Refinansowanie kredytu hipotecznego – czy to się opłaca?

Informacja Prasowa - 12.10.2016
268

Refinansowanie kredytu hipotecznego pozwala zaoszczędzić nawet dziesiątki tysięcy złotych

Nie zawsze refinansowanie kredytu hipotecznego to opłacalna operacja. Kiedy wobec tego warto jest refinansować swój kredyt? 

Czym jest refinansowanie kredytu hipotecznego?

W dużym skrócie jest to przeniesienie obecnego kredytu do innego banku. W procesie tym nowy bank spłaca pierwotny, jednocześnie przejmując zobowiązanie klienta. W związku z tym, iż wiele kredytów zostało zaciągniętych wiele lat temu istnieje szansa, że cena takiego kredytu byłaby korzystniejsza w momencie zaciągania go dzisiaj. Oczywiście, nie trzeba ograniczać się do refinansowania tylko jednego kredytu – można zastąpić nim wiele zobowiązań.

Kiedy opłaca się przenieść kredyt?

Operacja ta jest korzystna w kilku sytuacjach. Pierwszą z nich jest obniżenie oprocentowania, na które składają się dwa czynniki – WIBOR 3M oraz marża banku. Jeśli chodzi o pierwszy składnik, to jest on zmienny i nie mamy na niego wpływu. Jeżeli jednak obecna sytuacja na rynku pozwoli nam uzyskać kredyt na niższej marży, wtedy refinansowanie będzie dla nas opłacalne. Taka operacja pozwoli nam obniżyć koszt odsetkowy oraz zmniejszyć ratę kredytu. Kolejna sytuacja przewiduje poprawę naszej sytuacji finansowej, którą może być na przykład podwyżka w pracy. Dzięki refinansowaniu kredytu moglibyśmy wtedy zmienić rodzaj rat z równych na malejące lub zmniejszyć okres kredytowania. W rezultacie wysokość raty wzrosłaby, jednak koszt odsetkowy byłby już o wiele mniejszy.

Kiedy nie opłaca się przenosić kredytu?

Przede wszystkim nie warto przenosić swojego kredytu za wszelką cenę. Czasem korzyść z takiej operacji jest tylko pozorna. W większości banków w umowie kredytowej zawarta jest opłata za wcześniejszą spłatę kredytu. Pobierana jest ona zazwyczaj przez pierwsze cztery lata i wynosi około dwóch procent. Warto więc wstrzymać się z refinansowaniem do czasu zakończenia egzekwowania powyższej opłaty. Problem będą też mieli klienci, którzy zaciągnęli swój kredyt w walucie obcej. Zgodnie z rekomendacją S z 2014 roku, aby klient mógł przenieść swój kredyt walutowy na inny kredyt w tej samej walucie, musi zarabiać w walucie, w której ma obecnie kredyt. W przypadku przeniesienie kredytu walutowego na kredyt w złotówkach, klient musi liczyć się z dużym spreadem i najczęściej niekorzystnym kursem waluty.

Refinansowanie kredytu niesie ze sobą wiele zalet. Jednak jak to w życiu bywa, sytuacja każdego klienta jest inna. Warto więc, jeszcze przed rozpoczęciem procedury, skonsultować się w tej sprawie z profesjonalnym doradcą finansowym, który wskaże obszary wymagające szczególnej uwagi. 

Autor: Kamil Biernat, ekspert Open Finance SA

Comments

comments

268
Komentarze
Sonda

Trzy organizacje branżowe: Związku Firm Public Relations, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest dla rynku PR rozwiązaniem optymalnym ??

Loading ... Loading ...