Prezes Agory Bartosz Hojka w Radzie Nadzorczej WAN-IFRA 

Informacja Prasowa - 14.12.2021
269

Prezes Agory Bartosz Hojka w Radzie Nadzorczej WAN-IFRA 

Prezes Agory Bartosz Hojka w Radzie Nadzorczej WAN-IFRA

W grudniu 2021 r. Bartosz Hojka, prezes Agory dołączył do składu Rady Nadzorczej World Association of News Publishers (WAN-IFRA), jednego z największych na świecie stowarzyszeń medialnych. Jako reprezentant spółki w czasie dwuletniej kadencji w radzie będzie wspierać organizację w realizacji jej najważniejszych obecnie projektów na rzecz wolności prasy i niezależności dziennikarskiej, zrównoważonego rozwoju mediów oraz wprowadzania dalszych innowacji w branży medialnej. 

World Association of News Publishers, czyli WAN-IFRA, to globalna organizacja non profit. Jej misją jest ochrona praw dziennikarzy i wydawców na całym świecie, a także zapewnienie swoim członkom niezbędnej wiedzy i rozwiązań pozwalających im wprowadzać innowacje oraz prosperować w cyfrowym świecie.

Stowarzyszenie WAN zostało założone w 1948 r. przez ocalałych z II wojny światowej przedstawicieli europejskiej prasy tajnej, którzy zawarli pakt na rzecz obrony wolności prasy na całym świecie. W lipcu 2009 połączyło się z IFRA, organizacją zajmującą się badaniami i usługami dla branży wydawniczej, zmieniając nazwę na WAN-IFRA. Dziś zrzesza ponad 18 tys. tytułów prasowych z całego świata – ponad 3000 firm i instytucji z branży medialnej z ponad 120 krajów.

Bartosz Hojka, prezes Agory został wybrany przez Zgromadzenie Ogólne do grona Rady Nadzorczej WAN-IFRA w grudniu 2021 r. Dołączył do niej na dwuletnią kadencję.

Rada Nadzorcza (Supervisory Board) WAN-IFRA składa się m.in. z przedstawicieli organizacji stowarzyszonych i firm medialnych. Decyduje o głównych kwestiach strategicznych dotyczących stowarzyszenia, m.in. wybiera jego zarząd, zatwierdza strategię i budżet. Jej celem jest pomoc w skoncentrowaniu się na działaniach, które najbardziej przyczyniają się do realizacji ogólnych celów WAN-IFRA.

Członkowie Rady Nadzorczej wspierają i promują WAN-IFRA w ramach trzech filarów działań organizacji – są nimi: wolność prasy i niezależność dziennikarska, zrównoważony rozwój mediów oraz innowacje medialne. Zadaniem rady jest też pozyskiwanie funduszy oraz nowych członków, przekazywanie informacji z poszczególnych krajów i regionów, a także reprezentowanie interesów lokalnych wydawców.

Bartosz Hojka jest prezesem Agory od marca 2014 r. Obecnie nadzoruje segmenty Radio i Prasa, zespół sprzedaży korporacyjnej oraz działy komunikacji korporacyjnej i audytu wewnętrznego. Jest członkiem rad nadzorczych Helios S.A., AMS S.A., Yieldbird Sp. z o.o. i Goldenline Sp. z o.o.

Wchodzi w skład Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, najbardziej wpływowej polskiej organizacji biznesowej reprezentującej interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej – jest w niej przedstawicielem Związku Pracodawców Prywatnych Mediów.

Więcej informacji o WAN-IFRA – https://wan-ifra.org/about-us/

15.11.2017 Warszawa , Agora , Zarzad , Bartosz Hojka .
Fot. Michal Mutor

Comments

comments

269
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...