Raport na temat zarządzania w wizerunkowych sytuacjach kryzysowych już na rynku

Informacja Prasowa - 18.12.2019
19

Raport na temat zarządzania w wizerunkowych sytuacjach kryzysowych już na rynku

Na rynku ukazał się raport zatytułowany „Zarządzanie kryzysem wizerunkowym z perspektywy agencji public relations”. Publikacja jest efektem badania przeprowadzonego na grupie wiodących podmiotów doradczych w Polsce przez agencję Exacto we współpracy ze Związkiem Firm Public Relations. Raport jest dostępny bezpłatnie do pobrania na stronie Kongresu Profesjonalistów Public Relations.

Badanie stanowiące trzon publikacji zostało przeprowadzone w roku 2018 na próbie 204 agencji, co jest pierwszym tego typu projektem w skali kraju. Czytelnik odnajdzie w nim m.in. odpowiedź na pytanie o poziom doświadczenia ekspertów zatrudnionych w polskich agencjach PR, mapę natężenia usług PR oraz zakres usług oferowanych przez podmioty działające w tej branży.

– Agencje public relations stanowią bardzo ważny element branży komunikacji w Polsce. Mimo istotnego wkładu i znaczenia, jakie posiadają agencje w całym środowisku PR, są to podmioty, które nie zostały dotąd przebadane w sposób wystarczający i kompletny, szczególnie pod kątem ich aktywności czy działań w zakresie wybranych sfer zadaniowych public relations – mówi prof. UW, dr hab. Dariusz Tworzydło, kierownik projektu badawczego. – Z tego powodu podjęliśmy się próby systematyzacji wiedzy w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia do zarządzania kryzysowego, które od lat stanowi jednostkę analizy w naszych badaniach. Dzięki współpracy ze Związkiem Firm Public Relations udało się uzyskać wysoką liczebność próby, gwarantującą odpowiednią jakość wnioskowania statystycznego w kontekście diagnozy rynku agencji public relations w Polsce – dodaje.

Zaprezentowane w raporcie analizy stanowią wskazówkę dla osób, które zajmują się komunikacją w kryzysach, a także mogą posłużyć środowisku akademickiemu w konstruowaniu kolejnych analiz i koncepcji o charakterze naukowym. W publikacji omówione zostały również trendy w zarządzaniu kryzysowym, które warunkują aktualną kondycję branży public relations w Polsce. Wnioski płynące z publikacji zostaną wykorzystane m.in. w dyskusji podczas jubileuszowej edycji Kongresu Profesjonalistów Public Relations, który odbędzie się w Rzeszowie w dniach 23-24 kwietnia 2020 roku.

Badanie zostało przeprowadzone pod patronatem Związku Firm Public Relations oraz Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Comments

comments

19
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...