Public affairs – podstawy

Redakcja PR - 06.03.2019
100

Public affairs - podstawy

Public affairs – podstawy

Public affairs – wyspecjalizowana forma lobbingu, która polega na zbudowaniu i utrzymywaniu trwałego kontaktu pomiędzy danym podmiotem (firmą, organizacją), a administracją (samorządową, rządową). Celem public affairs jest przede wszystkim tworzenie i utrzymywanie korzystnego dla danego podmiotu wizerunku, który będzie sprzyjał rozwojowi jego działalności. 

Public affairs przetłumaczone z języka angielskiego oznacza – sprawy publiczne. Można powiedzieć, że są to ściśle wyspecjalizowane formy public relations, nakierowaną na  dokładnie zidentyfikowaną grupę odbiorców. Dialog odbywa się pomiędzy organizacją i jej otoczeniem oraz ich wzajemne relacje, stosunki, zachowania, podejmowane decyzje.

Grupami docelowymi są m.in. partie polityczne, politycy, członkowie rządu; posłowie i senatorowie; administracja rządowa i samorządowa. W zależności od tego z jakimi grupami się pracuje public affairs można podzielić na

  • parliament relations
  • governmental relations
  • local (self-governmentalrelations

W tych pakietach znajdują się również czynności dotyczące monitorowania prac legislacyjnych

m.in. za Wikipedia.pl

Comments

comments

100
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...