2023 będą zeroemisyjne. Od początku 2021 roku spółka kupuje wyłącznie energię elektryczną z gwarancjami pochodzenia ze źródeł odnawialnych. Z końcem marca rozpoczęła też budowę własnej, testowej farmy fotowoltaicznej.

–  W trakcie pandemii wielu z nas stara się zrobić rzeczy, które dawno powinny być zrobione. W Wirtualnej Polsce realizujemy w tym trudnym czasie wiele projektów poprawiających nasze produkty i usługi. Najważniejszym z nich jest projekt ograniczenia zużycia energii oraz przyjęcie planu uzyskania neutralności emisyjnej przez nasze serwerownie do końca przyszłego roku. Takie działania są szczególnie potrzebne w naszym kraju i przynoszą wielokrotnie większy efekt dla środowiska niż gdzie indziej, bo mamy jeden z najbrudniejszych procesów wytwórczych energii, nie tylko w Europie, ale i na świecie mówi Jacek Świderski, prezes zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.

Ten czas pokazał też siłę holdingu, tego jak wzajemnie się wspieramy i uzupełniamy. Niższe wyniki w spółkach zajmujących się turystyką potrafiliśmy z nawiązką rekompensować przez inne spółki, zwłaszcza mediową, ale też te sprzedające samochody czy projekty domów dodaje Elżbieta Bujniewicz-Belka, członek zarządu ds. finansowych.

Zgodnie z danymi Nielsen Audience Measurement, Telewizja WP w 2020 roku zanotowała rekordowy zasięg 0,67% SHR w grupie komercyjnej 16-49. Wyprzedziła w ten sposób wszystkie kanały MUX8, również w dystrybucji naziemnej oraz kablowej. W sumie przez cały 2020 rok Telewizja WP dotarła do 9,5 mln widzów, co stanowi wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do 2019 roku. Dzięki temu cały ubiegły rok zamknęła z zyskiem. Wpływy ze sprzedaży były wyższe o 30% i przekroczyły 26,5 mln zł, a EBITDA tego segmentu wyniosła 1,8 mln zł.

Wybrane pozycje sprawozdania z wyniku finansowego

w tys. zł Dwanaście miesięcy zakończonych
31 grudnia 2020
Dwanaście miesięcy zakończonych
31 grudnia 2019
Zmiana Zmiana %
Segment ONLINE
Przychody ze sprzedaży 605 735 688 379  (82 644) (12,0%)
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 589 468 665 150  (75 682) (11,4%)
Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16) 215 042 223 282  (8 240) (3,7%)
EBITDA (wg. MSSF 16) 200 670 213 807  (13 137) (6,1%)
Segment TV
Przychody ze sprzedaży 26 551 20 321 6 230 30,7%
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 26 551 20 321 6 230 30,7%
Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16) 1 880  (4 339) 6 219 (143,3%)
EBITDA (wg. MSSF 16) 1 880  (4 580) 6 460 (141,0%)
Segmenty łącznie
Przychody ze sprzedaży 632 286 708 700  (76 414) (10,8%)
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 616 019 685 471  (69 452) (10,1%)
Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16) 216 922 218 943  (2 021) (0,9%)
EBITDA (wg. MSSF 16) 202 550 209 227  (6 677) (3,2%)
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych  (80 839)  (79 282)  (1 557) 2,0%
Zysk na działalności operacyjnej 121 711 129 945  (8 234) (6,3%)
Wynik na działalności finansowej  (30 312)  (31 092) 780 (2,5%)
Zysk przed opodatkowaniem 91 399 98 853  (7 454) (7,5%)
Zysk netto 81 699 71 132 10 567 14,9%

 

Wirtualna Polska to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem Strony Głównej WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty czy autocentrum.pl. W branży e-commerce WP działa w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, nocowanie.pl), mody (domodi.pl, allani.pl), wyposażenia wnętrz (homebook.pl) i projektowania domów (extradom.pl), usług finansowych (totalmoney.pl) oraz motoryzacji (superauto.pl). Zgodnie z badaniem Mediapanel, w lutym 2021 roku z produktów internetowych WP korzystało 21,4 mln Polaków.

Pełna treść raportu z wynikami finansowymi dostępna jest na stronie http://holding.wp.pl

Comments

comments

55
Komentarze
Sonda

Trzy organizacje branżowe: Związku Firm Public Relations, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest dla rynku PR rozwiązaniem optymalnym ??

Loading ... Loading ...