Raport Deloitte: Global Marketing Trends 2020

Informacja Prasowa - 24.01.2020
183

Raport Deloitte: Global Marketing Trends 2020

Coraz większe uzależnienie od technologii cyfrowych stwarza potrzebę tworzenia związków między markami a klientami, pracownikami i partnerami. To okazja, aby budować lojalność interesariuszy, zwiększać ich zaangażowanie i napędzać rozwój marki.

Niniejszy raport przedstawia, w jaki sposób marki powinny poruszać się w coraz bardziej zdigitalizowanym środowisku gospodarczym i społecznym by móc zachować – albo nawet podkreślić – swój „ludzki” aspekt. Deloitte przeprowadził rozmowy z ponad 80 ekspertami na całym świecie, co pozwoliło wskazać siedem kluczowych trendów, które trzeba będzie uwzględnić w ciągu kolejnych 18-24 miesięcy, aby zachować wrażliwość na czynnik społeczny i ludzki. Raport łączy wyniki nowo przeprowadzonych badań wnioski z przeglądu literatury fachowej oraz historie firm z różnych branż. W raporcie przedstawione jest i omówiono siedem trendów: celowość, doświadczenie w kontaktach międzyludzkich, fuzję, zaufanie, zaangażowanie, talent i zwinność.

Poznanie oczekiwań konsumentów, dotyczących interakcji z markami, oraz dzielenie się aktualnymi spostrzeżeniami i wynikami badań z naszymi klientami, aby umożliwić im kształtowanie doświadczenia klientów i pracowników z myślą o człowieku, uznaliśmy za swoją misję. W raporcie „Global Marketing Trends” znajdują się wskazówki, jak odpowiednio dostosować podejście marketingowe, przyciągnąć wysokiej klasy specjalistów i stymulować wzrost” – mówi Jan Kisielewski, Dyrektor w Deloitte Digital.

 

„Postęp technologiczny wpływa na wszystkich – od kierownictwa po pracowników na „pierwszej linii frontu”. Raport przedstawia sposoby poruszania się w coraz bardziej zdigitalizowanym środowisku gospodarczym i społecznym w sposób, gwarantujący autentyczność marek i kultywowanie ich „ludzkiego” aspektu. Żyjemy w dobie bezprecedensowych innowacji technologicznych, w której tylko jeden czynnik pozostaje taki sam: czynnik ludzki. Stawiając człowieka w centrum uwagi, przedsiębiorstwa będą w stanie dostosować się do postępującej cyfryzacji biznesu, gospodarki i społeczeństwa i będą mogły wywierać pozytywny wpływ na swoje otoczenie” – mówi Patrycja Venulet, Dyrektor w Deloitte.

Siedem kluczowych trendów, które czynią z człowieka kluczowy czynnik działalności firmy

Klienci oczekują, że będą traktowani jak ludzie, a nie jak liczby. Chcą też, aby marki miały ludzką twarz i charakteryzowały się pewnymi cechami – niezmiennością i przejrzystością wartości, spójnością działań i autentyzmem intencji.

Opisane tu trendy wynikają właśnie z takiego podejścia.

Celowość: autentyzm przede wszystkim

Firmy, które kierują się określonym celem, zyskują lojalność interesariuszy, dają im poczucie sensu i tworzą spójny przekaz. Celowość działań wyróżnia markę spośród innych – pozwala łączyć ludzi pomimo sztywnych struktur organizacyjnych, realizować skuteczną strategię zaangażowania i czerpać korzyści z różnorodności.

 

Doświadczenia w kontaktach międzyludzkich: zaspokajanie ludzkich potrzeb

Brak czynnika ludzkiego w świecie cyfrowych interakcji może powodować poczucie wyobcowania i niespełnienia. Złagodzić je można, koncentrując się na ludzkich doświadczeniach – zaspokajając potrzebę tworzenia związków poprzez sformułowanie wspólnego celu, który zjednoczy klientów, pracowników i partnerów.

Fuzja: nowe połączenia między gałęziami gospodarki

Zasadnicze różnice między branżami zanikają, przez co powstają otwarte ekosystemy biznesowe. W obliczu fuzji przedsiębiorstwa szukają nowych, mniej konwencjonalnych sposobów na obsługę klienta, przewidywanie przełomowych zmian i współpracę z dawną konkurencją.

 

Zaufanie: bezpieczeństwo w dobie łączności cyfrowej

Klienci, regulatorzy i media oczekują otwartości, szczerości i spójności we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. Potrzebna jest infrastruktura, która jednocześnie chroni to, co jest najważniejsze dla interesariuszy, i wykrywa zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa, ochrony danych, zgodności z przepisami i reputacji.

Zaangażowanie: większy udział klientów

Dzięki zintensyfikowanej interakcji z klientami, przedsiębiorstwa zyskują przewagę konkurencyjną, budują lojalność i zwiększają wartość marki w całym cyklu życia produktów i klientów. Wiele czołowych marek angażuje konsumentów w roli ambasadorów, influencerów, rzeczników, współpracowników, a nawet innowatorów.

Talent: najważniejszy atut przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa, które dostrzegają wagę doświadczeń każdego interesariusza, stawiają człowieka w centrum uwagi. Łącząc i tworząc nowe role, niwelują bariery i podnoszą jakość doświadczenia klientów, pracowników i partnerów.

Zwinność: szybkość reagowania

Zwinność – to koncepcja z dziedziny programowania. Oznacza zarówno pewne ramy działania, jak i stan umysłu. Pozwala tak zmienić wewnętrzne działania organizacji, by umożliwić błyskawiczne tworzenie treści i angażowanie się w dialog między uczestnikami rynku w kluczowych momentach.

 Pobrać cały raport można pod tym linkiem.
źródło: deloitte.com 

Comments

comments

183
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...