Rada Etyki Public Relations: Stanowisko dotyczące tzw. ukrytej reklamy

Informacja Prasowa - 13.12.2016
33

Oficjalne stanowisko REPR w sprawie tzw. ukrytej reklamy

W ostatnich latach powstały nowe formy specjalnej reklamy takie jak: dodatki tematyczne i wydawnicze w prasie, obejmowanie patronatem określonych tematów, oznaczanie materiałów nazwą „materiał specjalny” i inne postaci ukrytej reklamy (reklamy natywnej).

Rada kieruje apel do wszystkich odpowiedzialnych środowisk branży public relations, komunikacji marketingowej oraz wydawców mediów w celu zwiększenia transparentności, rzetelności i odpowiedzialności – i tym samym do podniesienia poziomu standardów etycznych całej branży zajmującej się komunikacją.

W apelu Rada Etyki PR rekomenduje między innymi następujące działania:

  • W przypadku ogłoszeń reklamowych w prasie, których struktura przypomina teksty redakcyjne, także w szacie graficznej postulujemy: Aby tekst był wyraźnie oznaczony jako reklama. Czcionka podstawowa i czcionka tytułowa wyraźnie różniła się od czcionek stosowanych w redakcyjnej części danego medium tak, aby czytelnik mógł odróżnić tekst reklamowy od tekstu odredakcyjnego. Dotyczy to również opłacanych dodatków.
  • Wszelkie dodatki wydawnicze, wkładki tematyczne do prasy przygotowywane przez redakcję na zlecenie sponsorów (często nazywane dodatkami specjalnymi), należy odpowiednio oznaczyć jako materiał reklamowy lub sponsorowany.
  • Apelujemy do wydawnictw o zaprzestanie częstej praktyki proponowania podmiotom zamawiającym zamieszczania tekstów płatnych – w formie wywiadów, artykułów na stronach redakcyjnych gazet. Praktyka taka jest wysoce naganna, ponieważ wprowadza czytelników w błąd, podważa zasady odpowiedzialnego dziennikarstwa i rzetelnego realizowania zadań przez specjalistów public relations.

Pełen tekst Stanowiska znajduje się na stronie Rady Etyki PR.

Przy okazji zapraszamy serdecznie do zapoznania się z nową, funkcjonującą od grudnia br., witryną Rady Etyki Public Relations

Działanie Rady Etyki Public Relations koordynuje Związek Firm Public Relations.

REPR jest powołanym przez organizacje branży public relations (ZFPR i PSPR) w Polsce niezależnym, społecznym narzędziem kontroli i edukacji praktyków komunikacji społecznej (komunikacji marketingowej) w zakresie przestrzegania i stosowania norm etycznych i pożądanych zachowań (obowiązujących) w praktyce zawodowej. Rada Etyki Public Relations zabiera głos zarówno autonomicznie w kwestii obserwowanych zjawisk , jak i w sprawach pojedynczych zdarzeń będących udziałem uczestników rynku komunikacji marketingowej, działając w takich przypadkach na zasadzie sądu koleżeńskiego. Radę Etyki Public Relations tworzą autorytety środowiska naukowców i specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i uznanymi dokonaniami zawodowymi. Wszystkie publiczne wypowiedzi Rady Etyki Public Relations oparte są o zasady przyjęte w międzynarodowych i krajowych dokumentach dotyczących etycznego wykonywania profesji komunikatora (specjalisty public relations) oraz o odpowiednie normatywne akty prawne obowiązujące w Polsce.

Comments

comments

33
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...