Press Service Monitoring Mediów

Media są jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o świecie. Dostarczają niezwykle cennych informacji, które pozwalają na bieżącą orientację w rzeczywistości gospodarczej, politycznej, kulturalnej i społecznej. Ich śledzenie jest odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczeństwa informacyjnego.

Bieżące monitorowanie prasy, Internetu, radia, telewizji oraz mediów społecznościowych umożliwia kompleksowe zarządzanie informacją, firmą, marką i wizerunkiem, nierzadko wspiera również określone decyzje biznesowe.

press-serv

Monitoring mediów realizowany przez wyspecjalizowaną firmę, a konkretnie informacje, jakie możemy uzyskać w przeglądach mediów są nieocenioną pomocą w bieżących działaniach komunikacyjnych. Pozwala na prowadzenie profesjonalnego dialogu z mediami – kontakty z dziennikarzami, bieżące informowanie o wydarzeniach, produktach, czy usługach, co jest absolutną podstawą budowania pozytywnego wizerunku podmiotu. Każda firma, marka czy instytucja funkcjonuje w określonym otoczeniu – gospodarczym, społecznym, politycznym, które ma wpływ na jej bieżącą działalność. Szeroki monitoring jest doskonałym sposobem na uzyskanie pełnego obrazu rynku, znalezienie nisz biznesowych i zbadanie konkretnych potrzeb grup docelowych. Każde z doniesień medialnych może mieć wpływ na sposób, w jaki postrzegany jest dany podmiot, ukierunkować działania, czy też wesprzeć w realizacji założonych celów. Zaawansowane narzędzia informatyczne zapewniają całodobowy dostęp do dedykowanych przeglądów mediów oraz możliwość wygodnego zarządzania opracowanymi wynikami monitoringu.

Monitoring mediów stanowi także podstawę badań efektywności działań PR oraz strategicznego zarządzania profilem danej organizacji. Bieżąca ocena i weryfikacja prowadzonych działań za pomocą narzędzi badania informacji z mediów jest kluczowa. Zarówno najprostsze instrumenty, jak i specjalistyczne wskaźniki oceny efektywności media relations stanowią znaczącą pomoc w obiektywnej ocenie pozycji medialnej podmiotów. Raporty medialne są przez praktyków PR szczególnie cenionym narzędziem, to kwintesencja monitoringu mediów.

 

pressservicemonitoring-logo

Marlena Sosnowska
Rzecznik Prasowy
PRESS-SERVICE Monitoring Mediów
www.psmm.pl

30