Przemysław Włoszycki w Zarządzie ZFPR

Informacja Prasowa - 09.11.2017
217

Przemysław Włoszycki w Zarządzie ZFPR

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Związku Firm Public Relations powołało nowego członka Zarządu ZFPR.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków ZFPR podjęło uchwałę w sprawie poszerzenia dotychczasowego składu Zarządu ZFPR o nowe stanowisko – Skarbnika. Powyższa decyzja jest m.in. konsekwencją zmian w Statucie ZFPR przyjętych podczas Walnego Zgromadzenia Członków we Wrocławiu we wrześniu br. W wyniku obrad NWZ osobą odpowiedzialną za finanse Związku został Przemysław Włoszycki z agencji Lighthouse Consultants.

Przemysław Włoszycki

Przemysław Włoszycki – Absolwent Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia MBA na European University oraz podyplomowe Studia z Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Z branżą PR związany od ponad 15 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na stanowisku Dyrektora Finansowego w firmach BCA S. A., Edelman Polska, Edelman Imageland Rosja. Obecnie zarządza finansami grupy Lighthouse.

Obecny skład Zarządu 2016-2018:

Prezes: Grzegorz Szczepański, Hill&Knowlton Strategies;

Wiceprezesi: Karolina Borkowska, Public Dialog orazSebastian Stępak, MSL Group;

Skarbnik: Przemysław Włoszycki, Lighthouse Consultants.

Comments

comments

217
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...