Rekordowa liczba akwizycji, EBITDA wyższa o 30%. Wyniki Wirtualnej Polski w trzecim kwartale 2022 roku

Jerzy Ciszewski - 22.11.2022
64

To oznacza wzrost o 30% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej.

Rekordowa liczba akwizycji, EBITDA wyższa o 30%. Wyniki Wirtualnej Polski w trzecim kwartale 2022 roku

Skorygowany zysk EBITDA Wirtualnej Polski Holding S.A. w trzecim kwartale 2022 roku wyniósł prawie 96 mln złotych. To oznacza wzrost o 30% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Po wzroście o ponad 20% przychody spółki wyniosły 271 mln zł, a zysk netto to prawie 51 mln zł. W trzecim kwartale Wirtualna Polska sfinalizowała kilka istotnych inwestycji i przejęć, co pozwoliło m.in. na znaczny wzrost liczby subskrybentów jej usług.

Wyniki finansowe Wirtualnej Polski Holding S.A. od początku 2022 roku rosną powyżej średniej rynkowej, w każdym z obszarów działalności spółki. Zarówno w obszarze mediów, jak i turystyki czy usług finansowych oraz sprzedaży samochodów Wirtualna Polska notuje wyraźne wzrosty sprzedaży. Łączne przychody ze sprzedaży w segmentach online i tv po trzech kwartałach 2022 roku wyniosły 750,6 mln złotych, a skorygowany zysk EBITDA to 261,2 mln zł, co oznacza wzrost o 23%. W trzecim kwartale zysk EBITDA wzrósł o 30% do kwoty 95,8 mln zł. Z kolei zysk netto za trzeci kwartał 2022 roku to 50,7 mln złotych.

Trzeci kwartał tego roku, mimo że wakacyjny, był pracowitym okresem wzmacniania pozycji konkurencyjnej naszych biznesów turystycznych i mediowych. W obszarze turystyki za 400 mln złotych zrealizowaliśmy przejęcie konkurentów Nocowanie.pl z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, rozbudowując naszą ofertę do 100 tys. kwater turystycznych. W obszarze mediów zainwestowaliśmy 110 mln złotych w spółki Patronite i Audioteka, dzięki czemu wraz z użytkownikami Pilota WP i OpenFM mamy już 600 tys. subskrybentów jakościowych treści w Polsce  mówi Jacek Świderski, prezes zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.

Wybrane pozycje sprawozdania z wyniku finansowego

(w tys. zł) Trzy miesiące zakończone
30 września 2022
Trzy miesiące zakończone
30 września 2021
Zmiana Zmiana %
Segment ONLINE
Przychody ze sprzedaży 263 962 219 617 44 345 20,2%
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 257 110 212 204 44 906 21,2%
Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16) 96 121 74 714 21 407 28,7%
EBITDA (wg. MSSF 16) 89 601 85 708 3 893 4,5%
Segment TV
Przychody ze sprzedaży 6 941 5 487 1 454 26,5%
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 6 941 5 487 1 454 26,5%
Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16)  (289)  (969) 680 (70,2%)
EBITDA (wg. MSSF 16)  (289)  (969) 680 (70,2%)
Segmenty łącznie
Przychody ze sprzedaży 270 903 225 104 45 799 20,3%
Przychody gotówkowe ze sprzedaży 264 051 217 691 46 360 21,3%
Skorygowana EBITDA (wg. MSSF 16) 95 832 73 745 22 087 30,0%
EBITDA (wg. MSSF 16) 89 312 84 739 4 573 5,4%
Amortyzacja środków trwałych i wartości

niematerialnych

 (22 902)  (21 414)  (1 488) 6,9%
Zysk na działalności operacyjnej 66 410 63 325 3 085 4,9%
Wynik na działalności finansowej  (1 977) 900  (2 877) (319,7%)
Zysk przed opodatkowaniem 64 433 64 225 208 0,3%
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki

dominującej

48 928 53 406  (4 478) (8,4%)
Zysk netto 50 759 54 866  (4 107) (7,5%)

W trzecim kwartale 2022 roku podwoiła się liczba reklamodawców korzystających z narzędzia WP Ads. W tej chwili jest ono aktywne dla ponad 400 klientów Wirtualnej Polski. WP Ads pozwala na samodzielne zarządzanie kampaniami reklamowymi na powierzchniach WP i innych wydawców zrzeszonych w sieci WPartner. WP Ads oferuje rozliczenie za faktycznie zrealizowaną sprzedaż u klienta w kampaniach retargetingowych, w modelu CPC oferuje mailing i kampanie prospectingowe display. Dostępne są też kampanie display w modelu CPC i vCPM oraz reklama natywna w modelu CPC.  Po zarejestrowaniu i zasilaniu konta na stronie ads.wp.pl, można przystąpić do załadowania materiałów i ustawiania parametrów emisji.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy Wirtualna Polska Holding przeprowadziła w sumie sześć znaczących akwizycji i inwestycji. W sierpniu spółka nabyła 40 procent udziałów w Patronite, największym polskim serwisie internetowym łączącym twórców z patronami. Na początku września za kwotę 83 mln euro kupiła Grupę Szallas obsługującą największe krajowe portale turystyczne umożliwiające rezerwację noclegów na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Polsce i Chorwacji. Następnie WP nabyła 100% udziałów spółki Benchmark.pl, jednego z czołowych portali internetowych o tematyce komputerowej, nowych technologii, gier video oraz sprzętu elektronicznego. Również we wrześniu Wirtualna Polska została większościowym akcjonariuszem spółki Audioteka S.A., jednego z najbardziej rozpoznawalnych i największych serwisów z audiobookami działającym m.in. w Polsce, Niemczech, Czechach i Litwie. WP jest właścicielem ok. 60% akcji, wartość transakcji wyniosła 95 mln zł. W październiku za prawie 33 mln zł Wirtualna Polska nabyła około 44,5% udziałów spółki Selsey, jednego z czołowych sklepów internetowych w Polsce sprzedających produkty w kategorii „dom i ogród”. W listopadzie WP kupiła Mediapop, właściciela kilku portali internetowych, które docierają do ponad 12 mln Polaków. Kwota transakcji to co najmniej 28 mln zł. Łącznie w ciągu ostatnich 3 miesięcy Wirtualna Polska Holding na akwizycje przeznaczyła ponad 580 mln złotych.

Wirtualna Polska to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e- commerce. W październiku 2022 roku z serwisów i usług internetowych spółki korzystało 22,3 mln Polaków. Od 2015 roku Wirtualna Polska Holding S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Comments

comments

64
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...