Psychologie und Leben – Wydawnictwo Charaktery wydaje pismo w Niemczech

Informacja Prasowa - 08.02.2018
288

Psychologie und Leben – Wydawnictwo Charaktery wydaje pismo w Niemczech

14 lutego ukaże się w Niemczech pierwszy niemieckojęzyczny numer kwartalnika „Psycholo-gie und Leben. Das Internationale Psychologie-Magazin”, przygotowany przez zespół „Cha-rakterów”.

Wydawnictwo Charaktery od ponad 20 lat jest bardzo mocno obecne na polskim rynku prasy i książki. Jego główny produkt, czyli magazyn psychologiczny „Charaktery”, to najstarsze i najwięk-sze polskie czasopismo, popularyzujące rzetelną wiedzę psychologiczną. Teraz Wydawnictwo Charaktery zmierzy się z zupełnie nowym wyzwaniem, niezwykle trudnym, ale i intrygującym – 14 lutego ukaże się w Niemczech pierwszy niemieckojęzyczny numer kwartalnika „Psychologie und Leben. Das Internationale Psychologie-Magazin”, przygotowanego przez zespół „Charakterów”. Co bardzo ważne, „Psychologie und Leben” nie będzie zbiorem tłumaczeń tekstów z polskiego czasopisma – to zupełnie nowy magazyn psychologiczny!

– Wiedza, jaką przekazujemy w „Psychologie und Leben”, jest nie tylko rzetelna, ale też praktycz-na, przydatna w życiu każdego z nas. Gwarancją jakości są specjaliści, których zapraszamy i bę-dziemy zapraszać do współpracy. Nie na darmo opatrzyliśmy czasopismo podtytułem „Das Interna-tionale Psychologie-Magazin”. To on wyznacza nam kierunek działania – współpracę z psycholo-gami pracującymi na wszystkich kontynentach, prezentację badań i eksperymentów psychologicz-nych prowadzonych w różnych częściach świata. Zależy nam bardzo, aby poprzez osiągnięcia świa-towej psychologii pokazać, jak w gruncie rzeczy niewiele różnimy się jako ludzie – zapewnia Bog-dan Białek, prezes Wydawnictwa Charaktery, redaktor naczelny „Charakterów” oraz „Psychologie und Leben”.

Na pierwszy numer „Psychologie und Leben”, który ukaże się w nakładzie 36 000 egz., składa się blisko 20 artykułów i rozmów, poświęconych m.in. źródłom naszego szczęścia; budowaniu bli-skich, trwałych relacji; drogom wiodącym do prawdziwie silnej woli; sposobom na zachowanie optymizmu. Ich autorami są doskonali specjaliści, m.in.: Philip Zimbardo (USA), Roy Baumeister (Australia), Tobias Esch (Niemcy), Katarzyna Schier (Polska), Gustav Kuhn (Anglia), Martin Nye (Włochy), Timothy Pychyl (Kanada).

„Psychologie und Leben” to także zupełnie nowa szata graficzna, jakiej nie ma żadne pismo popu-larnonaukowe. Przejrzysta i lekka, nie tylko daje duże możliwości efektownego ilustrowania, ale też ułatwia czytanie. „Psychologie und Leben” to pismo nie tylko nowoczesne, ale też takie, które chce się wziąć do ręki.

Comments

comments

288
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...