Profil słuchacza podcastów (RAPORT cz. 4)

Informacja Prasowa - 21.05.2024
222

„Słuchacz podcastów w Polsce 2023” to największe tego typu badanie w Polsce przeprowadzane nieprzerwanie od 2019 roku

W Polsce przynajmniej raz w miesiącu słucha podcastów blisko 9,8 mln osób, co oznacza rok do roku wzrost o 1,6 mln odbiorców. Kim są? Internetowe audycje na żądanie trafiają częściej do kobiet niż mężczyzn, mieszkańców miast i osób lepiej wykształconych. Wnioski z ostatniej części raportu „Słuchacz podcastów w Polsce 2023” przygotowanego przez analityków Grupy Eurozet we współpracy z Publicis Groupe szczególnie powinny zainteresować reklamodawców.

„Słuchacz podcastów w Polsce 2023” to największe tego typu badanie w Polsce przeprowadzane nieprzerwanie od 2019 roku. Opiera się na szerokiej próbie ponad 8 tys. internautów w wieku 15+. Pozwala obserwować rozwój i przemiany w badanym obszarze mediów. Ostatnia część raportu dotyczy struktury demograficznej odbiorców podcastów.

Dzięki cykliczności i powtarzalności naszego badania, a także dużej liczebności próby, możemy z dużą dokładnością obserwować trendy wśród słuchaczy audycji na żądanie. Od początku realizacji projektu obserwujemy jak bardzo atrakcyjnym targetem jest grupa słuchaczy podcastów. To osoby wykształcone, ustatkowane, dobrze uposażone, o licznych i różnorodnych zainteresowaniach. To oznacza, że przedstawiciele tej grupy są aktywnymi konsumentami, co z punktu widzenia reklamowego sprawia, że reklamodawcy chcą do nich dotrzeć ze swoją komunikacją. I to się potwierdza w zainteresowaniu naszą ofertą reklamową – zarówno w ramach platformy podcastowej TOK FM, jak i w ramach współpracy z podcasterami niezależnymi, którą również intensywnie rozwijamy –

podsumowuje Michał Dobrzański, zastępca dyrektora działu badań i analiz ds. analityki i raportowania Grupy Eurozet

Najliczniejszą grupę słuchaczy internetowych treści audio stanowią osoby w wieku powyżej 35 lat. To aż 62 proc. wszystkich odbiorców. Grupa ta zwiększyła się o 3,9 pproc. w porównaniu do wyników z roku ubiegłego. Kolejną grupą są odbiorcy mający od 25 do 34 lat. To 23 proc. badanych. Jest ich o 0,7 pproc. mniej jak w 2022 roku. Spadek o 3,2 pproc. rok do roku odnotowano w gronie najmłodszych słuchaczy w wieku od 15 do 24 lat. Obecnie stanowią oni 16 proc. Na przestrzeni ostatnich lat nastąpiła istotna zmiana w strukturze wiekowej odbiorców podcastów. Wyraźnie zmniejszył się odsetek ludzi młodych, a ich miejsce zajęły osoby w średnim wieku i starsze. Ten fakt powinni docenić reklamodawcy, którzy chcą dotrzeć ze swoimi przekazami do osób ustatkowanych i lepiej zarabiających.
4(2).jpg
Podcastów chętniej słuchają kobiety niż mężczyźni (54 proc. vs 46 proc.). To taki sam rozkład, jaki wyszedł w badaniu za rok 2022.

 

Jakim wykształceniem legitymują się słuchacze podcastów w Polsce? Prawie 9 na 10 z nich ma minimum średnie wykształcenie, a blisko połowa – dyplom wyższej uczelni. Najmniej posiada wykształcenie podstawowe – 5 proc. i zawodowe 9 proc.
29 proc. odbiorców treści audio na żądanie to właściciele firm, prezesi, dyrektorzy, pracownicy umysłowi lub osoby wykonujące wolne zawody. Słuchacze podcastów są w zdecydowanej większości mieszkańcami miast – 33 proc. respondentów zamieszkuje miasta do 99 tysięcy, 17 proc. – od 100 do 500 tysięcy, a 13 proc. – powyżej 500 tys. W tej ostatniej grupie rok do roku odnotowano wzrost o 1,9 pproc. Internetowe treści audio są słuchane również na obszarach wiejskich – zamieszkuje je 37% słuchaczy. Warto zaznaczyć, że połowa z nich to obszary wokół aglomeracji miejskich.
Słuchacze podcastów to osoby o licznych i szerokich zainteresowaniach. Aż 75 proc. z nich określa siebie jako osoby, które lubią zdobywać nowe doświadczenia, 72 proc. jako chcące odżywiać się zdrowiej, 68 proc. – ceni sobie podróżowanie, a 61 proc. – stosuje suplementy diety, witaminy czy minerały. Ponad połowa posiada oszczędności, jest zainteresowana nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, ale też poszerzaniem wiedzy o inwestowaniu i oszczędzaniu.

Comments

comments

222
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...